* Inleiding

* Rietberg in Nederland vůůr 1600

* Aantallen en verspreiding

* Boerderijen Rietberg

* Rietberg buiten Nederland

* Families Rietberg

* Publicaties en links

* Wijzigingen / aanvullingen / contact

Familie Rietberg: nakomelingen van Herman Janssen (op de) Rietberg
 
De nakomelingen van Herman Janssen op de Rietberg treffen we wat betreft de eerste generaties in de IJsselstreek aan in het gebied tussen Wijhe en Kampen.
Deze familie Rietberg is de meest uitgebreide familie Rietberg. Veel van de Rietbergs behoren danook tot deze familie, behalve dan de Rietbergs in Holten en in Lichtenvoorde en omgeving.
Alhoewel in deze familie Rietberg ook de familienamen Rietbergen en Rietbergh voorkomen, is het niet waarschijnlijk dat huidige naamdragers Rietbergen en Rietbergh tot deze familie Rietberg behoren.
 
Voor de hier gepubliceerde genealogie is in eerste instantie gebruik gemaakt van de gegevens verzameld door Piet Kuipers (zie: Inleiding) aangevuld met eigen (archief) onderzoek.Met betrekking tot de gegevens tot circa 1800 is dankbaar gebruik gemaakt van het artikel "Kweek telgjes die de roem vergrote van uw stam": Rietberg(h) en Dijk. De nakomelingen van Herman Jansen op de Rietberg en Swane van Besten (deel 1 en 2) van mevr. R. van Bessen-Jongman, G.J.A. Rientjes en drs. B. van Doorn in het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw 120 (2003) kolom 129-163 en 233-262.
 
Alhoewel deze genealogie met grote zorgvuldigheid is samengesteld ............
Ook kunnen 'nieuwe' gegevens wijzigingen in deze genealogie veroorzaken.
 
Om reden van privacy zijn niet alle bekende gegevens gepubliceerd.
Aanvullingen/correcties zijn altijd welkom.
 
 
Generatie I
 
I
Herman Janssen (op de) Rietberg, overleden tussen 22 maart 1630 en 9 augustus 1641.
Hij is getrouwd met Swane van Besten, geboren circa 1571, overleden tussen 20 januari 1648
en 16 november 1649, dochter van Johan van Besten en Geertruijd de Sigers ther Borch.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Hermsen Dijck, geboren circa 1596, volgt onder II-a.
2 Hendrick Hermsen Rietbergh, geboren circa 1605, volgt onder II-b.
3 Aeltien Herms, overleden circa 1637/1638.
        Zij is getrouwd met Willem Willems Winter, wonende op de Rouwenhorst te Herxen,
        overleden in 1637.
        Uit dit huwelijk:
        1 Maria Winter.
        2 Doodgeboren kind Winters.
4 Truichien Herms.
        Zij is getrouwd met Willem Berends (van Marle).
        Uit dit huwelijk:
        1 Reijner van Marle.
        2 Henrickien van Marle.
 
 
 
Generatie II
 
II-a
Jan Hermsen Dijck, alias Paddenpoel alias Rietberg, pachtboer op de Paddenpoel te Herxen,
geboren circa 1596, voor oktober 1669, zv. Herman Janssen (op de) Rietberg (I) en Swane van Besten.
Hij is getrouwd (1) voor 1642 met Heiltje Willems Dijck, overleden voor 15 oktober 1642,
dv. Willem Dijck Paddenpoel.
Uit dit huwelijk:
1 Evert Jansen Dijck, overleden na 28 juni 1679.       
        Wel nageslacht, maar draagt niet de naam Rietberg.
2 Jan Jansen Dijck,         volgt onder III-a.
3 Willem Jansen Dijck, overleden na 29 september 1666.         
        Wel nageslacht, maar draagt niet de naam Rietberg.
 
Hij (Jan Hermsen Dijck) is getrouwd (2) circa 1644 met Woltertje Beeltsnijder,
dv. Gerrit Jacobs Beeltsnijder en Wynolda Jans Steenbergen.
Uit dit huwelijk:
4 Hermen Jans Rietberg,                               volgt onder III-b.
5 Gerrit Rietberg, geboren te Wijhe in 1648, volgt onder III-c.
6 Jacob Rietberg, geboren te Wijhe in 1652, volgt onder III-d.
7 Evert Rietberg, geboren te Wijhe circa 1656, volgt onder III-e.
8 Hendrick Rietberg,                                    volgt onder III-f.
 
 
II-b
Hendrick Hermsen Rietbergh, geboren circa 1605, overleden tussen 18 oktober 1655
en 29 augustus 1656, zv. Herman Janssen (op de) Rietberg (I) en Swane van Besten.
Hij is getrouwd (1) met Anneken Rengers, overleden op 6 augustus 1653,
vermoedelijk dochter van Johan Rengers tot de Arendshorst.
Uit dit huwelijk:
1 Jan van Besten, geboren circa 1629,          volgt onder III-g.
2 Marrijcken Henricks Rietbergh.
        Zij is getrouwd vermoedelijk voor 26 januari 1659 met Hendrick Jansen op de Cnape
        alias Selhorst, overleden voor 14 september 1676.
3 Aaltjen Henricks.
        Zij is getrouwd in 1665 met Arent Jansen Dijk (Krommendijk) alias Cremer, weduwnaar
        van Assele Roelofs, zv. Jan Wijnolts Krommendijk en Henrickjen Arents.
4 Hermtjen Henricks, overleden vermoedelijk voor 26 januari 1659.
5 Engbert Hendricksen, overleden vermoedelijk voor 26 januari 1659.
6 Jannigje Henricks.
       Zij is getrouwd voor 29 augustus 1656 met Menso Gerrits Meijbergh alias Krommendijk,
       zv. Gerrit Rotgers op de Mars alias Marsman en Aaltien Mensen.
       Zie voor verdere gegevens betreffende dit gezin en hun nakomelingen het hoofdstuk
       over de Rooms Katholieke familie Rietberg.
 
Hij (Hendrick Hermsen Rietbergh) is getrouwd (2) (ondertrouw, Deventer 13 oktober 1655)
met Jenneken Hendricks, afkomstig uit Wilp .                        
 
Generatie III
 
III-a
Jan Jansen Dijck alias Jan van Besten (op) Rietberg, overleden tussen 30 juni 1675 en
29 januari 1676, zv. Jan Hermsen Dijck (II-a) en Heiltjen Willems Dijck.
Hij is getrouwd te Zwolle op 4 juni 1643 met Geesjen Jacobs, afkomstig uit Zwolle,
overleden na 2 september 1680, dv. Jacob Alberts.
Uit dit huwelijk:
1 Heiltje van Besten alias Heiltje Jans Rietberg, begraven vermoedelijk te Wijhe
        op 11 januari 1711.
        Zij is getrouwd met Tonis Wolters Opbergh, geboren in 1641, overleden
        voor 16 juni 1706, zv. Wolter Henricks Opbergh en Assele Henricks.
        Uit dit huwelijk:
        1 Annigje Teunisse Opberg, gedoopt te Wijhe op 16 januari 1670 (zie III-f).
        2 Jacob Opberg, gedoopt te Wijhe in 1673.
        3 Jan van Besten, gedoopt te Wijhe in 1676.
        4 Geesjen Opberg, gedoopt te Wijhe in 1678.
        5 Willemtjen Opberg, gedoopt te Wijhe in 1681.
        6 Jan van Besten, gedoopt te Windesheim in 1685.
2 Aaltjen van Besten alias Aaltjen Jans Rietberg, overleden na 8 november 1728.
        Zij is getrouwd te Vorchten op 22 juli 1677 met Henrick van Werven, kerkmeester,
        overleden voor 17 maart 1727, zv. Henrick van Werven en vermoedelijk Willemtien Gerrits.
        Uit dit huwelijk:
        1 Willemtjen van Werven, gedoopt op 15 september 1678.
        2 Henric van Werven, gedoopt te Vorchten op 27 november 1681.
        3 Jacob van Werven, gedoopt op 6 april 1683.
        4 Jan van Werven, geboren circa 1685.
        5 Willemtjen van Werven, gedoopt op 3 juni 1689.
        6 Geesjen van Werven, gedoopt op 23 juni 1691.
3 Jacob Jans.
        Vermeld in 1666.
4 Willempje van Besten alias Willempje Jans Rietberg, overleden na 25 juni 1734.
        Zij is getrouwd te Windesheim op 3 januari 1686 met Cornelis Derksen Dwars,
        overleden voor 28 maart 1704, zv. Derck Corneliz. Dwars en Anna Dircks.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jan van Besten Dwars, gedoopt te Wijhe op 29 augustus 1686.
        2 Jan van Besten Dwars, gedoopt op 4 maart 1688.
        3 Geesjen Cornelis Dwars, begraven te Deventer op 28 maart 1764.
        4 Derk Cornelis Dwars, begraven te Deventer op 14 oktober 1743.
        5 Jacob Dwars, overleden voor 1748.
5 Evert Jansen Rietberg, overleden voor 5 oktober 1721,     volgt onder IV-a.
 
 
III-b
Hermen Jans Rietberg, pachtboer op de Paddepoel te Herxen 1670-1690, overleden tussen
21 november 1690 en 18 april 1692, zv. Jan Hermsen Dijck (II-a) en Woltertje Beeltsnijder.
Hij is getrouwd in 1671/1672 met Willemtje van Marle, geboren in 1650, overleden tussen
6 september 1703 en 18 mei 1707, dv. Egbert Willems op 't Slijkhuis te Wilp.
Uit dit huwelijk:
1 Woltertien Beeltsnijders, gedoopt te Vorchten op 29 september 1672.
2 Jan Herms Rietberg, gedoopt te Vorchten op 26 december 1673,     volgt onder IV-b.
3 Egbert Rietberg, gedoopt te Wijhe op 2 januari 1676,                      volgt onder IV-c.
4 Anthony Rietberg, gedoopt te Wijhe op 9 juni 1678, overleden na 1 augustus 1709.
5 Eva Rietberg, gedoopt te Wijhe op 20 mei 1681, overleden voor 1 augustus 1709.
6 Hendrik Rietberg, gedoopt te Windesheim op 15 juni 1684,              volgt onder IV-d.
7 Woltera Rietberg, overleden tussen 12 juni 1711 en 30 maart 1712.
 
 
III-c
Gerrit Rietberg, bakker, koster, geboren te Wijhe in 1648, overleden/begraven te Kampen
op 16/19 maart 1717, zv. Jan Hermsen Dijck (II-a) en Woltertje Beeltsnijder.
Hij is getrouwd (1) te Wijhe (ondertrouw, Zwolle 9 januari) op 31 januari 1675
met Joanna Fabius, dv. Wijbrant Fabius en Fenneken Karstens Meijers.
Uit dit huwelijk:
1 Woltertie Rietberg, gedoopt te Zwolle op 25 november 1675, begraven te Kampen
        op 28 maart 1703.
        Zij is getrouwd voor 1694 met Banier Wijnberg.
2 Fennighie Rietberg, gedoopt te Zwolle op 20 februari 1677, jong overleden.
3 Wibrant Rietberg, gedoopt te Zwolle op 21 april 1678, jong overleden.
4 Jan Rietberg, gedoopt te Zwolle op 11 januari 1680, jong overleden.
 
Hij (Gerrit Rietberg) is getrouwd (2) te Zwolle (ondertrouw, Zwolle 4 juni) op 4 juli 1681
met Loijsa Eppenhof, gedoopt te Deventer op 2 september 1649, overleden te Kampen
op 12 februari 1691, dv. Laurens Eppenhof en Egberta ten Have.
Uit dit huwelijk:
5 Janna Rietberg, gedoopt te Zwolle op 5 januari 1683, overleden na 1737.
        Zij is getrouwd (ondertrouw, Warnsveld 12 maart) te Kampereiland op 26 april 1705
        met Willem van Santbergen, kleermaker, gedoopt te Warnsveld op 26 juni 1678,
        overleden na 1737, zv. Wessel van Santbergen en Anneken Coen(der)s.
        Uit dit huwelijk:
        1 Laurens van Zantbergen, geboren voor 1714.
        2 Anna Zantbergen, gedoopt te Wijhe op 20 mei 1714.
        3 Elisabeth van Zantbergen, gedoopt te Wijhe op 11 april 1717.
        4 Wessel van Zantbergen, gedoopt op 30 september 1719.
        5 Louijsa van Zantbergen, gedoopt te Wijhe op 26 oktober 1723.
 
Hij (Gerrit Rietberg) is getrouwd (3) te Heino (ondertrouw, Zwolle 14 mei) op 3 juni 1692
met Jannetie Gerrits Voermans, weduwe van Claas Gerrits Greve, afkomstig uit Heino,
begraven te Kampen op 24 november 1724, dv. Gerrit Jansen Voermans en Geesien Jans.
 
 
III-d
Jacob Rietberg, bakker, geboren te Wijhe in het jaar 1652, begraven te Kampen
op 30 april 1689, zv. Jan Hermsen Dijck (II-a) en Woltertje Beeltsnijder.
Hij is getrouwd  te Wijhe (ondertrouw, Kampen 26 januari) in februari 1678
met Helena Rinckhouwer, gedoopt te Kampen op 14 augustus 1659, begraven aldaar
op 12 mei 1711, dv. Gerrit Jans Rinckhouwer en Janneken Hiddinck.
Zij is hertrouwd te Kampen in 1692 met Johannes van Berckum.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Rietberg, gedoopt te Kampen op 27 november 1678, begraven aldaar op 27 november 1720.
        Hij is getrouwd (1) te Kampen (ondertrouw, 17 oktober) op 5 november 1704 met
        Hendrikjen Beerthuis, begraven aldaar op 26 oktober 1715,
        mogelijk dv. Henrick Beerthuijs en Femmechien Everts.
        Hij is getrouwd (2) te Kampen (ondertrouw, 23 oktober) op 11 november 1716
        met Maria Gijsberts, afkomstig uit Elburg, overleden na 1716.
2 Gerhardus Rietberg, matroos, opperstuurman, gedoopt te Kampen op 14 januari 1681,
        overleden na 1752.
3 Lambertus Rietberg, gedoopt te Kampen op 16 september 1683,        volgt onder IV-e.
4 Woltertien Rietberg, gedoopt te Kampen op 18 april 1686, begraven aldaar
        op 11 of 24 september 1688.
5 Janneken Rietberg, gedoopt te Kampen op 12 augustus 1688, begraven aldaar
        op 11 of 24 september 1688.
 
 
III-e
Evert Rietberg, tinnegieter, geboren te Wijhe circa 1657, begraven te Zwolle
op 19 februari 1742, zv. Jan Hermsen Dijck (II-a) en Woltertje Beeltsnijder.
Hij is  getrouwd te Zwolle (ondertrouw, Zwolle 20 maart) op 25 april 1680
met Margaretha van Noorle, gedoopt te Zwolle op 17 oktober 1658, overleden/begraven
aldaar op 20/26 september 1724, dv. Jan Dercks van Noorle en Albertien Hiddinck.
Uit dit huwelijk:
1 Wolter Rietberg, gedoopt te Zwolle op 27 februari 1681, begraven aldaar op 4 maart 1681.
2 Alberta Rietberg, gedoopt te Zwolle op 1 oktober 1682, begraven aldaar op 26 mei 1769.
3 Johan Rietberg, koopman, kerkvoogd, geboren/gedoopt te Zwolle op 21/22 mei 1684,
       overluid te Meppel op 11 september 1734.
       Hij is getrouwd te Havelte (ondertrouwd, Zwolle 30 september) op 18 oktober 1713
       met Elisabeth Maria Hofstede, geboren te Beilen op 1 november 1688, overluid te Meppel
       op 6/13(?) mei 1748, dv. Wilhelmus Jans Hofstede, predikant en Elisabeth Maria Beeltsnijder.
4 Henrica Rietberg, gedoopt te Zwolle op 22 juni 1686, begraven aldaar op 25 oktober 1695
5 Lambertus Rietbergh, gedoopt te Zwolle op 24 mei 1688,         volgt onder IV-f.
6 Woltera Rietberg, gedoopt te Zwolle op 30 september 1690, begraven aldaar
       op 13 februari 1710 / 19 september 1715 (?).
7 Derk Hermen Rietberg, gedoopt te Zwolle op 18 oktober 1692,  volgt onder IV-g.
8 Jacobus Rietberg, gedoopt te Zwolle op 9 oktober 1694, mogelijk begraven aldaar
       op 20 februari 1708.
 
 
III-f
Hendrick Rietberg, overleden voor april 1684, zv. Jan Hermsen Dijck (II-a) en Woltertje Beeltsnijder.
Hij is getrouwd voor 23 februari 1679 met Geertien Lamberts, begraven te IJsselmuiden
in maart 1693, dv. Lambert Hansen en Petertien Gerrits.
Zij (Geertien Lamberts) is hertrouwd circa april 1685 met Hendrick Dercks (Vos), wonende
te Mastenbroek, overleden voor 8 september 1723.
Hij (Hendrick Dercks Vos) is hertrouwd in 1694 met Annigje Teunisse Opberg, gedoopt
te Wijhe op 16 januari 1670,  dv. Tonis Wolters Opbergh en Heiltje Jans Rietberg (zie III-a-1).
Uit dit huwelijk:
1 Woltertien Rietberg, overleden voor 24 november 1727.
        Zij is getrouwd voor 5 mei 1698 met Benier Wijchers, overleden na 24 november 1727,
        zv. Wijcher Gerrits en vermoedelijk Dieuwertien Herms.
2 Jan Rietberg, j.m. in Mastenbroek, overleden op 7 mei 1716.
        Hij is getrouwd te Hasselt (ondertrouw, 11 november) op 6 december 1705 met
        Annigje Wijchers Vos, weduwe van Albert Janssen Cuijk, overleden voor 4 juni 1748,
        dv. Wijcher Gerrits en Dieuwertien Herms.
3 Gerrit Rietberg,          volgt onder IV-h.
 
 
III-g
Jan van Besten (na zijn huwelijk: Jan van Besten op Ammerveld), pachtboer op Ammerveld,
geboren circa 1629, overleden mogelijk na 1710, zv. Hendrick Hermsen Rietbergh (II-b) en
Anneken Rengers.
Hij is getrouwd in 1655 met Jannigje Tonissen, overleden na 12 januari 1695,
dv. Tonis Jansen en Heijltjen Berends.
Uit dit huwelijk:
1 Berentjen Jans, gedoopt te Raalte op 15 juni 1656.
2 Egbert Jansen (op de) Rietberg,          volgt onder IV-i.
 
 
Generatie IV
 
IV-a
Evert Jansen Rietbergh, overleden voor 5 oktober 1721, zv. Jan Jansen Dijck (III-a) en
Geesjen Jacobs.
Hij is getrouwd (1) te Vorchten op 30 september 1683 met Dirckjen Arents Vlieck, weduwe van
Evert Gerritsen van Doorninck, overleden te Vorchten op 14 juli 1700,
dv. Arent Henricks Vlieck en vermoedelijk Jennechien Geerlichs.
Uit dit huwelijk:
1 Geesjen Rietberg, gedoopt te Vorchten op 22 juni 1684, begraven vermoedelijk te Amsterdam
        op 19 december 1727.
2 Aaltje Rietberg, gedoopt te Vorchten op 23 februari 1687, begraven te Deventer
        op 7 mei 1762.
        Zij is getrouwd (ondertrouw, Diepenheim 14 april 1719) met Hendrik Lintman (Glintman),
        gedoopt te Diepenheim op 23 maart 1683, overleden tussen 23 januari 1745 en 29 juni 1746,
        zv. Hubert Lintman en Maria Geesinck.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hubertus Glintman.
        2 Derkjen Glintman.
3 Jan Rietberg, gedoopt te Vorchten op 16 december 1688,     volgt onder V-a.
4 Joanna Rietberg, gedoopt te Vorchten op 22 december 1689.
        Zij is getrouwd (1) te Vorchten (ondertrouw, Zwolle 11 mei) op 2 juni 1715 met
        Jacob Jans van Someren, j.m. van Elburg, geboren vermoedelijk te Elburg
        op 20 november 1687, zv. Jan Jacobsen van Soomeren en Lubbigien Stevens.
        Zij is getrouwd (2) te Doornspijk (ondertrouw, Elburg 20 februari) op 12 maart 1724
        met Tijmen Elberts, weduwnaar van Marij Roelofs, zv.Elbert Tijmens en Margriete Jacob.
        Zij is getrouwd (3) te Elburg op 4 december 1746 met Jan Jacobsze, weduwnaar
        te Doornspijk.         .
5 Arent Rietbergen, gedoopt te Vorchten op 6 augustus 1693,   volgt onder V-b.
6 Jacob Rietbergen, gedoopt te Vorchten op 28 juli 1695,          volgt onder V-c.
7 Heijltjen Rietberg, gedoopt te Vorchten op 28 juli 1695.
 
Hij (Evert Janssen Rietbergh) is getrouwd (2) te Vorchten op 24 maart 1704 met Grietjen Jans Vlieck,
gedoopt te Vorchten op 15 mei 1681, dv. Jan Hendricks Vlieck en Marrichjen Cornelisdr..
Zij is hertrouwd in 1721 met Jan Arens Bosch.
Uit dit huwelijk:
8 Jan Henric Rietberg, gedoopt te Vorchten op 1 januari 1705, overleden na 1751.
9 Dercjen Rietberg, gedoopt te Vorchten op 1 januari 1705, overleden aldaar
        op 2 augustus 1705.
10 Geerlig Rietberg, geboren voor 1709,                                  volgt onder V-d.
11 Derckien Rietberg, geboren voor 1709, begraven te Deventer op 1 april 1784.
        Zij is getrouwd met Wessel Panneslager, gedoopt te Deventer op 27 mei 1710,
        begraven aldaar op 24 juli 1780, zv. Jan Panneslager en Anna Maria Beekmans.
12 Maria Rietberg, gedoopt te Vorchten op 20 januari 1709, overleden na 1721.
13 Henric Rietberg, gedoopt te Vorchten op 18 april 1710, overleden voor 27 november 1712.
14 Henric Rietberg, gedoopt te Vorchten op 27 november 1712,   volgt onder V-e.
15 Heiltjen Rietberg.
        Vermeld in 1721.
16 Everdina Rietberg, begraven te Deventer op 23 november 1793.
       
 
IV-b
Jan Herms Rietberg, pachtboer op de Paddepoel te Herxen, gedoopt te Vorchten
op 26 december 1673, overleden te Wijhe tussen 25 mei en 12 december 1727,
zv. Hermen Jans Rietberg (III-b) en Willemina van Marle.
Hij is getrouwd (1) te Holten op 25 juni/juli (?) 1713 met Yda Vincent, geboren in 1675(?),
dv. Joost Vincent en Margarita Helmich.
Uit dit huwelijk:
1 Hermen Rietberg, gedoopt te Wijhe op 22 juli 1714, overleden tussen 21 juli 1721 en
        6 augustus 1753.
2 Joost Vincent Rietberg, ondermeester-chirurgijn te Malakka 1738-1741, gedoopt te Wijhe
        op 2 februari 1716, overleden op reis naar Malakka op 9 november 1742.
3 Willemtje Rietberg, gedoopt te Wijhe op 12 november 1718.
4 Yda Rietberg, gedoopt in 1720/1721 (?), overleden na 16 april 1747.
        Zij is getrouwd te Zwolle  (ondertrouw, 20 februari) op 6 maart 1740
        met Carel Christiaan Godlof, soldaat.
        Uit dit huwelijk:
        1 Anna Maria Godlof, gedoopt te Zwolle op 26 december 1740.
        2 IJda Godlof, gedoopt te Zwolle op 18 maart 1742.
        3 Johannes Nicolaas Godlof, gedoopt te Zwolle op 25 oktober 1744.
        4 Joan Nicolaas Conraat Godlof, gedoopt te Zwolle op 16 april 1747.
 
Hij (Jan Herms Rietberg) is getrouwd (2) te Markelo op 20 juli 1721 met
Clara Margaretha Jabbinga, weduwe van Andries Cranenburg, gedoopt te Markelo
op 8 maart 1694, begraven te Wijhe op 17 oktober 1769, dv. Jan Jabbinga en Willmtjen Helmich.
Uit dit huwelijk:
5 Andries Rietberg, overleden te Kampen in 1753,           volgt onder V-f.
6 Jan Rietberg, gedoopt te Wijhe op 25 mei 1727,  in leven in 1753.
 
 
IV-c
Egbert Rietberg, gedoopt te Wijhe op 2 januari 1676, overleden na 23 juli 1727,
zv. Hermen Jans Rietberg (III-b) en Willemina van Marle.
Hij is getrouwd te Wijhe (ondertrouw, Enkhuizen 2 augustus) op 18 augustus 1704 met
Hendrikje Schaasberg, gedoopt te Wijhe op 3 oktober 1680, overleden voor 23 juli 1727,
dv. Hendrik Wolters Schaasberg en Aaltje Lulofs.
Uit dit huwelijk:
1 Harmen Rietberg, constabelsmaat, gedoopt te Enkhuizen op 12 augustus 1705,
         overleden (vermoedelijk 20 november) 1725 op V.O.C.-schip 'Wolfersdijk'.
2 Aaltje Rietberg, gedoopt te Enkhuizen op 27 oktober 1706, begraven te Zwolle
        op 24 januari 1784.
        Zij is getrouwd (1) te Hoorn (NH) op 19 oktober 1738 met Hendrik Graaffschap, j.m. te Hoorn.
        Zij is  getrouwd (2) (ondertrouw, Amsterdam 18 april 1749) met Cornelis van Oosterhout,
        gedoopt te Tiel op 18 juni 1722, zv. Gerhardus (van) Oosterhout en Maria Maasacker.
3 Willempje Rietberg, gedoopt te Enkhuizen op 16 november 1707, overleden na 2 augustus 1777.
4 Hendrik Rietberg, gedoopt te Enkhuizen op 25 februari 1710,         volgt onder V-g.
5 Anthony Rietberg, varend voor de V.O.C., gedoopt te Medemblik op 20 december 1711,
         overleden (vermoedelijk op 23 mei) 1757 op V.O.C.-schip 'Luxemburg' op de thuisreis
         van Kaap de Goede Hoop naar de Republiek.
6 Wouter Rietberg, gedoopt te Medemblik op 19 januari 1713, overleden voor 19 april 1716.
7 Wouter Rietberg, gedoopt te Medemblik op 19 april 1716, jong overleden.
 
 
IV-d
Hendrik Rietberg, bakker, gedoopt te Windesheim op 15 juni 1684, begraven te Kampen
op 9 januari 1727, zv. Hermen Jans Rietberg (III-b) en Willemina van Marle.
Hij is getrouwd te Kampen (ondertrouw, 11 december 1705) op 1 januari 1706
met Judith Bartels van 't Wolt, weduwe van Claas Passer, gedoopt te Kampen
op 12 december 1678, begraven aldaar op 3 juli 1732, dv. Bertholt Roelofs en Aeltijn Gerrijts.
Uit dit huwelijk:
1 Harmannus Rietberg, gedoopt te Kampen op 15 april 1707,     volgt onder V-h.
2 Aaltjen Rietberg, gedoopt te Kampen op 2 juni 1709.
3 Willemijna Rietberg, gedoopt te Kampen op 23 december 1712.
4 Anthony Rietberg, gedoopt te Kampen op 26 oktober 1718.
 
 
IV-e
Lambertus Rietberg, gedoopt te Kampen op 16 september 1683, overleden te Wijhe
op 21 juli 1768, zv. Jacob Rietberg (III-d) en Helena Rinckhouwer.
Hij is vermoedelijk getrouwd met Lena Isacs.
Uit dit huwelijk:
1 Jacobus Rietberg, matroos, overleden vermoedelijk in 1744.
2 Johanna Rietberg, j.d. van Kampen, geboren circa 1720.
        Zij is getrouwd te Kampen (ondertrouw, 18 mei) op 3 juni 1753 met Hendrik Lindeboom,
        gedoopt te Kampen op 22 oktober 1724, zv. Jan Lindeboom en Maria Lusincks.
3 Gerrit Rietberg, j.m. van Kampen, geboren circa 1723,           volgt onder V-i.
4 Lenert Rietberg, gedoopt te Breda op 16 juni 1726.
5 Isac Rietberg, gedoopt te Breda op 16 juni 1726.
6 Neeltje Rietberg, gedoopt te Breda op 4 september 1727.
 
       
IV-f
Lambertus Rietbergh, kruidenier, makelaar, gedoopt te Zwolle op 24 mei 1688, overleden
te Amsterdam op 14 maart 1760, zv. Evert Rietberg (III-e) en Margaretha van Noorle.
Hij is getrouwd te Amsterdam (ondertrouw, 4 december) op 20 december 1716 met Dina de Villers,
geboren/gedoopt te Amsterdam op 21/24 april 1695, overleden te Amsterdam op 12 oktober 1774,
begraven aldaar op 18 oktober 1774, dv. Valentijn de Villers en Catherine Poirot.
Uit dit huwelijk:
1 Margrita Catharina Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 1 oktober 1717, begraven aldaar
        op 31 oktober 1775.
2 Valentijn Rietbergh, geboren/gedoopt te Amsterdam op 31 oktober / 1 november 1719,
                                                                                 volgt onder V-j.
3 Albarta Woltera Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 23 januari 1721, begraven aldaar
        op 2 april 1721.
4 Evert Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 17 april 1722,  volgt onder V-k.
5 Francina Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 1 november 1724, begraven vermoedelijk
        te Zwolle op 20 april 1725.
6 Albarta (Aaltje) Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 25 december 1729, begraven aldaar
        op 9 juni 1759.
 
 
IV-g
Derk Hermen Rietberg, koopman, gedoopt te Zwolle op 18 oktober 1692, begraven aldaar
op 6 april 1764, zv. Evert Rietberg (III-e) en Margaretha van Noorle.
Hij is  getrouwd te Zalk (ondertrouw, Zwolle 12/13 (?) maart) op 27 maart 1718 met
Christina van Brevoort, gedoopt te Zwolle op 1 maart 1699, begraven aldaar op 9 november 1750,
dv. Lubbert van Breevoort en Gerrichien van Diepenheim.
Uit dit huwelijk:
1 Evert Rietberg, gedoopt te Zwolle op 7 mei 1719, begraven aldaar op 23 mei 1719.
2 Gerhardina Rietberg, gedoopt te Zwolle op 10 mei 1722, begraven aldaar
        op 13 juli 1725 of 6 april 1726.
3 Margareta Rietberg, gedoopt te Zwolle op 5 april 1725, begraven aldaar
        op 13 juli 1725 of 6 april 1726.
4 Gerhardina Aleijda Rietberg, gedoopt te Zwolle op 25 februari 1731, begraven aldaar
        op 6 april 1731.
5 Everdina Margaretha Rietberg, gedoopt te Zwolle op 21 december 1733, overleden aldaar
        op 29 december 1790, begraven op 5 januari 1791.
        Zij is getrouwd te Zwolle (ondertrouw, 12 juni) op 24/25 (?) juni 1752 met
        Johannes van Rossum, predikant, geboren/gedoopt te Rotterdam op 24/27 juni 1723,
        overleden te Zwolle op 7 november 1774, begraven aldaar op 15 november 1774,
        zv. Huijbert van Rossum en Willemina van Mechelen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hubertus van Rossum, gedoopt te Zwolle op 19 maart 1753.
        2 Dirk Herman van Rossum, gedoopt te Zwolle op 10 maart 1754.
6 Lubbertus Rietberg, gedoopt te Zwolle op 20 oktober 1737,     volgt onder V-l.
 
 
IV-h
Gerrit Rietberg, overleden tussen 23 juli en 24 december 1720, zv. Hendrick Rietberg (III-f)
en Geertien Lamberts.
Hij is getrouwd met Merrigien Harms, overleden voor 27 april 1726.
Zij is hertrouwd met Hendrik Egberts.
Uit dit huwelijk:
1 Hermen Rietberg, overleden in het jaar 1734.
2 Lambert Rietberg, overleden voor 27 april 1726.
 
 
IV-i
Egbert Jansen (op de) Rietberg, overleden na 4 februari 1732,
zv. Jan van Besten op Ammerveld (III-g) en Jannigje Tonissen.
Hij is getrouwd (1) met Gerrichje Jansen.
Uit dit huwelijk:
1 Jennecke Egberts Rietberg, gedoopt te Wijhe op 25 maart 1688, overleden aldaar op 25 mei 1768.
2 Hendrina Rietberg, gedoopt te Wijhe op 1 januari 1691.
3 Jan Egberts Rietberg,                         volgt onder V-m.
4 Magtelt Rietberg, overleden voor 17 juni 1732.
        Zij is getrouwd met Ernst Teunis Meijer, wonende op de Bruinenberg, overleden
        na 29 juni 1740, zv. Teunis Ernst en Swaantje Roelofs.
        Hij is hertrouwd met Assele Lamberts.
 
Hij (Egbert Jansen (op de) Rietberg) is getrouwd (2) met Maria Teunis.
Uit dit huwelijk:
5 Jannes Rietberg, geboren te Wijhe,        volgt onder V-n.
 
 
Generatie V
 
V-a
Jan Rietberg, bakker, gedoopt te Vorchten op 16 december 1688, overleden mogelijk
na 4 oktober 1722, zv. Evert Jansen Rietbergh (IV-a) en Dirckjen Arents Vlieck.
Hij is getrouwd te Amsterdam op 24 februari 1713 met Gerritje van Beusekom, gedoopt
vermoedelijk te Maarssen op 12 februari 1682, dv. Cornelis Aerts van Beusecom en Fijtje Jans van der Vliet.
Uit dit huwelijk:
1 Dirkien Rietberg, gedoopt te Amsterdam op 13 juni 1714.
 
 
V-b
Arent Rietbergen, baggerman, melkverkoper, gedoopt (als Arent Vlieck) te Vorchten
op 6 augustus 1693, begraven te Leiden 23/30 augustus 1755,
zv. Evert Jansen Rietbergh (IV-a) en Dirckjen Arents Vlieck.
Hij is getrouwd te Leiden op 26 oktober 1727 met Cornelia de Tomber, gedoopt te Leiden
op 30 december 1706, begraven aldaar 17/24 juli 1745, dv. Bastiaan de Tomber
en Cornelia Franse van Koessem alias Van Honsling.
Uit dit huwelijk:
1 Dirkjen Rietbergen, gedoopt te Leiden op 13 januari 1729, overleden te Gouda in 1778
        (aangifte 14 juli).
        Zij is getrouwd (1) te Leiden op 24 september 1758 met Jan Fritse, j.m. van Heemsteede,
        bleker, begraven te Zoeterwoude op 17 mei 1765, zv. Andries Fritse.
        Zij is getrouwd (2) te Leiden op 15 december 1765 (gescheiden, 8 juni 1768)
        met Cornelis van der Kaden, blekerknecht, gedoopt te Leiden op 5 januari 1744,
        begraven mogelijk te Leiderdorp op 26 maart 1807,
        zv. Evert van der Kaden en Willemijntje van den Ende.
2 Jannetje Rietbergen, gedoopt te Leiden op 22 december 1729, overleden aldaar
        op 2 januari 1798.
        Zij is getrouwd (1) te Leiden op 14 oktober 1753 met Cornelis Kellenaer, weduwnaar
        van Marijtje Chevaal, boerenknecht, begraven te Leiden 3/10 augustus 1754.
        Zij is getrouwd (2) te Leiden op 9 maart 1755 met Jacobus Nihot, kuipersknecht,
        gedoopt te Leiden op 27 maart 1726, begraven 10/17 april 1790,
        zv. Abraham Nihot en Marijtje Noordeloos.
3 Bastiaen Rietbergen, gedoopt te Leiden op 13 juni 1731, begraven aldaar op 8/15 augustus 1739..
4 Evert Rietbergen, gedoopt te Leiden op 1 november 1733, overleden voor 12 april 1743.
5 Jacob Rietbergen, gedoopt te Leiden op 19 december 1734, begraven aldaar op
        31 december 1734 / 8 januari 1735 .
6 Cornelia Rietbergen, gedoopt te Leiden op 4 maart 1736, begraven aldaar
        op 28 september / 5 oktober 1793.
        Zij is getrouwd (1) te Leiden op 25 november 1764 met Arij Heemskerk, melkverkoper,
        begraven te Leiden op 23/30 oktober 1773.
        Zij is getrouwd (2) te Leiden op 27 november 1774 met Johannes Vouw, schippersknecht,
        melkverkoper en visloper, gedoopt te Leiden op 21 oktober 1750, overleden
        te Noordwijk aan Zee op 7 februari 1826, zv. Hendrik Vouw en Marijtje Ligtvoet.
7 Bastiaen Rietbergen, gedoopt te Leiden op 6 augustus 1739, begraven aldaar
        op 5/12 september 1739.
8 Bastiaan Rietbergen, gedoopt te Leiden op 2 september 1740,    volgt onder VI-a.
9 Evert Rietbergen, gedoopt te Leiden op 12 april 1743,                volgt onder VI-b.
 
 
V-c
Jacob Rietbergen, spaanderraper, timmermansknecht, gedoopt te Vorchten op 28 juli 1695,
begraven te Leiden op 28 september / 5 oktober 1737,
zv. Evert Jansen Rietbergh (IV-a) en Dirckjen Arents Vlieck.
Hij is getrouwd  (ondertrouw, Amsterdam 9 januari 1722) met Teuntje Everts van Duuren,
afkomstig uit Wijhe, geboren circa 1694, overleden op 19 november 1746.
Zij hertrouwt in 1740 met Gerrit Vendelo.
Uit dit huwelijk:
1 Evert Rietbergen, gedoopt te Haarlem op 4 oktober 1722, begraven te Leiden
        op 28 mei / 4 juni 1729.
2 Jannetje Rietbergen, gedoopt te Haarlem op 11 oktober 1724, begraven te Leiden 
        op 23/30 augustus 1794.
        Zij is getrouwd te Leiden op 28 oktober 1759 met Simon Roling, korenmeter, begraven
        te Leiden op 23 februari / 3 maart 1792, zoon van Jan Roling en Catharina Haak.
3 Dirkje Rietberg(en), gedoopt te Leiden op 17 augustus 1727, begraven aldaar
        op 18/25 september 1728.
4 Evert Rietbergen, gedoopt te Leiden op 22 januari 1730,             volgt onder VI-c.
5 Jacoba Rietberg(en), gedoopt te Leiden op 11 mei 1732, begraven aldaar op 3/10 augustus 1776.
        Zij is getrouwd te Leiden op 11 december 1763 (gescheiden, 2 april 1765)
        met Andries de Kruijs, baaijwerker, rokjeswerker, gedoopt te Leiden op 3 januari 1743,
        overleden aldaar op 22 maart 1809, zv. Jacobus de Kruijs en Marijtje Berg.
        Hij hertrouwt eerst met Maria van der Laan en later met Margaretha Hamerling.
6 Maria Rietbergen, gedoopt te Leiden op 3 augustus 1734, begraven aldaar
        op 8/15 december 1736.
 
 
V-d
Geerlig Rietberg, overleden op 14 oktober 1783, begraven te Wijhe op 17 oktober 1783,
zv. Evert Jansen Rietbergh (IV-a) en Grietje Jans Vlieck.
Hij is getrouwd (1) te Wijhe (ondertrouw, 17 april 1734) met Johanna Willems, weduwe van
Evert Gerrits Karenbelt, vermoedelijk dv. Willem Jans en Marrighje Hendricks.
Uit dit huwelijk:
1 Everdina Rietberg, gedoopt te Wijhe op 11 maart 1735, overleden voor 29 januari 1748.
 
Hij (Geerlig Rietberg) is getrouwd (2) (ondertrouw, Wijhe 5 mei 1748) met Jennechien Herms,
j.d. onder Wijhe, begraven aldaar op 31 december 1777.
Uit dit huwelijk:
2 Evert Rietberg, gedoopt te Wengele  op 20 april 1749,              volgt onder VI-d.
3 Hermannus Rietberg, gedoopt te Wijhe op 13 december 1750,   volgt onder VI-e.
4 Janna Rietberg, gedoopt te Wijhe op 3 december 1752, begraven aldaar op 7 september 1793.
5 Grietjen Rietberg, gedoopt te Wijhe op 26 december 1754, overleden aldaar
        op 17 januari 1827.
        Zij is getrouwd te Wijhe (ondertrouw, 27 februari) op 14 april 1784
        met Gerrit Berents Derks (na zijn huwelijk Rietberg), landbouwer, gedoopt te Wijhe
        op 16 november 1753/30 mei 1756 (?),
        overleden aldaar op 3 december 1833, zv. Hendrik Derks en Dina Meijer.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jennichjen Rietberg, geboren te Wijhe op 26 december 1784, gedoopt
           op 29 januari 1785.
        2 Jennechien Rietberg, gedoopt te Wijhe op 29 januari 1786,
           overleden te Zwolle op 27 april 1839.
           Zij is getrouwd met Hermannus Plas, overleden na 1839.
           Uit dit huwelijk:
           1 Gerrit Plas, geboren te Zwolle op 29 juli 1818.
           2 Gerard Plas, geboren te Zwolle op 4 juni 1822.
           3 Johanna Plas, geboren te Zwolle rond 1826.
        3 Janna Rietberg, geboren te Wijhe  op 15 februari 1789, overleden te Zwolle
           op 19 april 1842.
           Zij is getrouwd te Monster op 12 april 1829 met Casparus Krieger, weduwnaar
           van Wilhelmina Rozendaal, notaris, geboren/gedoopt te Amsterdam op 3/9 juli 1777,
           overleden te Zwolle op 16 december 1847, zv. Wilhelm Leendert Krieger en Johanna Mulder.
           Uit dit huwelijk:
           1 Johanna Wilhelmina Sophia Krieger, geboren te Monster op 5 mei 1831.
        4 Derkjen Rietberg, geboren/gedoopt te Wijhe op 7/11 maart 1792, overleden te Zwolle
          op 18 februari 1879.
          Zij is getrouwd met Evert Golstein.
          Uit dit huwelijk:
          1 Gerrit Jan Golstein, geboren te Zwolle op 12 februari 1817.
          2 Derkje Hendrieka Golstein, geboren te Zwolle op 25 oktober 1818.
          3 Derk Golstein, geboren te Zwolle circa 1826.
        5 Gerhardina Rietberg, geboren/gedoopt te Wijhe op 9/16 augustus 1795,
           overleden aldaar op 28 januari 1870.
           Zij is getrouwd te Wijhe op 8 oktober 1814 met Willem van Duuren, weduwnaar
           van Steventien Bruggemans, gedoopt te Olst op 25 mei 1783, overleden te Wijhe
           op 22 februari 1862, zv. Cornelis van Duuren en Aaltje de Vries.
           Uit dit huwelijk:
           1 Gerrit van Duuren, gedoopt te Wijhe op 13 april 1815.
           2 Grietje van Duuren, geboren te Wijhe op 8 november 1817.
           3 Cornelis van Duuren, geboren te Wijhe in 1820.
           4 Kornelia van Duuren, geboren te Wijhe in 1821.
           5 Johanna, dienstbode, geboren te Wijhe circa 1824.
           6 Casparus van Duuren, geboren te Wijhe circa 1830.
           7 Hendrina Hermina van Duuren, geboren te Wijhe circa 1832.
           8 Jannigje van Duuren, dienstbode, geboren te Wijhe circa 1834.
           9 Jan Jacob van Duuren, geboren te Wijhe circa 1837.
          10 Gerhardina van Duuren, geboren te Wijhe circa 1841
6 Willem Rietberg, gedoopt te Wijhe op 13 augustus 1757,            volgt onder VI-f.
7 Hendrik Rietberg, gedoopt te Vorchten op 16 december 1759,     volgt onder VI-g.
8 Maria Rietberg, gedoopt te Wijhe op 31 januari 1762, overleden te Kampen
         op 9 /19 (?) december 1797.
9 Johannes Rietberg, gedoopt te Wijhe op 22 september 1765,       volgt onder VI-h.
10 Jacob Rietberg, gedoopt te Wijhe op 31 juli 1768,                     volgt onder VI-i.
 
 
V-e
Hendrik Rietberg, gedoopt te Vorchten op 27 november 1712, overleden tussen
18 december 1782 en 28 maart 1784, zv. Evert Jansen Rietbergh (IV-a) en Grietjen Jans Vlieck.
Hij is getrouwd (1) te Veessen (ondertrouw, Vorchten 9 september) op 2 oktober 1735
met Stijntie Jans, j.d. van Wapenveld, mogelijk gedoopt te Heerde op 3 november 1709
als dv. Jan Harms en Hendrickje Jans.
Hij is getrouwd (2) te Vorchten op 24 juli 1768 met Jannigjen Janssen Boerkamp,
weduwe van Raalte.
Hij is getrouwd (3) te Vorchten op 11 mei 1777 met Albertje Jans Pleiter, gedoopt
te Heerde op 19 februari 1741, dv. Jannes Pleiter en Jennigje Boeve.
Zij hertrouwt in 1784 met Gerrit Janszen, j.m. uit Wijhe.
Uit eerste huwelijk:
1 Evert Hendriks Rietberg, gedoopt te Vorchten op 25 november 1735,  volgt onder VI-j.
2 Jan Hendriks Rietberg, gedoopt te Vorchten op 16 november 1738,     volgt onder VI-k.
3 Heyltjen Rietberg, gedoopt te Vorchten op 8 november 1739, overleden voor 1784.
4 Hendrika Rietberg , gedoopt te Vorchten op 4 november 1742, overleden te Deventer
        op 10 januari 1812.
        Zij is getrouwd te Deventer op 6 mei 1781 met Hendrik Westerhuis, karman,
        gedoopt aldaar op 4 maart 1744, overleden aldaar op 7 oktober 1811,
        zv. Everhard Westerhuis en Heiltje Neuteboom.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrika Westerhuis, gedoopt te Deventer op 8 juli 1783, overleden voor 1784.
5 Grietjen Rietberg, gedoopt te Vorchten op 31 januari 1745.
6 Jacob Rietberg, gedoopt te Vorchten op 21 augustus 1746, vermoedelijk overleden
         te Oldebroek voor 11 juni 1770.
7 Harmen Rietberg, gedoopt te Vorchten op 31 december 1747,         volgt onder VI-l.
8 Gerrit Rietberg, gedoopt te Vorchten op 25 april 1751, overleden na 1784.
 
Uit derde huwelijk:
9 Magtelt Rietberg, geboren te Vorchten op 24 oktober 1779.
10 Jacob Rietberg, geboren te Vorchten op 18 december 1782,           volgt onder VI-m.
 
 
V-f
Andries Rietberg, overleden te Kampen in 1753, zv. Jan Herms Rietberg (IV-b)
en Clara Margaretha Jabbinga.
Hij is getrouwd te Wijhe (ondertrouw, Kampen 20 augustus) op 5 september 1745
met Bartha de Wit, j.d. van Amsterdam, overleden na 1745.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Rietberg, gedoopt te Wijhe op 10 oktober 1745,                        volgt onder VI-n.
2 Anna Maria Rietberg, gedoopt te Rijssen op 16 april 1747, overleden te Amsterdam
        op 22 oktober 1813.
        Zij is getrouwd (1) (ondertrouw, Amsterdam 16 oktober 1777) met Anthonie Becking,
        gedoopt te Varsseveld op 13 februari 1750, begraven te Amsterdam op 3 augustus 1784,
        zv. Hendrik Jan Becking en Hendrica Brussen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrica Becking, gedoopte te Amsterdam op 10 september 1779.
 
        Zij (Anna Maria Rietberg) is getrouwd (2) (ondertrouw, Amsterdam 23 april 1788)
        met Johannes van Wijk, j.m. van Polsbroek, mogelijk gedoopt aldaar op 22 november 1733
        als zv. Chiel Jans van Wijk en Grietje AriŽns Broers.
       
 
V-g
Hendrik Rietberg, wittebroodbakker, gedoopt te Enkhuizen op 25 februari 1710, overleden
te Hoorn in mei 1786, zv. Egbert Rietberg (IV-c) en Hendrikje Schaasberg.
Hij is getrouwd te Hoorn op 22 mei 1735 met Antje Cornelisdr. Mesjes, weduwe van Hem,
overleden voor 18 oktober 1777.
Uit dit huwelijk:
1 Egbert Rietberg, gedoopt te Hoorn op 3 februari 1736,              volgt onder VI-o.
2 Cornelis Rietberg, gedoopt te Hoorn op 18 juni 1737, jong overleden.
3 Cornelis Rietberg, gedoopt te Hoorn op 12 augustus 1738, jong overleden.
4 Cornelis Rietberg, gedoopt te Hoorn op 20 november 1739,       volgt onder VI-p.
5 Heijndrikje Rietberg, gedoopt te Hoorn op 18 juni 1741, overleden na 29 oktober 1782.
        Zij is getrouwd te Hoorn op 4 juni 1770 met Egbert van Beek, gedoopt te Voorst
        op 20 maart 1737, overleden na 29 oktober 1782, zv. Evert van Beek en Hilken Fredericks.
6 Annetje Rietbergen, gedoopt te Hoorn op 14 april 1743, overleden aldaar op 17 maart 1815.
        Zij is getrouwd (1) te Hoorn op 29 juni 1783 met Cornelis de Boer, weduwnaar te Hoorn.
        Zij is getrouwd (2) te Hoorn op 7 juni 1789 met Klaas Andriesz. Kieft, weduwnaar van
        Grietje Hauwert, gedoopt te Hoorn  op 27 september 1746, zv. Andries Kieft
        en Aaltje Douwes.
7 Aaltje Rietberg, gedoopt te Hoorn op 19 februari 1745, overleden aldaar op 1 juni 1815.
8 Niesje Rietberg, gedoopt te Hoorn op 25 september 1746, overleden te Purmerend
        op 14 september 1806.
        Zij is getrouwd te Purmerend (ondertrouw, Hoorn 10 mei) op 25 mei 1783 met
        Hendrik Jans Alderhout, geboren/gedoopt te Purmerend op 13/14 januari 1753, overleden
        voor 14 september 1806, zv. Jan Hendriks Alderhout en Jaapje Elders van der Vegt.
 
 
V-h
Harmannus Rietberg, chirurgijn, gedoopt te Kampen op 15 april 1707, begraven te Amsterdam
op 19 december 1771, zv. Hendrik Rietberg (IV-d) en Judith Bartels van 't Wolt.
Hij is getrouwd (1) (ondertrouw, Amsterdam 3 februari 1729) met Clara Swaan, gedoopt
te Amsterdam op 11 juli 1706, dv. Pieter Cornelis Swaan en Jannetje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1 Jannetje Rietberg, gedoopt te Amsterdam op 17 september 1730.
2 Elizabeth Rietberg, gedoopt te Amsterdam op 4 mei 1732.
 
Hij (Harmannus Rietberg) is getrouwd (2) (ondertrouw, Amsterdam 23 oktober 1732) met
Maria Weijhuijsen, weduwe van Hermanus Lampe, gedoopt te Amsterdam op 30 november 1701,
overleden op 28 mei 1763, dv. Ludolf Weijhuijs en Dorothea Houthuis.
Hij is getrouwd (3) (ondertrouw, Amsterdam 2 december 1763) met Machtelt Coenen, weduwe
van Henrick Ackerman, gedoopt te Utrecht op 19 april 1724, overleden te Amsterdam
op 5 december 1814, dv. Adam Coenen en Aaltje van Vugt.
 
 
V-i
Gerrit Rietberg, j.m. van Kampen , geboren circa 1723, zv. Lambertus Rietberg (IV-e) en
Lena Isacs.
Hij is getrouwd te Kampen (ondertrouw, 2 / 7 (?) maart) op 30 maart 1749 met Jannetje Munting,
gedoopt te Zwolle op 31 maart 1743, mogelijk dv. Berend Munting en Sara van Hengelaar.
Uit dit huwelijk:
1 Lambertus Rietberg, gedoopt te Amsterdam op 19 juni 1750, vermoedelijk begraven aldaar
       op 6 september 1750.
2 Helena Rietberg, gedoopt te Amsterdam op 6 februari 1752.
 
 
V-j
Valentijn Rietbergh, winkelier, geboren/gedoopt te Amsterdam op 31 oktober / 1 november 1719,
overleden te CuraÁao in 1777 (4 augustus ?), zv. Lambertus Rietbergh (IV-f) en Dina de Villers.
Hij is getrouwd te Amsterdam (ondertrouw, 12 mei) op 30 mei 1752 met Sibilla de Swaan, geboren
te Amsterdam op 5 / 7 (?) februari 1725, overleden aldaar op 15 februari 1784 (?),
dv. Hendrik de Swaan en Geertruij van Steekelenburgh.
Uit dit huwelijk:
1 Dina Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 25 november 1753, begraven aldaar op 29 november 1756.
2 Geertruijda Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 22 december 1754, begraven aldaar
       op 29 maart 1755.
3 Pieter Rietbergh, geboren/gedoopt te Amsterdam op 6 / 7 (?) januari 1756,   volgt onder VI-q.
4 Adrianus Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 11 juli 1759,                        volgt onder VI-r.
 
 
V-k
Evert Rietbergh, apotheker, gedoopt te Amsterdam op 17 april 1722, begraven te Zwolle
op 14 december 1802, zv. Lambertus Rietbergh (IV-f) en Dina de Villers.
Hij is getrouwd te Amsterdam (ondertrouw, 25 juli) op 10 augustus 1749 met Willemine Snethlage,
gedoopt te Amsterdam op 24 september 1728, begraven aldaar op 17 februari 1781,
dv. Jan Snethlage en Harmina Hartgers.
Uit dit huwelijk:
1 Lambertus Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 9 juni 1751,      volgt onder VI-s.
2 Jan Rietbergh, makelaar, gedoopt te Amsterdam op 7 januari 1754.
3 Dirk Harmen Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 1 juni 1755, begraven aldaar op 5 juni 1755.
4 Hermina Gerardina Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 2 oktober 1757, begraven aldaar
       op 21 november 1757.
5 Evert Rietbergh, commissionair, gedoopt te Amsterdam op 12 november 1758, begraven aldaar
       op 6 juli 1791.
       Hij is getrouwd (ondertrouw, Amsterdam 27 februari 1784) met Willemina van Dijk, gedoopt
       te 's Gravenhage op 14 april 1752, dv. Willem van Dijk en Regina de Booij.
6 Casper Gerhard Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 16 april 1760, begraven aldaar
       op 11 juni 1760.
7 Albertus Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 26 augustus 1761, begraven aldaar op 31 juli 1762.
8 Casper Gerhard Rietbergh, apotheker, gedoopt te Amsterdam op 25 mei 1763, begraven aldaar
       op 29 maart 1796.
9 Valentijn Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 11 juni 1766, begraven aldaar op 25 november 1766.
10 Anna Maria Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 4 mei 1770, begraven aldaar op 2 april 1771.
 
 
V-l
Lubbertus Rietberg, houthandelaar en burgemeester, gedoopt te Zwolle op 20 oktober 1737,
overleden aldaar op 30 september 1809, begraven op 7 oktober 1809,
zv. Derk Hermen Rietberg (IV-g) en Christina van Brevoort.
Hij is getrouwd te Zwolle (ondertrouw,  2 oktober) op 20 oktober 1755 met Anna Sophia Stenvers,
gedoopt te Zwolle op 30 september 1736, begraven aldaar op 29 juni 1769,
dv. Hermannus Stenvers en Johanna Geertruid Schukking.
Uit dit huwelijk:
1 Christina Rietberg, gedoopt te Zwolle op 18 oktober 1756, begraven aldaar op 3 augustus 1759.
2 Johanna Geertruida Rietberg, gedoopt te Zwolle op 22 juni 1758, begraven aldaar
        op 9 februari 1805.
        Zij is getrouwd te Zwolle (ondertrouw, 23 april) op 11 mei 1778 met Jan Everhard Hendrik Thorbecke,
        factoor, koopman en tabaksfabrikant, geboren/gedoopt te Zwolle op 29/31 juli 1756, overleden te Zwolle
        op 8 december 1825, zv. Frans Hendrik Thorbecke en Catharina Paauw.
        Hij (Jan Everhard Hendrik Thorbecke) is hertrouwd te Zwolle op 5 mei 1806 met Elisabeth Weerts.
        Uit dit huwelijk:
        1 Doodgeboren kind Thorbecke, geboren op 22 juli 1779.
        2 Frans Hendrik Thorbecke, geboren te Zwolle op 4 september 1780.
        3 Anna Sophia Thorbecke, geboren te Zwolle op 8 januari 1785.
        4 Frederik Willem Thorbecke, geboren te Zwolle op 22 mei 1787.
        5 Lubbertus Thorbecke, geboren te Zwolle op 3 september 1788.
        6 Lubbertus Thorbecke, geboren te Zwolle op 28 september 1790.
        7 Catharina Thorbecke, geboren te Zwolle op 31 mei 1792.
        8 Catharina Thorbecke, geboren te Zwolle op 16 juni 1793.
        9 Herman Johan Thorbecke, geboren te Zwolle op 2 maart 1796.
3 Derk Hermen Rietberg, gedoopt te Zwolle op 11 januari 1760, begraven aldaar op 26 mei 1762.
4 Hermannus Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 24/25 november 1761,    volgt onder VI-t.
5 Christina Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 29 december1763 / 1 jaunari 1764,
        overleden aldaar op 16 augustus 1830.
6 Anna Maria Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 6/8 april 1767, ongehuwd overleden aldaar
        op 6 november 1851.
7 Derk Herman Rietberg, gedoopt te Zwolle op 23 maart 1768, begraven aldaar op 14 juni 1768
8 Everdina Margaretha Rietberg, gedoopt te Zwolle op 25 april/mei (?) 1769, begraven aldaar
        op 12 juni 1769.
       
 
V-m
Jan Egberts Rietberg, overleden te Mastenbroek (Zwollerkerspel) voor 18 januari 1721,
zv. Egbert Jansen (op de) Rietberg (IV-i) en Gerrichje Jansen.
Hij is getrouwd met Annigje Gerrits, overleden na 18 januari 1721.
Zij is hertrouwd op 18 januari 1721 met Arent Otten.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Rietberg, j.m. op 's Heerenbroek ,          volgt onder VI-u.
2 Jacob Rietberg, geboren te Mastenbroek, jong overleden.
3 Gerrigje Rietberg, j.d. te 's Heerenbroek, overleden te Mastenbroek tussen 1796 en 1811.
        Zij is getrouwd te 's Heerenbroek/Mastenbroek/Zwolle (?) (ondertrouw, Mastenbroek 7 april)
        op 7/17(?) mei 1741 met Willem Alberts Westera, j.m. op 's Heerenbroek, landbouwer,
        gedoopt te Zalk op 1 oktober 1711, zv. Alberts Gerrits en Aaltje Willems Westera.
        Uit dit huwelijk:
        1 Albert Willems Westera, gedoopt te Wilsum op 14 januari 1742.
        2 Jennigjen Willems Westera, gedoopt te Zalk op 19 mei 1743.
        3 Aaltje Willems Westera, gedoopt te Zalk op 17 januari 1745.
        4 Jacob Willems Westera, gedoopt te Zalk op 16 oktober 1746.
        5 Gerrit Willems Westera, gedoopt te Zalk op 21 januari 1748.
        6 Arend Willems Westera, gedoopt te Zalk op 28 december 1749.
        7 Jan Willems Westera, gedoopt te Zalk op 18 mei/ juli (?) 1751.
        8 Arend Willems Westera, gedoopt te Zalk op 18 mei 1751 / 12 augustus 1753 (?).
        9 Geesje Willems Westera, gedoopt te Zalk op 1 januari 1757.
 
 
V-n
Jannes Rietberg, geboren te Wijhe, overleden na 1770,
zv.Egbert Jansen (op de) Rietberg (IV-i) en Maria Teunis.
Hij is getrouwd (1) te Hasselt (ondertrouw, 25 april) op 20 mei 1742 met Annigje Ridderinkhof,
gedoopt te Hasselt op 12 september 1706, begraven aldaar op 16 mei 1770,
dv. Harmen Gerrits Ridderinkhof en Margrieta Huijningh.
Uit dit huwelijk:
1 Maria Rietberg, gedoopt te Hasselt op 27 februari 1743.
2 Hermen Rietberg, gedoopt te Hasselt op 19 maart 1747,     volgt onder VI-v.
 
Hij (Jannes Rietberg) is getrouwd (2) te Hasselt (ondertrouw, 1 augustus) op 29 augustus 1770
met Aaltje Hendriks, geboren te Steenwijkerwold, overleden na 1770.
Zij is hertrouwd met Jan Pieters Koning.
 
 
Generatie VI
 
VI-a
Bastiaan Rietbergen, gevaren op V.O.C.-schepen, gedoopt te Leiden op 2 september 1740,
begraven aldaar op 13/20 januari 1798, zv. Arent Rietbergen (V-b) en Cornelia de Tomber.
Hij is getrouwd (1) te Leiden op 6 mei 1764 met Pieternella Gijseling, gedoopt te Leiden
op 23 november 1738, begraven aldaar op 23 februari / 2 maart 1765,
dv. Barent Gijseling en Susanna de Koning.
Hij is getrouwd (2) te Leiden op 12 mei 1765 met Catharina (Caatje) Koolen, gedoopt te Leiden
op 29 januari 1739, dv. Jan Koolen en Catharina van Leeuwen.
Uit dit huwelijk (2):
1 Cornelia Rietbergen, gedoopt te Leiden op 20 maart 1766, overleden na 14 december 1806.
2 Katrina Rietbergen, gedoopt te Leiden op 27 juni 1770, begraven aldaar
        op 8/15 september 1770.
3 Johannes Jacobus Rietbergen, tuinman, gedoopt te Leiden op 20 oktober 1772,
        overleden te Leiderdorp op 4 maart 1846.
        Hij is getrouwd te Leiden op 23 januari 1796 met Elisabeth van Noord, gedoopt te Leiden
        op 21 maart 1770, overleden te Leiderdorp op 9 juli 1841,
        dv. Klaas van Noord en Elisabeth de Baar.
       
 
VI-b
Evert Rietbergen, droogscheerder, gedoopt te Leiden op 12 april 1743, begraven aldaar
op 1/8 oktober 1796, zv. Arent Rietbergen (V-b) en Cornelia de Tomber.
Hij is getrouwd te Leiden op 8 september 1771 met Catharina Eswilder, gedoopt te Leiden
op 25 februari 1748, begraven aldaar op 11/18 december 1802, dv. Frans Eswilder
en Anna Selon.
Uit dit huwelijk:
1 Arij Rietbergen, vleeshouwersknecht, gedoopt te Leiden op 9 januari 1772,
        overleden aldaar op 10 december 1839.
        Hij is getrouwd te Leiden op 12 oktober met Jacoba (Maria) Toon, gedoopt te Leiden
        op 28 april 1772, overleden aldaar op 20 mei 1839, dv. Egbert Toon en Anna Aalberse.
2 Evert Rietbergen, gedoopt te Leiden op 14 november 1773,      volgt onder VII-a.      
3 Jannetje Rietbergen, gedoopt te Leiden op 9 juni 1776, begraven aldaar op 29 november /
        6 december 1777.
4 Jacobus Rietbergen, gedoopt te Leiden op 30 januari 1780,       volgt onder VII-b.
5 Frans Rietbergen, gedoopt te Leiden op 13 oktober 1782, overleden na 22 januari 1798.
6 Willem Rietbergen, slagersknecht, gedoopt te Leiden op 3 april 1785, overleden aldaar
        op 9 juli 1837.
        Hij is getrouwd te Leiden op 17 oktober 1816 met Hendrijna Everdina van Buurik,
        gedoopt te Arnhem op 25 mei 1791, overleden te Leiden op 25 december 1853,
        dv. Evert van Buurik en Dirkje Saar. Zij is hertrouwd in 1840 met Willem Keereweer.
7 Jannetje Rietbergen, dienstbode, gedoopt te Leiden op 13 augustus 1786, overleden aldaar
        op 16 juni 1840.
        Zij is getrouwd te Leiden op 1 mei 1823 met DaniŽl Bosman, huisknecht, gedoopt te Leiden
        op 18 november 1790, overleden aldaar op 1 oktober 1852, zv. Christoffel Bosman
        en Adamina van Rijsse. Hij is hertrouwd in 1843 met Cornelia van Wijk.
 
 
VI-c
Evert Rietbergen, timmermansknecht, ondertimmerman op V.O.C.-schip 'Ridderkerk', gedoopt
te Leiden op 22 januari 1730, overleden te Batavia op 30 december 1779,
zv. Jacob Rietbergen (V-c) en Teuntje Everts van Duuren.
Hij is  getrouwd (1) (ondertrouw, Leiden 23 april 1756) met Stijntje de Jager, gedoopt te Leiden
op 15 oktober 1730, overleden aldaar op 27 juni 1774, dv. Klaas de Jager en Maria Buis.
Uit dit huwelijk:
1 Doodgeboren kind Rietberg, begraven te Leiden op 2 juli 1757.
2 Jacobus Simon Rietbergen, gedoopt te Leiden op 5 december 1764, begraven aldaar
       op 29 december 1764.
 
Hij (Evert Rietbergen) is getrouwd (2) te Leiden op 2 oktober 1774 (gescheiden, 9 september 1776)
met Ermpje Aarnaat, weduwe van Adrianus van Soest, gedoopt te Leiden op 21 november 1723,
begraven aldaar op 16/23 september 1797, dv. Dirck Aarnaat en Lijsbet Sitmans.
 
 
VI-d
Evert Rietberg, wageschout, gedoopt te Wengele op 20 april 1749 overleden te Zutphen
op 22 november 1794, zv. Geerlig Rietberg (V-d) en Jennechien Herms.
Hij is getrouwd te Zutphen (ondertrouw, 27 maart) op 10 april 1791 met Jenneken Gerritsen,
vermoedelijk gedoopt te Warnsveld  op 17 december 1758, overleden te Zutphen
op 17 september 1831, begraven op 19 september 1831.
Uit dit huwelijk:
1 Gerhardina Harmanna Rietberg, geboren/gedoopt te Zutphen op 12/18 maart 1792,
        overleden te Utrecht op 6 juni 1860.
        Zij is getrouwd te Arnhem op 6 maart 1817 met Hendrik Jan van Geelkerken, huisbediende,
        gedoopt te Utrecht op 27 juli 1793, overleden aldaar op 26 januari 1865,
        zv. Adrianus van Geelkerken en Hendrika Berkhoff.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrika Johanna Christina van Geelkerken, geboren te Utrecht op 26 juni 1817.
        2 Everdina Johanna van Geelkerken, geboren te Utrecht op 20 juli 1819.
2 Johanna Geertruij Rietberg, geboren/gedoopt te Zutphen op 10/15 september 1793.
        Zij is getrouwd te Gorssel (ondertrouw, Warnsveld 15 januari) op 5 mei 1826
        met Willem Harmsen, timmerman, geboren/gedoopt te Warnsveld op 22/23 september 1792,
        overleden te Zutphen op 27 april 1846, zv. Willem Harmsen en Berendina Bannink.
        Uit dit huwelijk:
        1 Willemina Berendina Harmsen, geboren te Zutphen op 31 maart 1827.
        2 Willem Harmsen, timmerman, geboren te Zutphen op 16 augustus 1828.
        3 Christina Johanna Harmsen, geboren te Zutphen op 14 november 1830.
        4 Gardina Harmsen, geboren te Zutphen ca. 1834.
 
 
VI-e
Hermannus Rietberg, gedoopt te Wijhe op 13 december 1750, wonende te Hasselt,
overleden na 1784, zv. Geerlig Rietberg (V-d) en Jennechien Herms.
Zijn dochter:
1 Geertruida Rietberg, vermeld in 1792.
 
 
VI-f
Willem Rietberg, herenknecht, gedoopt te Wijhe op 13 augustus 1757, overleden
te Goch (Duitsland) op 7 februari/juli (?) 1816, zv. Geerlig Rietberg (V-d) en Jennechien Herms.
Hij is getrouwd (1) te Hasselt (ondertrouw, 10 april 1793) op 12 mei 1793 met Jacoba Neervoort,
gedoopt te Zwolle op 2 april 1759, begraven te Kampen op 29 september 1798,
dv. Jan Jasper Neervoort en Joanna Rebekka Engelbreg.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Jan Jasper Rietberg, bakkersknecht, gedoopt te Kampen op 3 augustus 1796,
       overleden te Zwolle op 24 juli 1818.
       
Hij (Willem Rietberg) is getrouwd te Kampen (ondertrouw, 17 april 1801) op 17 mei 1801
met Anna Sophia Gerardina Entrop, geboren te Goch op 1 november 1774,
overleden aldaar op 24 maart 1812, dv. Jan Entrop en Johanna Maria Christina van Meenen.
Uit dit huwelijk:
2 Jacobus Georg Frederik Rietberg (= Friedrich Rietberg ?), gedoopt te Kampen
        op 11 april 1802,                                                           volgt onder VII-c.
3 Evert Jan Rietberg, geboren/gedoopt te Kampen op 17/27 mei 1804, overleden te Goch
        op 4 december 1825.
4 Johanna Maria Rebekka Rietberg, geboren/gedoopt te Kampen op 29 mei / 7 juni 1807,
        overleden te Goch op 22 mei 1813.
 
 
VI-g
Hendrik Rietberg, gedoopt te Wijhe op 16 december 1759, overleden te Vorchten
op 26 februari 1810, zv. Geerlig Rietberg (V-d) en Jennechien Herms.
Hij is getrouwd te Vorchten op 30 april 1785 met Hendrina Christoffers, gedoopt te Olst
op 15 december 1754, overleden te Vorchten op 5 november 1805, begraven
op 9 november 1805, dv. Stoffer Lamberts en Anna Maria Jansen, weduwe
van Derk Gerritsz Boeve.
Uit dit huwelijk:
1 Jennigjen Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 14/16 september 1787,
        ongehuwd overleden te Vorchten op 6 maart 1810.
2 Geerlich Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 22/28 juni 1789,     volgt onder VII-d.
3 Janna Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 19/21 augustus 1791, overleden te Olst
        op 16 mei 1852.
        Zij is getrouwd te Olst op 3 juni 1814 met Gerrit van Gelder, boerenknecht, geboren te Olst
        op 1 september 1793, overleden aldaar op 22 september 1881, zv. Thomas van Gelder
        en Anna Reinders. Hij is hertrouwd op 3 december 1852 met Antonia Teunissen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Thomas van Gelder, geboren te Olst op 2 augustus 1814.
        2 Hendrik van Gelder, geboren te Olst op 22 juni 1818.
        3 Jacob van Gelder, geboren te Olst op 4 januari 1821.
        4 Levenloos geboren dochter, geboren te Olst op 26 november1823.
        5 Hendrika van Gelder, geboren te Olst op 17 november 1824.
        6 Janna van Gelder, geboren te Olst ca. 1827.
4 Evert Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 28 januari 1796, overleden aldaar
        op 10 maart 1807.
5 Stijntje Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 1/2 december 1798.
        Zij is getrouwd te Zwolle op 11 februari 1819 met Gerrit Willem Johannes Schuurink, fourier,
        sergeant-majoor, geboren/gedoopt te Zwolle op 30 april / 1 mei 1797, overleden te Leiden
        op 19 augustus 1832, zv. Berend Schuurink en Aleyda van der Waarde.
        Uit dit huwelijk:
        1 Johannes Bernardus Franciscus Schuurink, geboren te Zwolle op 22 februari 1819.
        2 Johanna Louisa Schuurink.
        3 Christina Schuurink, geboren te Leiden op 21 maart 1831, overleden aldaar op 26 juni 1831.
       
 
VI-h
Johannes Rietberg, gedoopt te Wijhe op 22 september 1765, overleden te Zwolle
op 8 maart 1810, zv. Geerlig Rietberg (V-d) en Jennechien Herms.
Hij is getrouwd te Kampen (ondertrouw, op 10 april 1801) op 17 mei 1801 met Johanna te Hope,
gedoopt te Zwolle op 25 augustus 1768, overleden te Amsterdam op 26 juni 1857,
dv. Harmen ten Hope en Geertje Noordman.
Uit dit huwelijk:
1 Herm Jan Rietberg, geboren te Kampen op 3 januari 1803, volgt onder VII-e.
 
 
VI-i
Jacob Rietberg, kelderknecht, kantoorbediende, gedoopt te Wijhe op 31 juli 1768,
overleden te Amsterdam op 4 december 1853, zv. Geerlig Rietberg (V-d) en Jennechien Herms.
Hij is getrouwd (1) (ondertrouw, Amsterdam 12 april 1799) met Catharina Dirkse,
geboren te Amsterdam op 29 april 1772, overleden aldaar op 12 september 1811,
dv. Johannes Dirkse en Maria Elisabeth Brit.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Jan Rietberg, geboren te Amsterdam op 27 oktober 1800,
        begraven aldaar op 10 november 1800.
2 Jean Jacob Rietberg, fuselier, geboren te Amsterdam op 13 mei 1802,
        overleden te Leiden op 4 juli 1820.
3 Jean Pierre Rietberg, geboren te Amsterdam op 20 maart 1807,
        overleden aldaar op 17 december 1811.
4 Sophie Rietberg, geboren te Amsterdam op 31 mei 1809,
        overleden aldaar op 14 december 1872.
       
Hij (Jacob Rietberg) is getrouwd (2) te Amsterdam op 25 oktober 1812 met Maria van Es,
gedoopt te Amsterdam op 4 augustus 1776, overleden aldaar op 20 december 1846,
dv. Pieter van Es en Maria Scharssenberg.
Uit dit huwelijk:
5 Johanna Jacoba Rietberg, geboren te Amsterdam op 14 mei 1814,
        overleden aldaar op 2 januari 1890.
        Zij is getrouwd te Amsterdam op 30 augustus 1837 met Joseph Hendrikus Seideler,
        kantoorbediende, geboren te Amsterdam op 9 augustus 1811, overleden aldaar
        op 22 december 1885, zv. Frans Sijdeler en Anna Post.
        Uit dit huwelijk:
        1 Maria Petronella Sophia Seidler, geboren te Amsterdam circa 1842.
        2 Jacobus Josephus Henricus Sijdeler, geboren te Amsterdam ca. 1844.
        3 Johanna Sijdeler, geboren te Amsterdam ca. 1848.
6 Maria Petronella Rietberg, geboren te Amsterdam op 26 december 1816,
        overleden aldaar op 12 augustus 1883.
7 Johanna Rietberg, geboren te Amsterdam op 3 februari 1822,
        overleden aldaar op 2 augustus 1905.
        Zij is getrouwd met Lourens Johannes Eckel, kleermaker, geboren te Zwolle
        op 3 oktober 1822, overleden te Amsterdam op 7 december 1893,
        zv. Johan Coenraad Eckel en Adamina Ester.
        Uit dit huwelijk:
        1 Adamina Sophia Petronella Eckel, geboren te Amsterdam ca. 1850
       
 
VI-j
Evert Hendriks Rietberg, schoenmaker, gedoopt te Vorchten op 25 november 1735,
overleden aldaar op 2 januari 1820, zv. Hendrik Rietberg (V-e) en Stijntie Jans.
Hij is getrouwd te Vorchten op 5 juni 1768 met Teuntje Wolters de Weerdt,
gedoopt te Vorchten op 13 juni 1745, begraven aldaar op 8 oktober 1784,
dochter van Wolter Willems en Lubbetje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1 Stijntien Rietberg, gedoopt te Vorchten op 2 april 1769, overleden voor 10 januari 1775.
2 Lubbertjen Rietberg, gedoopt te Vorchten op 11 maart 1770, overleden te Veessen
        op 29 juli 1823.
        Zij is getrouwd te Veessen op 29 maart 1816 met Gerrit van Werven alias Hendriks,
        timmerman, gedoopt aldaar op 20 april 1791, overleden te Wijhe op 14 september 1867,
        zv. Willem Hendriks van Werven en Fennigjen Herms Wagenvoort.
        Hij hertrouwt achtereenvolgens Geertruida Berendina Riedeman, Willemtje Welbergen
        en Grietjen Willems van Loenen.
3 Hendrik Rietberg, gedoopt te Vorchten op 1 april 1771.
4 Wolter Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 21/23 augustus 1772.
5 Jacob Rietberg, arbeider, geboren/gedoopt te Vorchten op 14/21 november 1773,
        overleden aldaar op 26 maart 1837.
6 Stijntjen Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 10/15 januari 1775, overleden
        voor 23 september 1780.
7 Teuntjen Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 5/8 juli 1776, overleden aldaar
        op 11 juni 1858.
8 Evertje Everts Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 6/8 februari 1778, overleden
        te Veessen op 27 november 1824.
        Zij is getrouwd te Vorchten op 9 december 1804 met Gerrit Teunis Hekkert, arbeider,
        gedoopt te Veessen op 14 juli 1771, overleden aldaar op 23 februari 1855,
        zv. Teunis Gerrits Hekkert en Janna Jans Hertjens.
        Hij hertrouwt in 1825 met Janna Reinders Bruggeman, weduwe van Evert de Winter.
        Uit dit huwelijk:
        1 Teunis Hekkert, geboren te Heerde op 4 maart 1805.
        2 Evert  Hekkert, geboren te Heerde, geboren circa 1807.
        3 Jan Teunis Hekkert, geboren te Heerde circa 1811.
        4 Teuntjen Hekkert, geboren te Heerde op 17 juli 1812.
        5 Janna Hekkert, geboren te Veessen (Heerde) op 14 juni 1815.
        6 Hendrik Lubbert Hekkert, geboren te Veessen (Heerde), geboren circa 1823
9 Stijntjen Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 23/24 september 1780,
        ongehuwd overleden aldaar op 21 december 1851.
10 Willem Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 25/27 februari 1782, volgt onder VII-f.
 
 
VI-k
Jan Hendriks Rietberg alias Bruggeman gedoopt te Vorchten op 16 november 1738,
begraven te Wijhe op 20 september 1803, zv. Hendrik Rietberg (V-e) en Stijntie Jans.
Hij is getrouwd te Windesheim (ondertrouw, Wijhe 29 mei) op 19 juni 1774
met Janna Jans Brinkert, gedoopt te Zwolle op 24 januari 1752, overleden te Wijhe
op 17 december 1831, dv. Jan Rutgers en Margjen Jans.
Uit dit huwelijk:
1 Christina Rietberg, gedoopt te Wijhe op 27 november 1774, overleden te Zwollerkerspel
        op 7 april 1846.
        Zij is getrouwd (1) (ondertrouw, Kamperveen 13 september 1803) met Dirk Cornelis,
        weduwnaar, begraven te Kamperveen op 28 januari 1806.
        Uit dit huwelijk:
        1 Janna Derks, gedoopt te Kamperveen op 9 juni 1805.
 
        Zij (Christina Rietberg) is getrouwd (2) te Kamperveen op 24 augustus 1806
        met Helmich Flips Ruitenberg, gedoopt te Zalk en Veecaten op 27 februari 1782,
        overleden te Zwollerkerspel op 11 december 1841,
        zv. Flip Jans Ruitenberg en Geertruij Olthof.
        Uit dit huwelijk:
        1 Flip Ruitenberg, geboren te Kamperveen op 19 juli 1807.
        3 Marrigjen Ruitenberg, gedoopt te Kamperveen op 16 april 1809.
        4 Jan Ruitenberg, gedoopt te Kamperveen op 11 augustus 1811
2 Margjen Rietberg, gedoopt te Wijhe op 3 december 1775, begraven te Oosterwolde
        op 24 september 1805.
        Zij is getrouwd te Kamperveen op 25 mei 1805 met Jan Jans van Wijhe, gedoopt te Kamperveen
        op 9 december 1787, overleden te Doornspijk op 20 december 1862, zv. Jan Jans en
        Fennetje Aalberts. Hij is hertrouwd in 1813 met Stijntje Helmichs Mikke.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jan van Wijhe, gedoopt te Oosterwolde op 19 januari 1806.
        2 Janna van Wijhe, gedoopt te Oosterwolde op 22 maart 1807.
3 Hendrik Rietberg, gedoopt te Wijhe op 14 februari 1777, overleden te Wijhe op 30 december 1778.
4 Lutgertjen Rietberg, gedoopt te Wijhe op 17 mei 1778, overleden te Zalk op 8 mei 1845.
        Zij is getrouwd (1) circa 1802 met Roelof Gerrits Kooijker, gedoopt te Zalk op 18 februari 1778,
        overleden te Zalk op 7 april 1821, zv. Gerrit Roelofs Kooijker en Berendjen Jans.
        Uit dit huwelijk:
        1 Berendjen Kooijker, geboren te Zalk op 23 juni 1803.
        2 Jan Kooijker, geboren te IJsselmuiden op 15 oktober 1804.
        3 Jan Kooijker, geboren te Zalk op 1 november 1806.
        4 Gerrit Kooijker, geboren te Zalk op 13 september 1809.
        5 Janna Kooijker, geboren te Zalk op 2 oktober 1811.
        6 Jennigje Kooijker, geboren te Zalk circa 1817.
        7 Roelof Kooiker, geboren te Zalk circa 1822.
 
        Zij (Lutgertjen Rietberg) is getrouwd (2) te Zalk op 24 april 1823 met Jan Docter,
        gedoopt te Zalk op 20 oktober 1793, overleden te Zalk op 18 augustus 1849,
        zv. van Aalt Dirks en Evertje Noteboom.
5 Hendrik Rietberg, gedoopt te Wijhe op 1 augustus 1779,              volgt onder VII-g.
6 Jan Rietberg, gedoopt te Wijhe op 8 oktober 1780,                        volgt onder VII-h.
7 Jacob Rietberg, geboren/gedoopt te Wijhe op 17 maart / 31 mei 1782, volgt onder VII-i.
8 Rutger Rietberg, gedoopt te Wijhe op 27 april 1783,                       volgt onder VII-j.
9 Jannegje Rietberg, geboren te Herxen op 5 oktober 1784, gedoopt te Windesheim
        op 10 oktober 1784.
10 Hendrieka Rietberg, gedoopt te Wijhe op 14 mei 1786, overleden te Zwollerkerspel
        op 28 juli 1835.
        Zij is getrouwd te Windesheim (ondertrouw 21 september) op 13 oktober 1805
        met Berend Coenraads Bosman, gedoopt te Wilsum op 21 februari 1779,
        overleden te Kampen op 18 oktober 1837,
        zv. Coenraad Berends Bosman en Willemina Willems Bregman.
        Uit dit huwelijk:
        1 Coenraad Bosman, geboren te Zwollerkerspel op 16 februari 1806.
        2 Jan Berends Bosman, geboren te Mastenbroek op 28 februari 1808.
        3 Willempje Bosman, geboren te Zwollerkerspel op 9 december 1812.
        4 Lammert Bosman, geboren te Zwollerkerspel op 19 juli 1815.
        5 Janna Bosman, geboren te Zwollerkerspel op 4 februari 1821.
        6 Sophia Bosman, geboren te Zwollerkerspel ca. 1825.
11 Berendje Rietberg, gedoopt te Wijhe op 14 oktober 1787.
        Zij is getrouwd te Raalte op 12 december 1816 met Hendrik Jan Daalwijk, geboren te Raalte
        op 14 februari 1790, overleden te Raalte op 23 april 1858, zv. Zwier Daalwijk en
        Geesjen Ruiterkamp.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jan Zwier Daalwijk, gedoopt te Wijhe op 4 mei 1817.
        2 Jan Zwier Daalwijk, geboren te Wanneperveen ca. 1820.
        3 Gerrit jan Daalwijk, geboren te Wanneperveen op 27 januari 1821.
        3 Lambertdina Johanna Daalwijk, geboren te Dalfsen circa 1823.
12 Janna Rietberg, gedoopt te Wijhe op 5 april 1789, overleden te Wijhe op 21 september 1827.
13 Evert Rietberg, klompenmaker, geboren/gedoopt te Wijhe op 15/17 augustus 1790,
        overleden te Wijhe op 7 maart 1865.
        Hij is getrouwd te Wijhe op 26 mei 1827 met Gesina Alberdina van Oorschot, geboren/gedoopt
        te Zwolle op 29/30 december 1792, overleden te Wijhe op 30 maart 1854,
        dv. Samuel van Oorschot en Geertrui van Dijk.
14 Lambert Rietberg, geboren/gedoopt te Zalk op 5/7 november 1792.
15 Hendrikjen Rietberg, geboren te Epe op 20 juli 1794, gedoopt op 27 juli 1794,
        overleden te Wijhe op 21 maart 1875.
        Zij is getrouwd te Wijhe op 9 mei 1835 met Jan Dijkslag, boerenknecht, geboren/gedoopt
        te Wijhe op 19/20 februari 1803, overleden aldaar op 21 juni 1838,
        zv. Sander Janssen Dijkslag en Derkjen Janssen.
 
 
VI-l
Harmen Rietberg, gedoopt te Vorchten op 31 december 1747, overleden te Amsterdam
op 3 december 1815, zv. Hendrik Rietberg (V-e) en Stijntie Jans.
Hij is getrouwd (ondertrouw, Amsterdam 26 april 1793) met Johanna Tellekamp,
mogelijk gedoopt te Deventer op 5 november 1758, begraven te Amsterdam op 18 december 1805,
dv. Wijnand Telkamp en Engelina Korthof.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Rietberg, begraven te Amsterdam op 25 oktober 1794.
2 Steijne Engelina Rietberg, naaister, geboren/gedoopt te Amsterdam op 5/12 augustus 1795,
        overleden aldaar op 24 februari 1873.
        Zij is getrouwd te Amsterdam op 18 november 1818 met Isak van Wesep, gedoopt te Kampen
        op 28 augustus 1875, overleden te Amsterdam op 5 november 1855,
        zv. Thomas van Wesep en Maria Schelmans.
        Uit dit huwelijk:
        1 Thomas van Wesep, geboren te Amsterdam circa 1820.
        2 Harmanus van Wesep, geboren te Amsterdam circa 1822.   
        3 Maria Engelina van Wesep, geboren te Amsterdam circa 1824.  
        4 Hendrik van Wesep, geboren te Amsterdam circa 1834.
3 Henderik Rietberg, geboren/gedoopt te Amsterdam op 8/21 november 1798,
        begraven aldaar op 19 april 1808.
 
 
VI-m
Jacob Rietberg , dagloner, geboren/gedoopt te Vorchten op 18/22 december 1782,
overleden te Oene op 12 maart 1854, zv. van Hendrik Rietberg (V-e) en Albertje Jans Pleiter.
Hij is getrouwd (ondertrouw, Vorchten 6 april 1811) met Aaltje Hendriks Holthuis,
gedoopt te Olst op 18 januari 1784, overleden te Oene op 27 december 1851,
dv. Hendrik Jans Holthuis en Hermina Hendriks Rietberg [zie: Rietberg van de Grond; I - 4 - 3]   
Uit dit huwelijk:
1 Albertjen (Dientje) Rietberg, geboren te Heerde op 21 juli 1811, overleden te Oene (Vaassen) op 15 juli 1813.
2 Alberdina Rietberg, geboren te Oene op 13 mei 1814, overleden aldaar op 24 november 1814.
3 Harmina Rietberg, geboren te Oene op 19 oktober 1815.
        Haar dochter:
        1 Harmina Rietberg, geboren te Epe op 26 mei 1841, overleden te Epe op 22 december 1933.
        Zij is getrouwd te Olst op 15 december 1864 met Jan Wijnbergen, boerenknecht geboren te
        Voorst circa 1837, zv. Jan Wijnbergen en Hendrika Schoonburg.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrika Wijnbergen, geboren te Epe circa 1866.
        2 Aaltje Wijnbergen, geboren te Oene (Epe) op 17 januari 1870.
        3 Jantje Wijnbergen, geboren te Oene (Epe) op 6 maart 1873.
        4 Harm Jan Wijnbergen, geboren te Oene (Epe) op 15 december 1874.
        5 Willempje Wijnbergen, geboren te Oene (Epe) op 29 augustus 1878.
        6 Johanna Hendrika Wijnbergen, geboren te Oene (Epe) op 7 oktober 1883.
4 Hendrikjen Rietberg, geboren te Oene op 19 juli 1818, overleden aldaar op 29 juni 1843.
5 Aalbert Rietberg, geboren te Oene op 23 maart 1820,        volgt onder VII-k.
6 Jan Rietberg, boerenknecht, geboren te Oene op 25 april 1822, overleden te Terwolde op 1 juli 1856.
7 Gerrit Rietberg, geboren te Oene op 18 april 1825,            volgt onder VII-l.
8 Hendrik Rietberg, boerenknecht, geboren te Oene op 6 januari 1829, ongehuwd overleden
         te Terwolde op 6 januari 1858.
 
 
VI-n
Jan Rietberg, onderchirurgijn, gedoopt te Wijhe op 10 oktober 1745, overleden/begraven te Batavia
op 8/9 december 1783, zv. Andries Rietberg (V-f) en Bartha de Wit.
Uit zijn relatie met Dafni:
1 Zoon, geboren in het jaar 1783.
 
 
VI-o
Egbert Rietberg, gedoopt te Hoorn op 3 februari 1736, overleden aldaar in 1806 (aangifte 24 april),
zv. Hendrik Rietberg (V-g) en Antje Cornelisdr. Mesjes.
Hij is getrouwd te Hoorn op 17 mei 1761 met Teetje Hofman, mogelijk gedoopt 17 april 1739
als dv. Jan Jansz. en Trijntje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1 Antje Rietberg, gedoopt te Hoorn op 24 september 1773, overleden aldaar in maart 1803.
        Zij is getrouwd te Hoorn op 23 juli 1797 met Klaas Jakobs Vader, bakker,
        gedoopt te Oosterleek op 26 februari 1775, overleden te Hoorn op 5 juli 1814,
        zv. Jakob Vader en Lijsbet Klaas Koster.
 
 
VI-p
Cornelis Rietberg, gedoopt te Hoorn op 20 november 1739, vermoedelijk overleden aldaar
in september 1802, zv. Hendrik Rietberg (V-g) en Antje Cornelisdr. Mesjes.
Hij is getrouwd te Hoorn op 17 september 1769 met Hendrikje Quartel, gedoopt te Hoorn
op 4 mei 1738, overleden aldaar in september 1802, dv. Pieter Quartel en Marijtje Kallewaart.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Rietberg, gedoopt te Hoorn op 29 april 1770,       volgt onder VII-m.
2 Marijtje Rietberg, gedoopt te Hoorn op 10 januari 1772.
3 Pieter Rietberg, gedoopt te Hoorn op 1 augustus 1773, overleden aldaar in september 1802.
4 Egbert Rietberg, gedoopt te Hoorn op 3 februari 1775,      volgt onder VII-n.
5 Jan Rietberg, gedoopt te Hoorn op 12 december 1777.
 
 
VI-q
Pieter Rietbergh, boekhouder, koster, geboren/gedoopt te Amsterdam op 6/7 januari 1756,
overleden aldaar op 14 december 1815, zv. Valentijn Rietbergh (V-j) en Sibilla de Swaan.
Hij is getrouwd (1) (ondertrouw, Amsterdam 11 mei 1787) op 30 mei 1787, met Anna Maria Allard,
geboren/gedoopt op 29 maart / 1 april 1764, overleden op 5 februari 1793, begraven te Amsterdam
op 11 februari 1793, dv. Abraham Allard en Barendina Boommast.
Uit dit huwelijk:
1 Sibilla Elisabeth Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 17 augustus 1788,
       begraven aldaar op 19 september 1788.
2 Abraham Allard Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 11 juni 1790,
       begraven aldaar op 28 december 1792.
3 Anna Maria Petronella Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 27 januari 1793.
 
Hij (Pieter Rietberg) is getrouwd (2) te Amsterdam (ondertrouw, 10 oktober) op 28 oktober 1794,
met Johanna Klippink, geboren/gedoopt op 5/8 februari 1769, overleden aldaar op 11 juni 1847,
dv. Willem Klippink en Josina van den Broek.
Uit dit huwelijk:
4 Josina Sibilla Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 2 maart 1796,
        overleden aldaar op 11 juli 1850.
5 Johanna Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 21 februari 1798.
6 Johanna Catharina Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 26 oktober 1800,
       overleden aldaar op 6 september 1815.
7 Willemina Rietbergh, gedoopt te Amsterdam op 19 augustus 1804,
       overleden aldaar op 5 oktober 1815.
 
 
VI-r
Adrianus Rietbergh, winkelier, gedoopt te Amsterdam op 11 juli 1759,
overleden voor 29 februari 1812, zv. Valentijn Rietbergh (V-j) en Sibilla de Swaan.
Hij is getrouwd (ondertrouw, Amsterdam 16 juli 1784) met Cornelia Westinghuijsen,
weduwe van Dirk Philippus Voltelen, gedoopt te Amsterdam op 8 januari 1756, overleden
aldaar op 29 februari 1812, dv. Arent Westinghuijsen en Catharina Sieuwertsz.
Uit dit huwelijk:
1 Adrianus Cornelis Rietbergh, kantoorbediende / directeur oudemannenhuis,
        gedoopt te Amsterdam op 5 februari 1786, overleden aldaar op 11 november 1866.
        Hij is getrouwd (1) (ondertrouw, Amsterdam 2 mei 1809) met Alida Barendina van Dieren,
        gedoopt te Amsterdam op 5 juli 1789, overleden aldaar op 21 februari 1828,
        dv. Nicolaas van Dieren en Geertruij Duijts.
        Hij is getrouwd (2) te Amsterdam op 26 november 1828
        met Margaretha Everdina Theesing, geboren te Leerdam op 20 juni 1793,
        overleden te Amsterdam op 30 juli 1861, dv. Jacobus Theesing en Maria Joanna Judith Mess.
        Uit huwelijk (1):
       1 Adrianus Cornelis Rietbergh, geboren te Amsterdam op 4 maart 1819.
                Afgekeurd voor militaire dienst vanwege 'lighs gebreken'.
       2 Pieter Cornelis Rietbergh, geboren te Amsterdam circa 1821.
                Hij is getrouwd te Amsterdam op 6 mei 1857 (echtscheiding op 5 januari 1874) met
                Catharina Frederika Kok, geboren te Amsterdam circa 1833, dv. Jan Kok en Johanna Meijer.
                Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen Rietbergh bekend.
        3 Cornelius Nicolaas Rietberg, geboren te Haarlem op 13 augustus 1826.
        Uit huwelijk (2):
        Jacobus Johannes Rietbergh, geboren te Amsterdam circa 1930, kantoorbediende.
                Hij is getrouwd te Amsterdam op 3 augustus 1853 met Louisa Kiere, geboren te Amsterdam circa 1833,
                dv. Jan Harmen Kiere en Lucretia van der Loo.
2 Kind Rietbergh, begraven te Amsterdam op 22 juli 1788.
 
 
VI-s
Lambertus Rietbergh, apotheker, gedoopt te Amsterdam op 9 juni 1751, overleden te Zwolle
op 13 december 1813, zv. Evert Rietbergh (V-k) en Willemine Snethlage.
Hij is getrouwd te Zwolle (ondertrouw Heino, 8 maart) op 16 april 1781
met Gezina Margaretha Mazier, gedoopt te Gramsbergen op 29 juni 1751,
overleden te Zwolle op 28 november 1822, dv. Rutgerus Mazier, predikant en Johanna Hendrina van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1 Kind Rietbergh, begraven te Zwolle op 23 januari 1786.
 
 
VI-t
Hermannus Rietberg, controleur der directe belastingen, geboren/gedoopt te Zwolle
op 24/25 november 1761, overleden aldaar op 4 mei 1823,
zv. Lubbertus Rietberg (V-l) en Anna Sophia Stenvers.
Hij is getrouwd te Zwolle (ondertrouw, 7 november ) op 24 november 1782
met Johanna van Loo, gedoopt te Zwolle op 30 december 1764, overleden te Zwolle
op 10 januari 1832, dv. Zeger van Loo en Hendrina Lindenhof.
Uit dit huwelijk:
1 Lubbertus Rietberg, advocaat, notaris en dichter, geboren/gedoopt te Zwolle
        op 6/7 augustus 1783, ongehuwd overleden aldaar op 14 maart 1826.
2 Hendrina Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 11/17 juli 1785,
        ongehuwd overleden aldaar op 5 oktober 1862.
3 Zeger Jan Hendrik Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 23/24 september 1786,
        volgt onder VII-n.
4 Anna Sophia Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 27/29 mei 1788,
        begraven aldaar op 8 mei 1794.
5 Everdina Margaretha Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 19/23 februari 1791,
        overleden aldaar op 5 februari 1859.
        Zij is getrouwd (1) te Zwolle op 24 april 1812 met Jan Johannes Dumpel, handelaar,
        geboren/gedoopt te Zwolle op 13/16 april 1780, overleden aldaar op 17 april 1825,
        zv. Nicolaas Dumpel en Catharina Schets.
        Zij is getrouwd (2) te Zwolle op 11 oktober 1837 met Everard Eisso Christoffel Feith,
        weduwnaar van Thalea Anna Magdalena Hesse, arts, geboren/gedoopt te Zwolle
        op 4/9 april 1786, overleden aldaar op 5 januari 1849,
        zv. mr. Rhijnvis Feith en Ockje Groeneveld.
6 Lambertus Johannes Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 2/7 juli 1793, volgt onder VII-o.
7 Anna Sophia Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 7/11 december 1796, overleden aldaar op 8 juni 1798.
8 Anna Sophia Christina Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 23/30 november 1800,
        overleden aldaar op 21 februari 1878.
        Zij is getrouwd (1) te Windesheim op 6 december 1820 (1) met Nicolaas van Deventer,
        koopman, bierbrouwer, geboren/gedoopt te Zwolle op 16/21 december 1800,
        overleden aldaar op 27 maart 1827, zv. Goris van Deventer en Willemina Hendrika Overmars.
        Uit dit huwelijk:
        1 Goris Albertus van Deventer, geboren te Zwolle op 18 september 1821.
        2 Herman van Deventer, geboren te Zwolle op 7 juli 1824.
 
        Zij (Anna Sophia Christina Rietberg) is getrouwd (2) te Zwolle op 8 oktober 1829
        met Evert Overweg, koopman, geboren/gedoopt te Zwolle op 9/13 mei 1798,
        overleden aldaar op 15/16 (?) oktober 1860, zv. Willem Overweg en Berendina van der Noort.
        Uit dit huwelijk:
        1 Berendina Overweg, geboren te Zwolle op 6 juni 1830.
        2 Dochter Overweg, geboren te Zwolle op 29 november 1831.
        3 Hendriena Overweg, geboren te Zwolle op 31 januari 1833.
        4 Christina Antonia Maria Overweg, geboren te Zwolle op 19 januari 1836.
        5 Cornelia Everdina Overweg, geboren te Zwolle op 8 april 1839.
        6 Willem Overweg, geboren te Zwolle op 22 mei 1841.
9 Wilhelmina Gezina Celia Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 22 april / 18 mei 1806,
        overleden te Amsterdam op 10 april 1886.
        Zij is getrouwd te Zwolle op 6 juni 1826 met Gerrit Bernard Fortuyn, koopman en zoutzieder,
        geboren/gedoopt te Zwolle op 16/21 april 1804, overleden aldaar op 11 juli 1863,
        zv. Cornelis Fortuyn, predikant en Roelanda Hermina Holtkamp.
        Uit dit huwelijk:
        1 Roelanda Harmina Bernarda Fortuyn, geboren te Zwolle op 29 december 1827.
        2 Cornelis Fortuyn, geboren te Amsterdam op 19 november 1830,
           overleden te Welgelegen op Java op 30 augustus 1864.
        3 Johanna Fortuyn, geboren te Steenwijk op 27 januari 1832.
        4 Herman Fortuyn, geboren te Zutphen op 7 juli 1834.
        5 Sophia Catharina Fortuijn, geboren te Zwolle op 3 juli 1836.
        6 Hendrina Fortuijn, geboren te Zwolle op 8 juli 1839.
        7 Christina Hendrika Fortuijn, geboren te Zwolle op 21 augustus 1841.
        8 Jan Johannes Nicolaas Dumpel Fortuijn, geboren te Zwolle op 4 oktober 1844,
           overleden op 17 november 1863.
        9 Roelandus Johan Herman Fortuijn, geboren te Zwolle op 28 juli 1851.
 
 
VI-u
Jan Rietberg, j.m. op 's Heerenbroek, overleden/begraven aldaar op 18/23 oktober 1750,
zv. Jan Egberts Rietberg (V-m) en Annigje Gerrits.
Hij is getrouwd te Zwolle (ondertrouw, 27 oktober) op 19 november 1747 met Willemtje Jans Westera,
weduwe van Hendrik Klooster, gedoopt te Zalk op 22 januari 1707,
dv. Jan Willems Westera en Geertje Jans Post.
Zij is hertrouwd te Mastenbroek op 5 juni 1752 met Albert Harms Koetze.
Uit dit huwelijk:
1 Henrikje Rietberg, geboren voor 1737.
2 Jan Rietberg, geboren voor 1748.
3 Geertje Rietberg, geboren voor 1748.
       
 
VI-v
Hermen Rietberg, daghuurder, schipper, gedoopt te Hasselt op 19 maart 1747,
overleden aldaar op 16 december 1830, zv. Jannes Rietberg (V-n) en Annigje Ridderinkhof.
Hij is getrouwd met Jurriana Cunera Rodrica van Coeverden, geboren te Rande,
gedoopt te Colmschate op 3 februari 1754, overleden te Hasselt op 24 juni 1817,
dv. Christian Jacob Werner Baron van Coeverden tot Rande en HenriŽtta Jacoba Barones van Raesfeld.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrina Christina Armgarda Rietberg, gedoopt te Enkhuizen op 4 januari 1782.
2 Johanna Jacoba Geertruida Rietberg, geboren te Lemmer op 23 augustus 1785, overleden
        te Hasselt op 7 februari 1839.
        Zij is getrouwd te Hasselt (ondertrouw, 2 juli)  op 19 augustus 1804 met Roelof Worst,
        geboren te Hasselt op 1 januari 1773, overleden aldaar op 6 januari 1846,
        zv. Berent Worst en Berendina Wolbroek.
        Uit dit huwelijk:
        1 Harmanna Everdina Albertdina Worst, geboren te Hasselt op 27 oktober 1804.
        2 Jurjanus Christoffel Daniel Worst, geboren te Hasselt op 1 februari 1807.
        3 Barendina Worst, geboren te Hasselt op 4 oktober 1809.
        4 Juriana Roelovina Christina Worst, geboren te Hasselt op 11 september 1812.
3 Everdina Elberdina Antonia Rietberg, geboren te Genne, gedoopt te Hasselt
        op 23 september 1787, mogelijk begraven aldaar op 31 januari 1792.
       
 
Generatie VII
 
VII-a
Evert Rietbergen, vleeshouwersknecht, grijnwever, gedoopt te Leiden op 14 november 1773,
overleden aldaar op 22 oktober 1848, zv. Evert Rietbergen (VI-b) en Catharina Eswilder.
Hij is getrouwd te Leiden op 5 september 1801 met Catharina Batteljťā gedoopt te Leiden
op 10 augustus 1777, overleden aldaar op 29 juli 1840, dv. Jan Batteljť en Catharina Keerweer.
Uit dit huwelijk:
1 Jacobus Rietbergen, geboren te Leiden op 25 juli 1813.
2 Willem Rietbergen, geboren te Leiden op 22 september 1816,     volgt onder VIII-a
3 Frans Rietbergen, geboren te Leiden op 25 januari 1819, overleden te Maastricht
        op 10 februari 1846.
4 Catharina Rietbergen, geboren te Leiden op 26 mei 1821.
5 Johanna Rietbergen, geboren te Leiden op 26 maart 1824, overleden aldaar
        op 1 november 1824.
 
 
VII-b 
Jacobus Rietbergen, schoenmaker, gedoopt te Leiden op 30 januari 1780, overleden aldaar
op 4 juli 1818, zv. Evert Rietbergen (VI-b) en Catharina Eswilder.
Hij is getrouwd te Leiden op 13 mei 1809 met Suzanna Johanna Lievers, gedoopt op 25 december 1783,
overleden te Leiden op 23 april 1850, dv. Johannes Lievers en Agneta Waardenbroek.
Zij hertrouwt in 1822 met Petrus Jacobus Randoe.
Uit dit huwelijk:
1 Jacobus Johannes Rietbergen, geboren te Leiden op 19 september 1817.
 
VII-c
Jacobus Georg Frederik Rietberg, schrijnwerker, gedoopt te Kampen op 11 april 1802,
overleden te Goch  op 2 februari 1872, zv. Willem Rietberg (VI-f) en Anna Sophia Gerardina Entrop.
Hij is getrouwd te Goch op 25 april 1824 met Hendrina Gertruda Jansen, geboren circa 1798,
overleden te Goch op 23 augustus 1877.
Uit dit huwelijk:
1 vermoedelijk Heinrich Rietberg, geboren te Goch circa 1841,    volgt onder VIII-b.
 
 
VII-d
Geerlich Rietberg, herenknecht, koetsier, geboren/gedoopt te Vorchten op 22/28 juni 1789,
overleden te Heerde op 20 oktober 1866, zv. Hendrik Rietberg (VI-g) en Hendrina Christoffers.
Hij is getrouwd te Heerde op 28 april 1838 met Grietje Docter, geboren/gedoopt te Heerde
op 8/10 januari 1808, overleden aldaar op 4 maart 1891, dv. Johannes Docter en Geertjen Klaas.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Rietberg, geboren te Heerde op 15 april 1839,            volgt onder VIII-c.
2 Jannes Rietberg, geboren te Heerde op 24 april 1844,             volgt onder VIII-d.
 
 
VII-e 
Herm Jan Rietberg, wagenmaker, rijtuigmaker, geboren/gedoopt te Kampen op 3/9 januari 1803,
overleden te Amsterdam op 27 augustus 1870, zv. Johannes Rietberg ( VI-h) en Johanna te Hope.
Hij is getrouwd te Amsterdam op 9 mei 1827 met Anna Slijk, gedoopt te Amsterdam op 14 september 1794,
overleden te Utrecht op 20 december 1856, dv. Barend Slijk en Berendina Grobbes.
Uit dit huwelijk:
1 Johannes Rietberg, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1829,  volgt onder VIII-e .
2 Barend Rietberg, wagenmaker, geboren te Amsterdam op 27 mei 1831.
   Hij is getrouwd te Amsterdam op 29 augustus 1861 met Lucretia Margaretha van der Goot,
   geboren te Amsterdam circa 1828, dv. Aalt van der Goot en Maria Catharina van Beek.
 
VII-f
Willem Rietberg, karman, geboren/gedoopt te Vorchten op 25/27 februari 1782, overleden
te Oene op 7 maart 1844, zv. Evert Hendriks Rietberg (VI-j) en Teuntje Wolters de Weerdt.
Hij is getrouwd te Deventer op 21 juni 1812 met Elsken te Riele, gedoopt te Deventer
op 21 oktober 1781, overleden aldaar op 15 september 1819, dv.Jacob te Riele en Maria Lulofs.
Uit dit huwelijk:
1 Tonia Rietberg, geboren te Deventer op 1 januari 1814, overleden aldaar op 10 augustus 1881.
        Zij is getrouwd te Deventer op 1 april 1852 met Gerrit Denekamp, geboren te Deventer
        op 13 januari 1818, overleden aldaar op 12 april 1884, zv. Albertus Arnoldus Denekamp  en
        Engelina Broekers.
        Uit dit huwelijk:
        1 Albertus Denekamp, geboren te Deventer op 5 mei 1854.
2 Jacobus Rietberg, geboren te Deventer op 3 juni 1815, overleden aldaar op 8 juni 1815.
 
 
VII-g 
Hendrik Jan Rietberg, gedoopt te Wijhe op 1 augustus 1779, overleden te Werven (Heerde)
op 2 december 1843, zv. Jan Hendriks Rietberg (VI-k) en Janna Jans Brinkert.
Hij is getrouwd te Wijhe op 15 november 1802 met Eva Teunis, geboren te Veessen op 21 mei 1777,
overleden te Wijhe op 13 augustus 1846, dv. Teunis Gerrits Hekkert en Janna Jans Hertjens.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 10/24 april 1803,
       ongehuwd overleden te Wapenveld op 1 mei 1847.
2 Elsjen Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 8/14 juli 1805, overleden te Vorchten in 1807.
3 Elsjen Rietberg, geboren te Wijhe op 4 oktober 1807, overleden te Wijhe op 4 maart 1890.
        Zij is getrouwd (1) te Wijhe op 28 mei 1831 met Marten Dijkslag, geboren/gedoopt te Wijhe
        op 3/11 januari 1807, overleden te Wijhe op 14 september 1843,
        zv. Jan Alberts Dijkslag en Hermina Mulders.
        Uit dit huwelijk:
        1 Herm Albert Dijkslag, geboren te Wijhe op 17 maart 1832.
        2 Martinus Dijkslag, geboren te Wijhe op 8 januari 1834.
        3 Hermannus Dijkslag, geboren te Wijhe op 23 juli1836.
        4 Marrigje Dijkslag, geboren te Wijhe op 7 december 1838.
        5 Eva Dijkslag, geboren te Wijhe op 25 november 1840.
 
        Zij is getrouwd (2) te Wijhe op 13 juli 1844 met Hendrikus op den Davenschot,
        geboren te Heino circa 1805, overleden te Wengelo (Wijhe) op 14 november 1875,
        zv. Hermannus Henricus op den Davenschot en Egbertien Berents.
        Uit dit huwelijk:
        1 Egberta Marta Davenschot, geboren te Wijhe in 1849.
        2 Levenloos geboren zoon, geboren te Wijhe op 3 juli 1850.
4 Teunis Rietberg, geboren/gedoopt te Wijhe op 22 november / 3 december 1809,
        overleden te Wijhe op 25 maart 1873.
5 Marrigjen Rietberg, geboren/gedoopt te Wijhe op 20/25 (?) januari / 24/29 (?) februari 1811,
        overleden te Wijhe op 5 januari 1814.
6 Martinus Rietberg, geboren/gedoopt te Veessen op 7/21 augustus 1814,  volgt onder VIII-f.
7 Janna Rietberg, geboren/gedoopt te Heerde op 21 maart / 7 april 1816,   volgt onder VIII-g.
8 Gerrit Rietberg, geboren te Vorchten op 9 juni 1818,                           volgt onder VIII-h.
9 Lambert Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 4 (?) /17 september 1820,
         overleden te IJsselmuiden op 22 maart 1895,                              volgt onder VIII-i.
 
 
VII-h
Jan Rietberg, gedoopt te Wijhe op 8 oktober 1780, overleden te Wilsum op 12 februari 1854,
zv. Jan Hendriks Rietberg (VI-k) en Janna Jans Brinkert.
Hij is getrouwd (1) te Kamperveen op 27 december 1811 met Willempje Jansen Martens Naberman,
geboren te Wilsum op 5 april 1791, overleden te Wilsum op 4 februari 1825,
dv. Jan Martens Naberman en Aaltje Willems van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Rietberg, geboren/gedoopt te Wilsum op 10/21 juni 1812, overleden te Grafhorst
        op 11 december 1882.
        Zij is getrouwd te IJsselmuiden op 27 juli 1835 met Harmen Klooster, geboren/gedoopt
        te IJsselmuiden op 25 juni / 25 augustus 1806, overleden te Grafhorst op 21 februari 1880.
        Uit dit huwelijk:
        1 Elisabeth Klooster, geboren te IJsselmuiden op 17 september 1836.
        2 Gerrit Klooster, geboren te IJsselmuiden in 1838.
        3 Gerrit Klooster, geboren te IJsselmuiden in 1839.
        4 Willempje Klooster, geboren te IJsselmuiden circa 1841.
        5 Gerrigje Klooster, geboren te IJsselmuiden circa 1842.
        6 Jannigje Klooster, geboren te IJsselmuiden circa 1844.
        7 Hendrikje Klooster, geboren te IJsselmuiden circa 1846.
        8 Harmpje Klooster, geboren te IJsselmuiden circa 1849.
        9 Aaltje Klooster, geboren te IJsselmuiden circa 1852.
       10 Hente Klooster, geboren te IJsselmuiden ca. 1855.
 
2 Aaltje Rietberg, geboren te Kamperveen op 29 september 1814, overleden te Wilsum
        op 4 februari 1825.
 
Hij (Jan Rietberg) is getrouwd (2) te Wilsum op 5 mei 1826 met Hendrika Sijbrands,
geboren te Wilsum op 23 februari 1792, gedoopt te IJsselmuiden op 25 maart 1792,
overleden te Wilsum op 4 januari 1857, dv. Herm Gerrits Sijbrands en Jennigje Hendriks Sybrands.
Uit dit huwelijk:
3 Willem Rietberg, geboren te Wilsum op 13 mei 1828, overleden te Wilsum in 1836 (?).
 
 
VII-i
Jacob Rietberg, geboren/gedoopt te Wijhe op 17 maart / 31 mei 1782, overleden te Wijhe
op 7 februari 1868, zv. Jan Hendriks Rietberg (VI-k) en Janna Jans Brinkert.
Hij is getrouwd te Windesheim op 18 september 1803 met Helena Jacoba Tempelman,
geboren te Herxen op 17 augustus 1783, gedoopt te Windesheim op 24 augustus 1783,
overleden te Wijhe op 9 oktober 1866, dv. Jacobus Lucassen Tempelman en Machteld Jans Mars.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Arents Rietberg, geboren te Windesheim op 17 november 1803,    volgt onder VIII-j.
2 Aaltjen Rietberg, geboren/gedoopt te Windesheim op 16/21 juni 1807,
        overleden te Raalte op 24 december 1888.
        Zij is getrouwd te Wijhe op 30 augustus 1833 met Gerrit Jan van Brummen,
        geboren/gedoopt te Wijhe op 7/15 januari 1809, overleden te Raalte op 28 februari 1894,
        zv. Jan van Brummen en Janna ten Broeke.
        Uit dit huwelijk:
        1 Johanna van Brummen, geboren te Herxen op 29 januari 1834.
        2 Jacob van Brummen, geboren te Wijhe circa 1836.
        3 Helena van Brummen, geboren te Wijhe circa 1839.
        4 Jansje van Brummen, geboren te Wijhe, geboren circa 1843.
        5 Jan Arend van Brummen, geboren te Deventer circa 1846.
3 Mannes Rietberg, geboren te Herxen op 28 mei 1816,                  volgt onder VIII-k.
4 Lammert Rietberg, geboren te Herxen op 28 mei 1816,                volgt onder VIII-l.
5 Janna Rietberg, geboren te Herxen op 12 september 1824, gedoopt te Windesheim
        op 26 september 1824, overleden te Wijhe op 5 mei 1896.
        Zij is getrouwd (1) te Wijhe op 15 januari 1845 met Hendrikus van der Linde,
        geboren te Wijhe op 7 maart 1826, overleden te Wijhe op 24 september 1866,
        zv. Hendrikus van der Linde en Arendiena Boomberger.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jacob van der Linde, geboren te Wijhe op 28 mei 1845.
 
        Zij (Janna Rietberg)  is getrouwd (2) te Wijhe op 27 april 1872 met Christiaan te Wechel,
        geboren te Diepenveen circa 1821, overleden te Wijhe op 27 april 1883,
        zv. Harmen te Wechel en Geertruij Sonnendarp.
 
 
VII-j
Rutger Rietberg, gedoopt te Wijhe op 27 april 1783, overleden te Zwollerkerspel
op 18 december 1855, zv. Jan Hendriks Rietberg (VI-k) en Janna Jans Brinkert.
Hij is getrouwd te Wijhe op 29 oktober 1814 met Hermpjen Jans Wijtenhorst,
geboren te Schelle op 29 januari 1784, gedoopt te Zwolle op 1 februari 1784,
overleden te Zwollerkerspel op 22 januari 1847, dv. Jan Herms en Janna Evertsen.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Rietberg, geboren te Wijhe op 25 december 1815,            volgt onder VIII-m.
2 Johannus Rietberg, geboren te Wijhe op 27 augustus 1817, overleden te Zwolle
        op 27 juni 1818.
3 Johanna Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 3 januari 1820, overleden te Zwollerkerspel
        op 24 mei 1870.
        Zij is getrouwd te Zwollerkerspel op 24 mei 1849 met Harmen Nijmeijer, geboren te Wijhe
        op 5 januari 1807, overleden te Zwollerkerspel op 27 mei 1868,
        zv. Albert Nijmeijer en Gergje Harmsen.
4 Willemina Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 22 februari 1821, overleden aldaar
        op 24 februari 1821.
5 Willemina Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 27 oktober 1823, overleden aldaar
        op 20 april 1824.
6 Doodgeboren zoon Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 27 september 1826.
7 Doodgeboren zoon Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 14 januari 1830.
 
 
VII-k
Aalbert Rietberg, boerenknecht, kleermaker, geboren te Oene op 23 maart 1820,
overleden te Diepenveen op 11 maart 1896, zv. Jacob Rietberg (VI-m) en Aaltje Hendriks Holthuis.
Hij is getrouwd te Raalte op 5 mei 1859 met Hendrika Gerritsen (Roebers), geboren te Raalte
op 29 oktober 1821, overleden te Olst op 25 april 1876,
dv. Derk Jan Gerritsen alias Derk Jan Roebers en Gerritdina Claassen Jonkman.
Uit dit huwelijk:
1 Jacob Derk Jan Rietberg, geboren te Wijhe op 18 augustus 1860,      volgt onder VIII-n.
2 Gerritdiena Rietberg, geboren te Olst op 18 augustus 1864, overleden te Deventer
        op 30 mei 1920.
        Zij is getrouwd te Olst op 11 december 1890 met Berend Jan Kostverloren,
        geboren te Olst op 3 juli 1871, overleden te Deventer op 21 november 1948,
        zv. Johannes Kostverloren en Janna Schoterman.
        Uit dit huwelijk:
        1 Johannes Kostverloren, geboren te Diepenveen circa 1891.
        2 Hendrika Johanna Kostverloren, geboren te Raalte ca. 1895.
        2 Johannes Albertus Kostverloren, geboren te Heino op 3 september 1897.
        3 Berendina Kostverloren, geboren te Heino in 1900.
        4 Gerritdina Kostverloren, geboren te Deventer op 11 juli 1906.
 
 
VII-l
Gerrit Rietberg,  geboren te Oene op 18 april 1825, overleden te Terwolde
op 21 september 1898, zv. Jacob Rietberg (VI-m) en Aaltje Hendriks Holthuis.
Hij is getrouwd te Voorst op 8 mei 1854 met Hendrika Kutterink, geboren te Terwolde
op 28 januari 1835, overleden te Terwolde op 13 januari 1884,
dv. Gerrit Wolters Kutterink en Janna van der Vlekkert.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Willemina Rietberg, geboren te Terwolde op 2 juli 1855,
        overleden te Deventer op 21 januari 1919.
        Zij is getrouwd te Deventer op 20 november 1879 met Evert Jan Stenvert,
        geboren te Deventer op 23 januari 1855, overleden te Deventer op 22 maart 1937,
        zv. Hannis Stenvert en Gerritje Willems.
        Uit dit huwelijk:
        1 Mannis Stenvert, geboren te Deventer op 18 februari 1880.
        2 Gerrit Jan Stenvert, geboren te Deventer circa 1882.
        3 Hendrik Stenvert, geboren te Deventer circa 1883.
        4 Egbert Willem Stenvert, geboren te Deventer circa 1886.
        5 Gerrit Stenvert, geboren te Deventer circa 1887.
        6 Gerritje Stenvert, geboren te Deventer circa 1892.
        7 Hendrika Stenvert, geboren te Devente in 1893.
2 Gezina Rietberg, geboren te Terwolde op 24/25 (?) juli 1857, overleden te Terwolde
        op 15 maart 1911.
        Zij is getrouwd te Voorst op 5 mei 1883 met Marten van den Brink, geboren te Epe
        op 3 augustus 1847, overleden te Voorst op 2 maart 1922,
        zv. Marten van den Brink en Aaltje Langevoort.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrika van den Brink, geboren te Nijbroek (Voorst) circa 1884.
        2 Aaltje van den Brink, geboren te Nijbroek circa 1885.
        3 Aaltje van den Brink, geboren te Epe circa 1889
3 Aaltje Rietberg, geboren te Terwolde op 19 november 1858,
        ongehuwd overleden te Terwolde op 29 april 1879.
4 Wolter Rietberg, geboren te Terwolde op 11 april 1861,     volgt onder VIII-o.
5 Jan Rietberg, geboren te Terwolde op 7 april 1863,           volgt onder VIII-p.
6 Evert Rietberg, geboren te Terwolde op 14 mei 1865, overleden aldaar op 18 februari 1871.
7 Arend Rietberg, geboren te Terwolde op 22 december 1866,
         overleden aldaar op 2 december 1868.
8 Jenneke Rietberg, geboren te Terwolde op 29 oktober 1869,
         overleden aldaar op 21 oktober 1870.
9 Jenneke Rietberg, geboren te Terwolde op 19 juni 1872,
         overleden aldaar op 17 december 1872.
10 Gerritje Rietberg, geboren te Terwolde op 21 oktober 1873,
        overleden te Voorst op 22 januari 1950.
        Zij is getrouwd te Voorst op 14 juni 1902 met Hendrik Jan Schuitert,
        geboren te Terwolde op 26 september 1874, overleden te Voorst op 28 september 1937,
        zv. Hendrik Jan Schuitert en Janna Hendriks.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrik Schuitert, geboren te Voorst op 25 augustus 1902.
        2 Hendrika Schuitert, geboren te Voorst circa 1904.
        3 Gerrit Schuitert, geboren te Voorst op 15 februari 1905.
        4 Johanna Schuitert, geboren te Voorst circa 1907.         
        5 Hendrika Schuitert, geboren te Voorst op 16 juli 1910.
        6 Gerritje Schuitert, geboren te Voorst op 4 juni 1913.
11 Hendrika Rietberg, geboren te Terwolde op 25 november 1877, overleden te Voorst
        op 4 november 1941.
        Zij is getrouwd te Voorst op 7 mei 1904 met Engbert Jan Nijhof, boerenknecht,
        geboren te Olst circa 1866, overleden te Brummen op 1 januari 1950, zv. Jan Nijhof en Geertje Vijge.
 
 
VII-m
Hendrik Rietberg(en), gedoopt te Hoorn op 29 april 1770, overleden aldaar in 1802
(voor  6 augustus), zv. Cornelis Rietbergen (VI-p) en Hendrikje Quartel.
Hij is getrouwd te Hoorn op 25 mei 1794 met Boutje Willems Josma, j.d. van Dokkum,
geboren circa 1771, overleden te Hoorn in 1809 (aangifte 15 mei).
Uit dit huwelijk:
1 Willem Rietberg, geboren te Hoorn circa 1801,        volgt onder VIII-q.
               
 
VII-n
Egbert Rietberg(e)n, stadsbediende, gedoopt te Hoorn op 3 februari 1775, overleden aldaar
op 25 augustus 1840, zv. Cornelis Rietbergen (VI-p) en Hendrikje Quartel.
Hij is getrouwd te Hoorn op 15 november 1801 met Maartje Lastdrager, gedoopt te Hoorn
op 28 maart 1773, overleden aldaar op 5 maart 1849, dv. Klaas Adriaans Lastdrager
en Trijntje Jans Ouwerkerk.
Uit dit huwelijk:
1 Cornelis Rietbergen, geboren te Hoorn circa 1804.
2 Hendrika Rietberg, geboren te Hoorn circa 1815.
3 Trijntje Rietbergen, geboren te Hoorn circa 1818.
Opm.:  Vanaf Cornelis Rietbergen voert zijn nageslacht de familienaam Rietbergen.    
 
 
VII-o
Zeger Jan Hendrik Rietberg, handelaar, ontvanger der directe belastingen,
geboren/gedoopt te Zwolle op 23/24 september 1786, overleden aldaar op 16 maart 1840,
zv. Hermannus Rietberg (VI-t) en Johanna van Loo.
Hij is getrouwd te Zwolle (ondertrouw, 7 juli) op 30 juli 1809 met Rudolphina Allart,
gedoopt te Amsterdam op 13 mei 1779, overleden te Kampen op 28 oktober 1849,
dv. Johannes Allart en Johanna Cronemeyer.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Rietberg, geboren/gedoopt te Zwolle op 5 mei / 3 juni 1810,
       overleden te Kampen op 26 juni 1819.
2 Johannes Allart Rietberg, geboren te Zwolle op 28 januari 1812,      volgt onder VIII-q.
3 Herman Rietberg, rijksambtenaar, geboren te Zwolle op 12 juli 1814,
       ongehuwd overleden te Hasselt op 12 april 1845.
4 Lubbertus Rietberg, geboren te Kampen op 27 januari 1816,                         volgt onder VIII-r.
5 Zeger Jan Hendrik Rietberg, geboren te Kampen op 24 februari 1817, volgt onder VIII-s.
6 Jacobus Rudolf Rietberg, geboren te Kampen op 20 mei 1819,
       overleden aldaar op 7/27 (?) juni 1819.
               
 
VII-p
Lambertus Johannes Rietberg, advocaat, rechter, geboren/gedoopt te Zwolle
op 2/7 juli 1793, overleden aldaar op 21 juni 1855, zv. Hermannus Rietberg (VI-t)
en Johanna van Loo.
Hij is getrouwd te Zwolle op 13 april 1815 met Geertruida Hillegonda Zebinden,
geboren/gedoopt te Zwolle op 9/19 maart 1797, overleden aldaar op 1 juni/juli (?) 1873,
dv. Christiaan Jan Zebinden en Geertruida Berendina Hartman.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Rietberg, geboren te Zwolle op 7 maart 1816, overleden aldaar op 30 maart 1816.
2 Christiaan Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 27 maart 1817,
        overleden aldaar op 31 januari 1830.
3 Herman Johan Rietberg, geboren te Zwolle op 12 januari 1819,
        overleden aldaar op 1 september 1821.
4 Geertruida Bernardina Rietberg, geboren te Zwolle op 18 september 1820,
        overleden aldaar op 16 september 1897.
        Zij is getrouwd te Zwolle op 27 oktober 1853 met jonkheer mr. Gerrit van Haeften,
        weduwnaar van Susanna van Eelde, ontvanger, geboren te Schoonhoven op 23 februari 1811,
        overleden te Zwolle op 10 maart 1876,
        zv. jonkheer Adriaan van Haeften en Catharina Ida Constantia Goldback.
        Uit dit huwelijk:
        1 Adriana Johanna van Haeften, geboren De Bilt op 10 juni 1860.
        2 Christina Johanna van Haeften, geboren De Bilt op 14 december 1862.
5 Herman Johan Rietberg, substituut griffier bij arrondissementsrechtbank,
        geboren te Zwolle op 27 maart 1822 , overleden te Amersfoort op 10 mei 1868.
        Hij is getrouwd te Amersfoort  op 29 augustus 1850 met
        Sophia Geertruid Catharina Willemina Sara Scheltus, geboren te Amersfoort
        op 19 augustus 1821, overleden aldaar op 30 november 1885,
        dv. Isaac Scheltus en Willemine Sara Hondorff Block.
        Zij is hertrouwd te Amersfoort op 21 november 1872 met Gerhardus van Davelaar Cnopius.
6 Lambertus Johannes Rietberg, geboren te Zwolle op 5 januari 1824,     volgt onder VIII-u.
7 Johanna Hillegonda Rietberg, geboren te Zwolle op 2 december 1826, overleden te Den Haag
        op 19 augustus 1904.
        Zij is getrouwd te Zwolle op 16 juli 1851 met mr. Epko van Heloma, advocaat,
        gemeenteontvanger en griffier, geboren te Wolvega op 22 september 1824,
        overleden te Oosterbeek op 23 juni 1912, zv. Nicolaas van Heloma en Grietje Riemersma.
        Uit dit huwelijk:
        1 Grietje van Heloma, geboren te Zwolle op 15 april 1852.
        2 Lambertus Johannes van Heloma, geboren te Gorinchem op 21 december 1859.
        3 Lambertus Johannes van Heloma, geboren te Gorinchem op 13 augustus 1862.
 
 
Generatie VIII
 
VIII-a
Willem Rietbergen, geboren te Leiden op 22 september 1816,
zv. Evert Rietbergen (VII-a) en Catharina Batteljť.
Hij is getrouwd met Maartje van den Ende, geboren te Zierikzee op 24 februari 1821.
Uit dit huwelijk:
1 Evert Rietbergen, geboren te Leiden op 11 maart 1851.
2 Susanna Rietbergen, geboren te Leiden op 9 maart 1852.
3 Maatje Rietbergen, geboren te Leiden op 12 mei 1854,
        overleden aldaar op 1 juni 1855.
4 Catharina Rietbergen, geboren te Leiden op 9 februari 1856,
        overleden aldaar op 22 september 1856.
5 Maria Jacoba Rietbergen, geboren te Leiden op 9 april 1857,
        overleden aldaar op 13 juli 1857.
6 Willem Rietbergen, geboren te Leiden op 26 juli 1859.
7 Leendert Rietbergen, geboren te Leiden op 29 april 1862,
        overleden aldaar op 9 juni 1862.
 
 
VIII-b 
Heinrich Rietberg, geboren te Goch rond 1841, overleden te Nijmegen op 2 februari 1900,
vermoedelijk zv. Jacobus Georg Frederik Rietberg (VII-c) en Hendrina Gertruda Jansen.
Hij is getrouwd met Anna Maria Busch, geboren te Goch ca. 1843, overleden te Hatert op 10 juli 1923.
Uit dit huwelijk:
1 Friedrich Rietberg, geboren te Goch op 20 juli 1865,           volgt onder IX-a.
2 Wilhelm Rietberg, geboren te Hatert op 20 augustus 1870, overleden te Nijmegen
        op 6 februari 1946.
3 Charlotte Rietberg, geboren te Goch op 5 mei 1873.
4 Christine Charlotte Rietberg, geboren te Goch op 25 december 1875, overleden te Den Haag op 24 april 1957.
        Zij is getrouwd te Nijmegen op 22 mei 1903 met Pieter Westerdijk, geboren te Leeuwarden
        op 15 december 1878, overleden te Nijmegen op 4 september 1937, zv. Evert Westerdijk en
        Trijntje Oosterhoff.
        Uit dit huwelijk:
        1 Evert Klazes Westerdijk, geboren te Nijmegen op 4 september 1904.
        2 Anna Maria Westerdijk, geboren te Nijmegen op 16 juli 1912.
        3 Heinrich Westerdijk, geboren te Nijmegen op 16 maart 1915.
5 Anna Rietberg, geboren te Goch rond 1878, overleden te Nijmegen op 16 december 1880.
        Zij is getrouwd te Nijmegen op 26 mei 1905 met Harm Koopmans,
        geboren te Blokzijl op 15 augustus 1876, overleden te Kampen op 26 december 1960,
        zv. Jan Koopmans en Aaltje Koning.
        Uit dit huwelijk:
        1 Heinrich Koopmans, geboren te Kampen circa 1917.
6 Frederik Carel Rietberg, geboren te Hatert op 2 mei 1881,     volgt onder IX-b.
7 Anna Rietberg, geboren te Hatert op 20 juni 1884.
8 Cornelis Rietberg, geboren te Hatert op 5 mei 1888, overleden aldaar op 7 december 1892.
 
 
VIII-c
Hendrik Rietberg, arbeider, geboren te Heerde op 15 april 1839,
overleden aldaar op 18 oktober 1918, zv. Geerlich Rietberg (VII-d) en Grietje Docter.
Hij is getrouwd te Heerde op 19 november 1864 met Hendrikje Rorije, geboren te Heerde
op 23 oktober 1841, overleden te Heerde op 7 februari 1876,
dv. Reinder Rorije en Elsje Eilander.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Rietberg, geboren te Heerde op 18 maart 1865,    volgt onder IX-c.
2 Hendrik Rietberg, geboren te Heerde op 18 augustus 1866,
        overleden aldaar op 22 augustus 1866.
3 Reinder Rietberg, geboren te Heerde op 18 augustus 1866.
3 Hendrikje Rietberg, geboren te Heerde op 25 september 1867.
        Zij is getrouwd te Heerde op 28 januari 1888 met Willem Beekman, boerenknecht,
        geboren te Heerde op 12 maart 1859, overleden te Heerde op 29 november 1942,
        zv. Egbert Beekman en Jantje Eikelboom.
        Uit dit huwelijk:
        1 Egbert Beekman, geboren te Heerde op 13 april 1888.
        2 Hendrik Beekman, geboren te Heerde op 25 augustus 1890.
        3 Jantje Beekman, geboren te Heerde op 2 juli 1893.
        4 Hendrikus Beekman, geboren te Heerde op 24 oktober 1895.
        5 Willem Beekman, geboren te Heerde op 21 april 1898,
           overleden te Heerde op 5 juli 1985.
           Hij is getrouwd te Heerde op 15 september 1917 met Geertje Rietberg,
           geboren te Wapenveld op 13 augustus 1898, overleden op 19 januari 1985,
           dv. Jannes Rietberg (IX-l) en Janna Palm.
           Uit dit huwelijk:
           1 Hendrikje Beekman, geboren te Heerde op 12 januari 1918.
           2 Jannes Beekman, geboren te Heerde op 30 juli 1920.
           3 Willempje Beekman, geboren te Heerde
             op 3 september / oktober (?)  1926 / 1927 (?).
           4 Janna Beekman, geboren te Heerde op 5 maart 1931.
        6 Gerrit Beekman, geboren te Heerde op 2 augustus 1900.
        7 Johannes Beekman, geboren te Heerde in februari 1908.
4 Elisabeth Rietberg, geboren te Oldebroek op 9 februari 1870, overleden te Heerde
        op 6 september 1945.
        Zij is getrouwd (1) te Heerde op 11 juni 1892 met Hendrik Plakmeijer, dagloner,
        geboren te Heerde op 3 oktober 1865, overleden aldaar op 10 maart 1911,
        zv. Timen Plakmeijer en Dirkje van Dijk.
         Uit dit huwelijk:
        1 Dirkje Plakmeijer, geboren te Vorchten op 24 oktober 1892.
        2 Hendrik Plakmeijer, geboren te Vorchten op 28 april 1894.
        3 Hendrikje Plakmeijer, geboren te Vorchten op 8 maart 1896.
        4 Tonia Plakmeijer, geboren te Vorchten op 28 augustus 1897.
        5 Hendrik Plakmeijer, geboren te Vorchten op 10 januari 1900.
        6 Timen Plakmeijer, geboren te Vorchten op 17 maart 1901.
        7 Hendrikje Plakmeijer, geboren te Heerde op 6 juli 1902.
        8 Hendrikje Plakmeijer, geboren te Heerde op 14 juli 1905.
        9 Hendrikje Plakmeijer, geboren te Heerde in 1907.
       10 Hendrika Engelina Plakmeijer, geboren te Heerde op 15 maart 1909.
 
        Zij (Elisabeth Rietberg) is getrouwd (2) te Heerde op 25 april 1914 met Rutger Boeve,
        weduwnaar van Gerritje Wensink, geboren te Heerde op 2 mei 1882,
        zv. Jan Boeve en Derkje Haze.
 
 
VIII-d
Jannes Rietberg, arbeider, geboren te Heerde op 24 april 1844, overleden te Heerde
op 20 juni 1887, zv. Geerlich Rietberg (VII-d) en Grietje Docter.
Hij is getrouwd te Heerde op 15 mei 1875 met Hendrika Ruijs,
geboren te Apeldoorn op 28 juni 1847, overleden aldaar op 5 oktober 1922,
dv. Hendrik Ruijs en Geertrui Montizaan.
Uit dit huwelijk:
1 Grietje Rietberg, geboren te Heerde op 25 december 1875, overleden aldaar
        op 28 april 1877.
2 Hendrik Rietberg, geboren te Heerde op 5 maart 1877,       volgt onder IX-d.
3 Grietje Rietberg, geboren te Heerde op 25 juni 1880.
        Zij is getrouwd te Epe op 11 november 1905 met Jan Tellegen, fabrieksarbeider,
        wisselwachter, geboren te Heerde op 4 juli 1880, overleden te Apeldoorn op 23 september 1953,
        zv. Steven Tellegen en Hendrikje Roke.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrika Tellegen, geboren te Epe op 18 februari 1906.
        2 Hendrik Jan Tellegen, geboren te Enschede op 29 oktober 1913.
        3 Steven Tellegen, geboren te Enschede op 19 januari 1916.
4 Geerlig Rietberg, geboren te Heerde op 16 april 1883,
        overleden aldaar op 23 juli 1883.
       
 
VIII-e
Johannes Rietberg, rijtuigmaker, geboren te Amsterdam op 5 augustus 1829,
zv. Herm Jan Rietberg ( VI-h) en Anna Slijk.
Hij is getrouwd te Amsterdam op 3 februari 1859 met Johanna Christina Petram, geboren te Amsterdam circa 1931,
dv. Hermann Adolph Petram en Johanna Heijtmeijer.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Rietberg, geboren te Amsterdam op 5 juni 1863, overleden aldaar op 1 juni 1948.
        Zij is getrouwd te Amsterdam op 13 februari 1896 met Johannes Arie Diepraam, slachter,
        geboren te Amsterdam op 7 oktober 1868, overleden aldaar op 8 december 1930,
        zv. Willem Diepraam en Barbara Klerk.
        Uit dit huwelijk:
        1 Willem Diepraam, geboren te Amsterdam op 31 juli 1897.
2 Herm Jan Rietberg, geboren te Amsterdam op 20 juni 1865, overleden in 1904 in Nederlands-IndiŽ.
        Hij is getrouwd te Amsterdam op 19 februari 1903 met Maria Christina Lohmann,
        dv. Johannes Lohmann en Elizabet Terstroot.
        Uit dit huwelijk:
        1 Johannes Rietberg, geboren te Semarang (Ned. IndiŽ) op 17 december 1903.
           Hij is getrouwd te Batavia op 13 mei 1938 met Gerda Adolphine Ciciliana Delwig.
           Uit dit huwelijk:
           1 Sonja Rietberg.
           2 Marjolijn Rietberg.
3 Maria Carolina Rietberg, geboren te Amsterdam op 11 augustus 1866.
4 Herman Adolph Rietberg, geboren te Amsterdam in 1868.
 
 
VIII-f
Martinus Rietberg, geboren te Veessen op 7 augustus 1814, gedoopt te Vorchten
op 21 augustus 1814, overleden te Heerde op 29 juli 1859,
zv. Hendrik Jan Rietberg (VII-f) en Eva Teunis.
Hij is getrouwd te Heerde op 7 september 1839 met Johanna Wessels,
geboren te Wijhe op 2 oktober 1814, overleden te Heerde op 8 oktober 1870,
dv. Berend Wessels en Elsjen Arends.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Rietberg, geboren te Heerde op 6 februari 1840,      volgt onder IX-e.
2 Berend Rietberg, geboren te Assen op 31 december 1840,    volgt onder IX-f.
3 Eva Rietberg, geboren te Assen op 25 april 1843,
        overleden aldaar op 26 september 1843.
4 Evert Rietberg, geboren te Heerde op 4 februari 1845,          volgt onder IX-g.
5 Elsje Rietberg, geboren te Heerde op 5 maart 1849, overleden te Zalk op 11 maart 1905.
        Zij is getrouwd te Zwollerkerspel op 30 april 1874 met Peter Wissink,
        geboren te Zalk op 12 oktober 1823, overleden te Zalk op 23 april 1892,
        zv. Barteld Wissink en Jantje Peters van 't Veen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Chrisje Wissink, geboren te Zwollerkerspel op 22 april 1872.
        2 Jentje Wissink, geboren te Zalk en Veecaten circa 1876.
        3 Marten Wissink, geboren te Zalk en Veecaten ca. 1877.
        4 Annigje Wissink, geboren te Zalk en Veecaten circa 1882.
        5 Bartje Wissink, geboren te Zalk en Veecaten circa 1885.
        6 Barteld Wissink, geboren te Zalk en Veecaten in 1877.
        7 Anna Wissink, geboren te Zalk en Veecaten ca. 1879.
        8 Barteld Wissink, geboren te Zalk en Veecaten in november 1880.
        9 Maria Wissink, geboren te Zalk en Veecaten circa 1886.
       
        Zij (Elsje Rietberg) is hertrouwd te Zalk en Veecaten op 1 september 1893 met Jannes van Une,
        arbeider, geboren te Kamperveen circa 1864, zv. Jan van Une en Berendje Land.
6 Jan Rietberg, geboren te Werven op 21 mei 1854,
        ongehuwd overleden te Vorchten op 24 september 1888.
 
 
VIII-g 
Gerrit Rietberg, geboren te Vorchten op 9 juni 1818, overleden te Wijhe op 8 april 1878,
zv. Hendrik Jan Rietberg (VII-f) en Eva Teunis.
Hij is getrouwd te Wijhe op 7 oktober 1837 met Hendrina van Ommen,
geboren te Wijhe op 26 oktober 1820, overleden te Wapenveld op 14 maart 1888,
dv. Derk van Ommen en Hillegonda Gerritsen.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Rietberg, geboren te Wijhe op 7 november 1837,     volgt onder IX-h.
2 Hendrika Rietberg, geboren te Vorchten op 26 juli 1840,
        overleden aldaar op 21 april 1851.
3 Evert Rietberg, geboren te Vorchten op 24 januari 1842,      volgt onder IX-i.
4 Derkjen Rietberg, geboren te Vorchten op 23 juli 1844,
        overleden te Wapenveld (Heerde) op 2 september 1847.
5 Gerrit Rietberg, geboren te Heerde op 31 december 1844,
         overleden aldaar op 9 juni 1848.
6 Derk Rietberg, geboren te Heerde op 23 juli 1846,              volgt onder IX-j.
7 Gerrit Rietberg, geboren te Heerde op 2 juli 1848,              volgt onder IX-k.
8 Jannes Rietberg, geboren te Vorchten op 14 juli 1850,        volgt onder IX-l.
9 Hendrika Rietberg, geboren te Heerde op 11 september 1852, overleden te Voorburg op 6 november 1925.
        Haar zoon:
        1 Gerrit Rietberg, geboren te Heerde op 24 maart 1873,
           overleden aldaar op 30 mei 1874.
        Zij is getrouwd te Delft op 7 november 1877 met Arie Slootweg,
        geboren te Delft circa 1856, zv. Helena Slootweg.
        Uit dit huwelijk:
        1 Nicolaas Gerardus Slootweg, geboren te Delft op 23 maart 1878.
        2 Dieka Helena Slootweg, geboren De Lier op 18 november 1879.
        2 Adrianus Slootweg, geboren De Lier op 16 januari 1881.
        4 Maria Antonia Slootweg, geboren De Lier op 5 mei 1882.
        5 Sophia Maria Slootweg, geboren De Lier op 13 juli 1883.
        6 Arie Abraham Slootweg, geboren De Lier op 5 november 1884.
        7 Gerardus Slootweg, geboren De Lier op 24 maart 1886.
        8 Karel Lodewijk Slootweg, geboren De Lier op 29 augustus 1887.
        9 Dochter Slootweg, geboren op 16 september 1888.
        10 Sophia Maria Slootweg, geboren De Lier op 20 oktober 1889.
        11 Karel Victor Slootweg, geboren De Lier op 25 mei 1891.
10 Tonia Rietberg, geboren te Vorchten op 18 oktober 1854,
        ongehuwd overleden te Wapenveld op 24 januari 1877.
11 Gerrit Rietberg, geboren te Vorchten op 25 november 1857,
        ongehuwd overleden te Wapenveld op 27 april 1883.
12 Hendrikus Rietberg, geboren te Vorchten op 25 november 1857,   volgt onder IX-m.
13 Hendrik Willem Rietberg, geboren te Vorchten op 4 januari 1861,  volgt onder IX-n.
14 Evertje Rietberg, geboren te Vorchten op 27 maart 1864,
        overleden te Wijhe op 27 augustus 1917.
        Zij is getrouwd te Wijhe op 11 februari 1888 met Albert Hulleman,
        geboren te Wijhe op 30 december 1865, overleden te Zwolle op 21 maart 1926,
        zv. Albert Hulleman en Willemina Logt.
        Uit dit huwelijk:
        1 Gerrit Hulleman, geboren te Heerde op 26 september 1886.
        2 Albert Hulleman, geboren circa 1889.
        3 Hendrikus Hulleman. geboren te Wijhe circa 1891.
        4 Marinus Hulleman, geboren te Wijhe circa 1894.
        5 Berend Hulleman, geboren te Wijhe circa 1896.
        6 Hermina Alberta Hulleman, geboren te Wijhe circa 1898.
        7 Hendrik Hulleman, geboren te Wijhe in 1899.
        8 Levenloos geboren zoon, geboren te Wijhe op 24 januari 1903.
 
 
VIII-h
Lambert Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 2 / 4 (?) /17 september 1820,
overleden te IJsselmuiden op 22 maart 1895 zv. Hendrik Jan Rietberg (VII-f) en Eva Teunis.
Hij is getrouwd (1) te Kamperveen op 31 augustus 1854 met Geziena van der Vegte,
geboren te IJsselmuiden op 8 mei 1830, overleden te Kamperveen
op 14 november/december (?) 1867, dv. Peter van der Vegte
en Hendrina Kloosterman.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Rietberg, geboren te Kamperveen op 30 augustus 1857,    volgt onder IX-o.
2 Gerrit Rietberg, geboren te Kamperveen op 24 juni 1858,              volgt onder IX-p.
3 Doodgeboren kind Rietberg, geboren te Kamperveen op 15 december 1860.
4 Peter Rietberg, geboren te Kamperveen op 26 november 1861,
        overleden aldaar op 18 maart 1868.
5 Evert Rietberg, geboren te Kamperveen op 11 oktober 1865, overleden aldaar op 31 juli 1873.
 
Hij is getrouwd (2) te Kamperveen op 12 augustus 1868 met Gerrigje van Ogtrop,
geboren te Kampen circa 1841, overleden te Kamperveen op 12 juni 1877,
dv. Albert van Ogtrop en Fennigje van Wijhe.
Uit dit huwelijk:
6 Peter Rietberg, geboren te Kamperveen op 17 juni 1869,
        overleden aldaar op 10 augustus 1887.
7 Albert Rietberg, geboren te Kamperveen op 8 oktober 1870,          volgt onder IX-q.
 
 
VIII-i
Jan Arents Rietberg, geboren/gedoopt te Windesheim op 17/20 november 1803,
overleden te Olst op 9 juni 1838, zv. Jacob Rietberg (VII-h) en Helena Jacoba Tempelman.
Hij is getrouwd te Olst op 5 februari 1835 met Hermina Kostverloren, geboren te Raalte
op 21 april 1813, overleden te Olst op 24 februari 1889,
dv. Hendrik Kostverloren en Berendina Harms.
Uit dit huwelijk:
1 Berendina Rietberg, geboren te Olst op 3 januari 1836, overleden aldaar op 16 januari 1913.
        Zij is getrouwd te Olst op 2 mei 1863 met Hendrik Tieskens, geboren te Olst
        op 5 februari 1837, overleden te Olst op 28 augustus 1928,
        zv. Jan Willem Tieskens en Janneke Haarbrink.
        Uit dit huwelijk:
        1 Johanna Tieskens, geboren te Olst circa 1864.
        2 Hermina Tieskens, geboren te Olst circa 1866.
        3 Jan Willem Tieskens, geboren te Olst circa 1870.
        4 Levenloos geboren zoon, geboren te Olst op 12 december 1875.
        5 , geboren te Olst op 25 oktober 1878.
2 Jacob Rietberg, geboren te Olst op 19 december 1837,                 volgt onder IX-r.
 
 
VIII-j
Mannes Rietberg, geboren te Herxen op 28 mei 1816, gedoopt te Windesheim op 16 juni 1816,
overleden te Wijhe op 19 augustus 1900, zv. Jacob Rietberg (VII-h) en
Helena Jacoba Tempelman.
Hij is getrouwd te Wijhe op 11 juni 1842 met Egberdina Santkamp, geboren te Wijhe op 15 oktober 1815,
overleden te Wijhe op 11 september 1874, dv. Jacob Santkamp en Aaltje Oldbekking.
Uit dit huwelijk:
1 Aaltje Rietberg, geboren te Wijhe op 2 augustus 1842,
        ongehuwd overleden aldaar op 27 juni 1869.
2 Helena Rietberg, geboren te Wijhe op 22 augustus 1844, overleden aldaar op 29 april 1916.
        Zij is getrouwd te Wijhe op 22 juni 1867 met Gerrit Jan Horselenberg,
        geboren te Wijhe op 12 augustus 1835, overleden te Wijhe op 21 juni 1899,
        zv. Hendrikus Horselenberg en Lamberta van Denters.
        Uit dit huwelijk:
        1 Lamberta Egberdina Horselenberg, geboren te Wijhe circa 1868.
        2 Levenloos geboren dochter, geboren te Hengevelde (Wijhe) op 26 juli 1869.
        3 Hermannus Horselenberg, geboren te Wijhe circa  1871.
        4 Levenloos geboren zoon, geboren te Wijhe op 7 december 1872.
        5 Levenloos geboren zoon, geboren te Wijhe op 24 april 1881.
 
 
VIII-k
Lammert Rietberg, geboren te Herxen op 28 mei 1816, gedoopt te Windesheim op 16 juni 1816,
overleden te Zwolle op 27 mei 1890, zv. Jacob Rietberg (VII-h) en Helena Jacoba Tempelman.
Hij is getrouwd te Wijhe op 13 februari 1838 met Johanna Dijkslag, geboren/gedoopt te Wijhe
op 30 januari / 1 februari 1813, overleden te Zwolle op 16 augustus 1895,
dv. Sander Janssen Dijkslag en Derkjen Janssen.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Rietberg, geboren te Wijhe op 30 juli 1838,                      volgt onder IX-s.
2 Derk Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 13 december 1847,    volgt onder IX-t.
 
 
VIII-l
Jan Rietberg, geboren te Wijhe op 25 december 1815, overleden te Zwolle op 13 november 1861,
zv. Rutger Rietberg (VII-i) en Hermpjen Jans Wijtenhorst.
Hij is getrouwd te Zwollerkerspel op 20 april 1843 met zijn nicht Janna Rietberg,
geboren/gedoopt te Heerde op 21 maart / 7 april 1816, overleden te Wijhe op 17 mei 186,
dv. Hendrik Jan Rietberg (VII-f) en Eva Teunis.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Hermina Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 22 juli 1843,
         overleden te Zwolle op 27 juni 1859.
2 Jansje Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 16 september 1844,
         overleden te Zwolle op 29 januari 1860.
3 Rutger Rietberg, geboren te Zwolle op 24 december 1846,       volgt onder IX-u.
4 Herm Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 29 juli 1850,
         overleden te Zwolle op 16 augustus 1850.
5 Everdina Rietberg, geboren te Zwolle op 15 december 1851,
         overleden te Zwolle op 5 april 1865.
6 Herm Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 15 juni 1855,
         overleden te Zwolle op 11 oktober 1856.
7 Doodgeboren kind Rietberg, geboren te Zwolle op 13 mei 1857.
 
 
VIII-m
Jacob Derk Jan Rietberg, geboren te Wijhe op 18 augustus 1860, overleden te Deventer
op 17 september 1944, zv. Aalbert Rietberg (VII-j) en Hendrika Gerritsen (Roebers).
Hij is getrouwd (1) te Diepenveen op 6 juni 1895 met Heintje Kostverloren,
geboren te Olst op 28 december 1860, overleden te Deventer op 28 augustus 1903,
dv. Johannes Kostverloren en Janna Schoterman.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Hendrika Rietberg, geboren te Diepenveen op 26 december 1895.
        Zij is getrouwd te Deventer op 4 maart 1925 met Antonie van der Waarde,
        geboren te Deventer circa 1896, zv. Reinier Jacobus van der Waarde en
        Anna Gerritje Klein Woolthuis.
2 Alberdina Rietberg, geboren te Diepenveen op 18 september 1897,
        overleden te Deventer op 29 maart 1928.
 
Hij (Jacob Derk Jan Rietberg) is getrouwd (2) te Deventer op 2 juni 1904 met Engelina Wissink,
weduwe van Arend Jan Roelofs, geboren te Diepenveen op 4 februari 1856,
overleden te Deventer op 29 april 1911, dv. Johannes Wissink en Hendrika Ligtenberg.
Hij is getrouwd (3) te Deventer op 7 december 1911 met Willemina Smeenk,
weduwe van Pieter Johannes Flint, geboren te Raalte op 18 april 1863, overleden te Deventer
op 29 januari 1940, dv. Frederik Smeenk en Aaltje van Elzen.
 
 
VIII-n
Wolter Rietberg, geboren te Terwolde op 1 0 / 11(?) april 1861, overleden op 20 maart 1908,
zv. Gerrit Rietberg (VII-k) en Hendrika Kutterink.
Hij is getrouwd te Voorst op 10 maart 1894 met Hendrika Aleida Lammers,
geboren te Nijbroek op 28 oktober 1852, overleden op 15 december 1925,
dv.n Derk Lammers en Timia Tiemens.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrikus Rietberg, geboren te Voorst op 28 juli 1894,         volgt onder IX-v.
 
   Wolter Rietberg met zijn zoon Hendrikus (Fotografie: Hekkert Deventer / Voorst)
 
 
VIII-o
Jan Rietberg, geboren te Terwolde op 7 april 1863, overleden te Deventer op 18 oktober 1948,
zv. Gerrit Rietberg (VII-k) en Hendrika Kutterink.
Hij is getrouwd te Voorst op 4 mei 1889 met Antonia Alberta Tijssen,
geboren te Nijbroek (Voorst) circa 1868, overleden te Deventer op 6 februari 1936,
dv. (?) Tijssen en Gerritje Bonnenberg.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Rietberg, geboren te Deventer op 6 juni 1890.
        Hij is getrouwd (1) te Deventer op 5 september 1918 met Alberdina Schipper,
        geboren te Deventer circa 1885, overleden aldaar op 29 december 1950,
        dv. Arend Jan Schipper en Gerrigje Bosman.
        Hij is getrouwd (2) met Maria Willemina Jansen, geboren te Deventer op 14 januari 1893,
        overleden circa 1966, dv. Willem J. Jansen en Maria Meeuwenkamp.
2 Hendrika Rietberg, geboren te Nijbroek op 19 september 1891, overleden te Deventer op 19 maart 1972.
3 Gerrit Jan Rietberg, geboren te Deventer op 18 februari 1895,
        overleden aldaar op 24 april 1895.
4 Antonia Alberta Rietberg, geboren te Deventer op 6 april 1896.
5 Gerrit Jan Rietberg, geboren te Deventer op 27 november 1898, overleden aldaar op 28 januari 1972.
        Hij is getrouwd te Voorst op 15 oktober 1927 met Tonia van Werven,
        geboren te Voorst op 8 maart 1900, overleden te Deventer op 19 april 1973,
        dv. Egbert van Werven en Catharina Willemina Jacobs.
6 Bernarda Elisabeth Rietberg, geboren te Deventer op 1 juni 1901.
        Zij is getrouwd te Deventer op 9 mei 1928 (gescheiden in 1977)
        met Albertus Frederik de Beauveser, magazijnbediende, geboren te Oldebroek circa 1903,
        zv. Albertus Frederik de Beauveser en Gerritje van de Wetering.
7 Johannes Evert Rietberg, geboren te Deventer op 1 februari 1907, overleden aldaar op 30 december 1992.
        Hij is getrouwd met Jenneken Tijman, geboren op 5 januari 1905, overleden op 18 september 1994.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jan Rietberg.
        2 Hannie Rietberg.
           Zij is getrouwd met Jan Aaldring.
        3 Annet Rietberg.
           Zij is getrouwd met Anne Duin.
        4 Jennie Rietberg.
           Zij is getrouwd met Henk Vunderink.
 
 
VIII-p
Willem Rietberg, geboren te Hoorn circa 1801, overleden aldaar op 24 november 1859,
zv. Hendrik Rietberg(en) (VII-l) en Boutje Willems Josma.
Hij is getrouwd te Hoorn op 27 april 1834 met Evertje (Eva) Vos, geboren te circa 1811,
dv. Jan Vos en Aaltje van Reije.
Uit dit huwelijk:
1 Alida Hendrika Rietbergen, geboren te Hoorn circa 1837.
 
   
VIII-q
Johannes Allart Rietberg, koopman, winkelier, commies ter secretarie, geboren te Zwolle
op 28 januari 1812, overleden te Kampen op 5 juni 1873, zv. Zeger Jan Hendrik Rietberg (VII-n)
en Rudolphina Allart.
Hij is getrouwd te Kampen op 13 maart 1851 met Maria Geziena Maat,
geboren te Zwolle op 20 februari 1825, overleden te Kampen op 7 oktober 1862,
dv. Christiaan Gerrit Maat en Hendrieka van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1 Zeger Jan Hendrik Rietberg, sigarenmaker, geboren te Kampen op 22 juli 1851 .
2 Rudolphina Rietberg, dienstbode, koopvrouw, geboren te Kampen op 7 maart 1853,
        overleden aldaar op 19 februari 1903.
        Zij is getrouwd (1) te Kampen op 9 oktober 1879 met Berend Spaan, kleermaker,
        geboren te Zalk en Veecaten in 1849, zv. Jan Spaan en Jennigje Kooyker.
        Zij is getrouwd (2) te Kampen op 5 januari 1882 met Teunis de Ruiter, sigarenmaker,
        geboren te Kampen in 1852, zoon van Laurens de Ruiter en Cornelia van der Straaten.
3 Hendrika Rietberg, geboren te Kampen op 29 / 30 (?) januari 1856, overleden aldaar
        op 17 februari 1926.
        Zij is getrouwd te Kampen op 2 januari 1880 met Lambert Koster, winkelknecht, loodgieter,
        geboren te Kampen in 1857, zv.n Peter Koster en Marrigje van de Molen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Doodgeboren kind Koster, geboren te Zwolle op 3 september 1880.
        2 Jan Koster, geboren te Kampem op 18 november 1881.
        3 Jan Koster, geboren te Kampem circa 1884.
        4 Johan Koster, geboren te Kampen circa 1885.
        5 Maria Christina Koster, geboren te Kampen circa 1886.
        6 Engeltje Koster, geboren te Kampen circa 1889.
        7 Hendrika Koster, geboren te Kampen circa 1891.
        8 Peter Koster, geboren te Kampen circa 1895.
4 Christina Berindina Rietberg, geboren te Kampen op 13 augustus 1858 .
5 Maria Geziena Rietberg, geboren te Kampen op 14 oktober 1860,
        ongehuwd overleden aldaar op 14 november 1890.
       
 
VIII-r
Lubbertus Rietberg, predikant, geboren te Kampen op 27 januari 1816, overleden te Alkmaar op 7 februari 1874,
zv. Zeger Jan Hendrik Rietberg (VII-n) en Rudolphina Allart.
Hij is getrouwd te Alkmaar op 8 mei 1851 met Maria Schoehuizen,
geboren te Alkmaar op 26 maart 1827, overleden aldaar op 29 maart 1883, dv. van Jan Schoehuizen en Johanna Wissing.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Rietberg, geboren te Hoorn (Texel) op 20 februari 1852, overleden te Alkmaar op 15 juli 1852 (21 weken oud).
2 Dochter Rietberg, geboren te Hoorn (Texel) op 1 juli 1853.
3 Rudolphina Rietberg, geboren te Hoorn (Texel) circa 1854.
        Zij is getrouwd te Alkmaar  op 25 april 1878 met Jacques Pieter Lubbe Bakker,
        geboren te Paramaribo (Suriname) circa 1847,
        zv. Gerrit Hendrik Lubbe Bakker en Jacoba Carolina Abrahams.
4 Johanna Rietberg, geboren te Hoorn (Texel) op 20 januari 1855, overleden te Arnhem op 6 juni 1919.
5 Jan Rietberg, geboren te Petten op 23 februari 1857,                     volgt onder IX-w.
6 Maria Antonette Rietberg, geboren te Petten op 26 december 1859, overleden te Breda op 12 september 1935.
        Zij is getrouwd te Alkmaar op 8 juli 1880 met Paulus van der Veen, predikant, geboren te Amsterdam
        circa 1850, zv. Arend Albertus van der Veen en Aaltje van Rookhuizen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Arend Albertus van der Veen, geboren te Alkmaar op 27 maart 1882.
7 Zeger Jan Hendrik Rietberg, geboren te Petten op 4 februari 1861,  volgt onder IX-x.
8 Gerrit Anton Rietberg, marine-officier, geboren te Alkmaar op 26 mei 1867,
        ongehuwd overleden te Arnhem op 17 december 1916.
       
 
VIII-s
Zeger Jan Hendrik Rietberg, commissionair, makelaar, geboren te Kampen op 24 februari 1817,
overleden te Haarlem op 26 december 1891
zv. Zeger Jan Hendrik Rietberg (VII-n) en Rudolphina Allart.
Hij is getrouwd te Amsterdam op 23 maart 1843 met Maria Margaretha van Rheeden, geboren te Amsterdam
circa 1823, overleden te Haarlem op 13 juli 1915, dv. Albertus van Rheeden en Anna Charlotta Franke.
Uit dit huwelijk:
1 Rudolfina Adelgond Rietberg, geboren te Amsterdam op 29 december 1843, overleden aldaar op 8 maart 1845.
2 Anna Charlotta Rietberg, geboren te Amsterdam op 20 januari 1845.
3 Johannes Albertus Rietberg, geboren te Amsterdam op 20 maart 1846, overleden aldaar op 14 januari 1905.
4 Zeger Jan Hendrik Rietberg, geboren te Amsterdam op 20 maart 1846,    volgt onder IX-y.
5 Anna Sophia Christina Rietberg, geboren te Amsterdam op 19 juli 1847, overleden aldaar op 20 december 1879.
        Zij is getrouwd te Amsterdam op15 april1869 met Marinus Engelbertus Jonker, fabrikant,
        geboren te Amsterdam rond 1846, zv. Lucas Jonker en Maria Engelina van Zijp.
        Uit dit huwelijk:
        1 Lukas Jonker, geboren te Amsterdam op 22 jauari 1870.
        2 Zeger Jan Hendrik Jonker, geboren te Amsterdam circa 1871.
        3 Maria Margaretha Jonker, geboren te Amsterdam circa 1874.
6 Johannes Rietberg, geboren te Amsterdam op 31 januari 1849, overleden te Haarlem op 9 december 1896.
7 Maria Margaretha Rietberg, geboren te Amsterdam op 15 oktober 1850.
        Zij is getrouwd te Amsterdam op 23 juni 1881 met haar zwager Marinus Engelbertus Jonker,
        geboren te Amsterdam rond 1846, zv. Lucas Jonker en Maria Engelina van Zijp.
8 Karel Anton Rietberg, geboren te Amsterdam op 30 juli 1852, overleden aldaar op 12 februari 1853.
9 Dochter Rietberg, geboren te Amsterdam op 15 december 1853.
10 Charlotta Anna Rietberg, geboren te Amsterdam op 26 januari 1856, overleden aldaar op 26 maart 1856.
11 Anna Petronella Rietberg, geboren te Amsterdam op 21 augustus 1857, overleden aldaar op 1 juni 1859.
12 Jacobus Rietberg, geboren te Amsterdam op 28 mei 1859,          volgt onder IX-z.
 
 
VIII-t
Lambertus Johannes Rietberg, kantonrechter, geboren te Zwolle op 5 januari 1824,
overleden te Zwolle op 7 juni 1883, zv. Lambertus Johannes Rietberg (VII-o) en
Geertruida Hillegonda Zebinden.
Hij is getrouwd te Zwolle op 24 april 1861 met Elize Henriette Tielemann, geboren te Zwolle
op 21 november 1836, overleden aldaar op 5 mei 1915, dv. Joan Sebastiaan Tielemann
en Rensina Wilhelmina Lijklama ŗ Nijholt.
Uit dit huwelijk:
1 Geertruida Christina Johanna Rietberg, geboren te Zwolle  op 24 juli 1862,
        overleden te Zwolle op 12 december 1935.
        Zij is getrouwd te Zwolle op 21 maart 1888 met Balthasar Rutger de Bruijn,
        geboren te Den Haag op 12 maart 1853, overleden aldaar op 14 oktober 1911,
        zv. Balthazar Rutger de Bruyn en Anna Henrica van Hasselt.
        Uit dit huwelijk:
        1 Balthazar Rutger de Bruijn, geboren te Zwolle op 15 februari 1889.
        2 Elize HenriŽtte de Bruijn, geboren te Zwolle op 9 april 1890.
        3 Floris Franco de Bruijn, geboren te Zwolle  op 26 januari 1896.
        4 Maria Clara de Bruijn, geboren te Zwolle op 20 november 1900.
2 Lambertus Johannes Rietberg, geboren te Zwolle  op 28 mei 1870,    volgt onder IX-aa.
 
 
 
 
Generatie IX
 
IX-a
Friedrich Rietberg, geboren te Goch (Duitsland) op 20 juli 1865, overleden te Nijmegen
op 19 maart 1926, zv. Heinrich Rietberg (VIII-b) en Anna Maria Busch.
Hij is getrouwd te Nijmegen op 21 mei 1896 met Hillegonda de Jager,
geboren te Nijmegen op 30 mei 1872, overleden te Nijmegen op 28 juli 1918,
dv. Derk Jacobus de Jager en Hillegonda Mulder.
Uit dit huwelijk:
1 Heinrich Rietberg, geboren te Hatert op31 maart 1897, overleden te Nijmegen op 4 augustus 1899.
2 Hillegonda Rietberg, geboren te Hatert op 15 augustus 1898, overleden te Nijmegen op 15 mei 1989.
        Zij is getrouwd te Nijmegen op 2 mei 1919 met Theodorus Coenraad Flemminks, geboren te Arnhem
        circa 1898, zv. Theodorus Coenradus Flemminks en Julia Aleida Geertruida van Gessel.
        Uit dit huwelijk:
        1 Theodorus Flemminks.
        2 Dirk Jacobus Flemminks.
        3 Frederik Flemminks.
        4 Wilhelmus Flemminks.
3 Anna Maria Rietberg, geboren te Hatert op 19 september 1899, overleden te Nijmegen
        op 26 september 1983.
        Zij is getrouwd te Nijmegen op 29 juni 1922 met Leonardus Antonius Hartman, koopman,
        geboren te Hatert circa 1898, zv. Johannes Hartman en Hendrina Johanna Ida Janssen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Gon Hartman.
4 Dirk Jacobus Rietberg, geboren te Hatert op 24 mei 1901,          volgt onder X-a.
5 Wilhelmina Frederika Rietberg, geboren te Nijmegen op 8 januari 1909,
        overleden te Eindhoven op 26 januari 1997.
        Zij is getrouwd te Eindhoven op 3 november 1933 met Lambertus Cornelis van der Pas,
        geboren te Nijmegen op 2 juni 1907, overleden te Eindhoven op 2 augustus 1981.
        Uit dit huwelijk:
        1 Mary van der Pas.
6 Toos Rietberg.
 
Hij (Friedrich Rietberg) is hertrouwd te Nijmegen op 23 september 1921 met de weduwe Catharina Wirtz,
geboren te Keeken circa 1879, dv. Wilhelm Wirtz en Maria Timmerman.
 
 
IX-b
Frederik Carel Rietberg, geboren te Hatert op 2 mei 1881,
zv. Heinrich Rietberg (VIII-b) en Anna Maria Busch.
Hij is getrouwd te Nijmegen op 18 augustus 1911 met Cornelia Huting.geboren te Woudenberg
op 5 februari 1883, dv. Gerrit Huting en Hendrikje van Ginkel.
Uit dit huwelijk:
1 Gerritje Rietberg, geboren 16 juli 1902 te Woudenberg, overleden op 20 juni 1971,
        begraven te Scherpenzeel.
        Zij is getrouwd te Woudenberg op 11 mei 1928 met Johannes van Elst,
        geboren te Scherpenzeel op 20 april 1903, overleden 31 januari 1978, begraven te Scherpenzeel,
        zv. Johannes van Elst en Grietje van Ede.
        Uit dit huwelijk:
        1 Grietje Cornelia van Elst.
        2 Johannes van Elst.
        3 Albertus van Elst.
        4 Jan van Elst.
        5 Cornelia Grietje van Elst.
2 Christina Charlotte Rietberg, geboren circa 1910 te Hatert, overleden te Nijmegen op 16 maart 1923.
3 Hendrikje Rietberg, geboren te Nijmegen op 28 november 1915, overleden te Scherpenzeel op 12 mei 1982.
        Zij is getrouwd te Scherpenzeel op 8 juni 1940 met Johan Vonk, arbeider, opperman, geboren te Scherpenzeel op 26 juni 1915,
        overleden aldaar op 4 februari 1996, zv. Willem Jacob Vonk en Jannetje Meerveld.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jan Gerrit Vonk.
        2 Cornelis Vonk.
        3 Johan Vonk.
 
 
IX-c
Gerrit Rietberg, daghuurder, politieagent, geboren te Heerde op 18 maart 1865,
overleden te Deventer op 4 februari 1947,zv. Hendrik Rietberg (VIII-c) en Hendrikje Rorije.
Hij is getrouwd te Heerde op 31 mei 1890 met Hermina Meijer, geboren te Heerde
op 17 september 1864, overleden te Deventer op 5 maart 1938,
dv. Hendrik Meijer en Jennigjen Draaijer.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrika Johanna Rietberg, geboren te Olst op 26 oktober 1890,
        overleden te Zwolle op 3 maart 1932.
        Zij is getrouwd te Deventer op 9 oktober 1918 met Jacob Marinus Wansink,
        onderwijzer, hoofd der school, geboren te Twello op 2 mei 1890,
        zv. Lambertus Wansink en Hendrika de Wilde.
        Hij is hertrouwd te Doetinchem in 1934 met Johanna Bernarda Hermina Coops.
        Uit dit huwelijk (1):
        1 Lambertus Gerrit Wansink, geboren te Deventer op 9 augustus 1919.
        2 Gerrit Wansink.
        3 Jacob Marinus Wansink.
        4 Henk Wansink.
2 Hendrik Gerrit Rietberg, geboren te Deventer op 13 februari 1897,
        overleden aldaar op 17 februari 1897.
 
 
IX-d
Hendrik Rietberg, arbeider, geboren te Heerde op 4 / 5 (?) maart 1877,
overleden te Zwolle op 10 juli 1957, zv. Jannes Rietberg (VIII-d) en Hendrika Ruijs.
Hij is getrouwd te Heerde op 13 mei 1905 met Hendrikjen Bredenhoff,
geboren te Heerde op 23 december 1883, overleden te Wapenveld op 7 december 1945,
dv. Aart Bredenhoff en Geertje Draaijer.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrika Rietberg, geboren te Heerde in 1906,
        overleden te Epe op 26 maart 1907.
2 Geertje Rietberg, geboren te Epe in 1907,
        overleden 2 mei 1908.
3 Jannes Rietberg, geboren op 2 augustus 1908,                 volgt onder X-b.
4 Aartje Rietberg, geboren te Epe op 23 januari 1911, overleden te Hattem op 31 januari 2004.
        Zij is getrouwd met Arend Rouwenhorst, geboren op 29 april 1906, overleden te Hattem op 25 juni 1984.
5 Hendrikus Rietberg, geboren te Epe op 23 juni / september (?) 1912, overleden te Wapenveld op 23 september 1976.
        Hij is getrouwd op 23 mei 1940 met Hendrika van Essen, geboren op 15 april 1919, overleden te Hattem op 16 april 2002.
6 Gerrard Rietberg, geboren te Epe op 27 oktober 1913, overleden op 8 december 1999, begraven te Wapenveld.
        Hij is getrouwd met Gerberig Hogers, overleden op 10 november 1988, begraven te Wapenveld.
        Uit dit huwelijk:
        1 Henny Rietberg.
           Zij is getrouwd met Jan Hubers, geboren te Zwolle op 24 december 1939, overleden te Laag-Zuthem
           op 23 september 2009.
           Uit dit huwelijk:
           1 Monique Hubers.
           2 Ronald Hubers.
7 Hendrik Rietberg, geboren te Epe op 17 september 1915.
8 Hendrika Rietberg, geboren te Epe op 30 juni 1917.
9 Gerrit Rietberg, fabrieksarbeider, geboren te Heerde op 18 oktober 1919,
        overleden te Zwolle op 17 november 1945.
10 Grietje Rietberg.
11 Geertje Rietberg, geboren te Wapenveld op 19 april 1923, overleden aldaar op 25 mei 2005.
        Zij is getrouwd te Heerde op 13 november 1943 met Berend Eikelboom,
        geboren te Wapenveld op 27 juni 1918, overleden aldaar op 17 juli 1972,
        zv. Jacobus Eikelboom en Willemina Frederika Wijnhoud.
        Uit dit huwelijk:
        1 Willemina Frederika Eikelboom.
        2 Jacobus Eikelboom.
        3 Hendrikje Eikelboom.
12 Johanna Rietberg.
 
 
IX-e
Hendrik Rietberg, geboren te Heerde op 4 februari 1840, overleden te Werven (Heerde)
op 27 juli 1903, zv. Martinus Rietberg (VIII-f) en Johanna Wessels.
Hij is getrouwd (1) te Wijhe op 7 november 1863 met Jacoba Huisman,
geboren te Hattem op 11 december 1835, overleden te Werven op 21 oktober 1878,
dv. Jan Huisman en Aaltjen Hendriks.
Uit dit huwelijk (1):
1 Johanna Rietberg, geboren te Hattem op 2 maart 1864, overleden te Oosterbeek
        op 22 juni 1933.
        Zij is getrouwd te Rheden op 2 mei 1896 met Jan Willem Elferink,
        geboren te Rheden op 24 juni 1872, zv.n Jan Elferink en Berendina Mulderij.
        Uit dit huwelijk:
        1 Berendina Elferink, geboren te Angerlo op 25 januari 1897.
        2 Hendrik Elferink, geboren te Angerlo op 25 december 1898.
        3 Jantje Elferink, geboren te Angerlo op 25 december 1898.
        4 Jacobus Elferink, geboren te Rheden op 15 juli 1900.
        5 Jan Elferink, overleden te Arnhem in 1901.
2 Aaltje Rietberg, geboren te Heerde op 7 juni 1867, overleden te Arnhem op 28 januari 1902.
        Zij is getrouwd te Arnhem op 8 februari 1893 met Leendert Antonius Gorseling,
        geboren te Arnhem op 1 december 1870, zv. Johannes Antonius Gorseling en Evertje Eit.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrika Everdina Gorseling, geboren te Arnhem circa 1895.
3 Margje Rietberg, geboren te Heerde op 12 september 1868,
        overleden te Arnhem op 6 februari 1929.
        Zij is getrouwd te Arnhem op 18 maart 1891 met Heinrich Wilhelmus van den Brink,
        geboren te Arnhem op 23 oktober 1867,
        zv. Adrianus Jacobus van den Brink en Derkje Willemina Hendriks.
        Uit dit huwelijk:
        1 Derkje Willemina van den Brink, geboren circa 1891.
        2 Jacoba van den Brink, geboren circa 1893.
        3 Johan van den Brink, geboren circa 1910.
4 Jan Rietberg, geboren te Heerde op 28 februari 1870.
5 Hendrik Rietberg, geboren te Heerde 12 april 1871, overleden aldaar op 27 december 1933.
6 Klaas Rietberg, geboren te Heerde op 20 mei 1872,
        overleden aldaar op 6 september 1872.
7 Hendrika Jacoba Rietberg, geboren te Heerde op 11 december 1874,
        overleden aldaar op 15 mei 1885.
8 Hendrika Johanna Rietberg, geboren te Heerde op 12 december 1874,
        overleden aldaar op 15 mei 1884.
9 Koosje Rietberg, geboren te Heerde op 27 juli 1873, overleden aldaar op 28 oktober 1942.
        Zij is getrouwd te Heerde op 5 februari 1898 met Derk Bredewold, weduwnaar van
        Maria Willemina Liefers, geboren te Wapenveld op 10 februari 1856, overleden aldaar
        op 5 maart 1932, zv. Jacob Bredewold en Aaltje Roelofs.
        Uit dit huwelijk:
        1 Doodgeboren dochter Bredewold, geboren te Vorchten op 20 september 1899.
        2 Aaltje Bredewold, geboren Vorchten op 15 augustus 1901.
        1 Hendrik Bredewold, geboren te Vorchten op 18 december 1902.
10 Martinus Rietberg, geboren te Heerde op 1 maart 1877,
        overleden te Wapenveld op 24 maart 1877.
11 Berend Rietberg, geboren te Heerde op 22 oktober 1878,
        overleden aldaar op 16 augustus 1880.
 
Hij (Hendrik Rietberg) is getrouwd (2) te Heerde op 29 maart 1879 met Klasina van Munster,
weduwe van Fredrik Veldkamp, geboren te Heerde op 16 mei 1843, overleden te Heerde
op 20 oktober 1891, dv. Hendrik van Munster en Johanna de Beer.
Uit dit huwelijk (2):
11 Klaas Rietberg, geboren te Heerde op 29 januari 1880,            volgt onder X-c.
12 Hendrikje Rietberg, geboren te Heerde op 18 februari 1882,
        overleden aldaar op 8 november 1882.
13 Doodgeboren kind Rietberg, geboren te Heerde op 5 juli 1886.
 
 
IX-f
Berend Rietberg, geboren te Assen op 31 december 1840, overleden te Zwollerkerspel
op 26 april 1908, zv. Martinus Rietberg (VIII-f) en Johanna Wessels.
Hij is getrouwd te Genemuiden op 26 februari 1869 met Arendje van Rees,
geboren te Genemuiden op 1 december 1844, overleden op 1 oktober 1927,
dv. Albert van Rees en Aaltje Dirks van Dalfsen.
Uit dit huwelijk:
1 Martinus Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 29 augustus 1869, volgt onder X-d.
2 Aaltje Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 20 oktober 1875, overleden te Zwolle op 10 maart 1960.
        Zij is getrouwd te Zwollerkerspel op 3 mei 1906 (gescheiden, Zwolle 15 april 1908)
        met Willem van Dijk, geboren te Zwollerkerspel op 19 januari 1873,
        zv. Roelof van Dijk en Grietje Bastiaan.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrik van Dijk, geboren te Zwollerkerspel op 15 mei 1902.
        2 Berend van Dijk, geboren te Zwollerkerspel op 11 maart 1907.
3 Anna Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 14 maart 1879,
        overleden aldaar op 20 december 1902.
4 Derkje Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 12 maart 1885, overleden op 31 januari 1982.
        Zij is getrouwd te Zwollerkerspel op 30 april 1914 met Jan van Dieren, boerenknecht,
        geboren te Oldebroek op 2 oktober 1882, overleden te Zwollerkerspel op 21 februari 1951,
        zv. Jan van Dieren en Wichertje van Unen.
 
 
IX-g
Evert Rietberg, geboren te Heerde op 4 februari 1845, overleden te Zwollerkerspel
op 16 januari 1913. zv. Martinus Rietberg (VIII-f) en Johanna Wessels.
Hij is getrouwd te Heerde op 25 juli 1869 met Gerritje Wagenaar,
geboren te Heerde op 26 oktober 1846, overleden te Staphorst op 21 januari 1923,
dv. Gerrit Wagenaar en Johanna Telgen.
Uit dit huwelijk:
1 Anna Rietberg, geboren te Heerde op 30 augustus 1869,
        overleden te Ommen op 8 januari 1870.
2 Anna Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 5 januari 1871,
        overleden aldaar op 14 december 1907.
        Zij is getrouwd te Zwollerkerspel op 14 oktober 1897 met Egbert Drost,
        geboren te Zwollerkerspel op 12 februari 1872.
        Uit dit huwelijk:
        1 Johanna Drost, geboren te Zwollerkerspel op 16 april 1898.
        2 Evert Drost, geboren te Zwollerkerspel op 28 oktober 1899.
        3 Gerrigje Drost, geboren te Zwollerkerspel op 3 augustus 1901.
        4 Jantje Drost, geboren te Zwollerkerspel op 22 oktober 1902.
        5 Jan Drost, geboren te Zwollerkerspel op 2 maart 1904.
        6 Gerrigje Drost, geboren te Zwollerkerspel op 4 mei 1906.
3 Gerrigje Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 1 november 1872,
        overleden aldaar op 10 juni 1874.
4 Gerrigje Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 9 april 1875,
        overleden aldaar op 2 juli 1882.
5 Marrigje Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 28 januari 1878,
        overleden te Amsterdam op 21 juni 1946.
        Zij is getrouwd te Zwollerkerspel op 23 augustus 1906 met Harm Massier, spoorwegarbeider,
        geboren te Meppel op 14 juni 1885, overleden te Leiden op 12 april 1950,
        zv. Roelof Massier en Lammigje Jansen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Roelof Massier, geboren te Raalte circa 1907.
        2 Evert Massier, geboren te Meppel in 1909.
        3 Gerrigje Massier, geboren te Raalte circa 1911.
6 Janna Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 27 december 1881,
        overleden aldaar op 3 augustus 1882.
7 Gerrit Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 17 juli 1885,
        overleden aldaar op 7 november 1885.
8 Elsje Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 6 februari 1888,
        overleden aldaar op 2 december 1901.
9 Doodgeboren zoon Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 3 januari 1891.
 
 
IX-h
Hendrik Rietberg, geboren te Wijhe op 7 november 1837, gedoopt te Windesheim
op 3 december 1837, overleden te Heerde op 17 november 1901,
zv. Gerrit Rietberg (VIII-g) en Hendrina van Ommen.
Hij is getrouwd te Zwollerkerspel op 2 januari 1873 met Maria Eghuizen,
geboren te Hattem op 25 november 1844, overleden te Heerde op 6 september 1934,
dv. Kornelis Eghuizen en Janna Weulink.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrika Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 26 april 1873.
2 Doodgeboren zoon Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 26 september 1875.
3 Johanna Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 21 november 1876, overleden op 11 december 1962.
        Zij is getrouwd te Zwollerkerspel op 25 april 1901 met Lambertus Spijkerman,
        geboren te Zwollerkerspel op 20 november 1877, overleden op 24 mei 1974,
        zv. Herm Jan Spijkerman en Janna Westerhof.
        Uit dit huwelijk:
        1 Janna Spijkerman, geboren te Zwollerkerspel op 14 augustus 1901.
        2 Hendrik Spijkerman, geboren te Zwollerkerspel op 24 juni 1903.
        3 Harm Jan Spijkerman, geboren te Zwollerkerspel op 30 januari 1905.
        4 Maria Spijkerman, geboren te Zwollerkerspel op 6 maart 1907.
        5 Lambertus Johannes Spijkerman, geboren te Zwollerkerspel op 21 juni 1908.
        6 Gerrit Cornelis Spijkerman, geboren te Zwollerkerspel op 30 juni 1912.
        7 Evert Jan Spijkerman, geboren te Zwollerkerspel op 28 april 1914.
4 Gerrigje Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 5 december 1878,
        overleden aldaar op 5 augustus 1879.
5 Gerrit Cornelis Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 6 augustus 1880,     volgt onder X-e.
6 Cornelisje Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 20 december 1881,
        overleden aldaar op 16 juni 1883.
 
 
IX-i
Evert Rietberg, geboren/gedoopt te Vorchten op 24 (?) januari / 5 februari 1842,
overleden te Heerde op 14 november 1903, zv. Gerrit Rietberg (VIII-g) en Hendrina van Ommen.
Hij is getrouwd (1) te Kampen op 1 december 1869 met Jacoba Koster, geboren te Doornspijk
op 10 september 1842, overleden te Kampen op 22 december 1880,
dv. Harmen Koster en Geurtje van Noord.
Uit dit huwelijk:
1 Gerritje Rietberg, geboren te Kampen op 19 maart 1869,
        overleden aldaar op 6 augustus 1873.
2 Gerrit Rietberg, geboren te Kampen op 19 maart 1869,
        overleden aldaar op 2 januari 1870.
3 Hendrika Rietberg, geboren te Kampen op 8 februari 1872,
        overleden aldaar op 24 juli 1872.
4 Gerritje Rietberg, geboren te Kampen op 5 december 1873,
        overleden te Wapenveld op 8 januari 1883.
5 Hendrika Rietberg, geboren te Kampen op 29 november 1875.
        Zij is getrouwd te Heerde op 14 september 1895 met Hendrik Jan van Gelder,
        geboren te Heerde circa 1875, zv. Jan van Gelder en Anna Maria Wijenberg.
        Uit dit huwelijk:
        1 Antoon Marianus van Gelder, geboren te Heerde circa 1899
        2 Hendrika van Gelder, geboren te Farhrn (Duitsland) in september 1903
6 Harmpje Rietberg, geboren te Kampen op 18 februari 1878,
        overleden te Holten op 22 november 1918.
        Zij is getrouwd te Holten op 26 november 1902 met Willem Krekel,
        geboren te Wijhe circa 1856, overleden te Deventer op 20 november 1955,
        zv. Hendrik Krekel en Maria ten Hove.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jacobus Krekel, geboren te Holten op 30 mei 1899.
        2 Willemina Everdina Krekel, geboren te Holten in 1907.
        3 Jacobus Krekel, geboren te Holten in 1911.
 
Hij (Evert Rietberg) is getrouwd (2) te Heerde op 26 november 1881 met Grietje Boeve,
weduwe van Teunis van Kolthoorn, geboren te Heerde op 29 september 1849,
overleden aldaar op 30 april 1925, dv. Ruth Boeve en Willemina Piet.
Uit dit huwelijk:
1 Roelofje Rietberg, geboren te Heerde in 30 oktober 1882,
        overleden te Wapenveld (Heerde) op 28 december 1882.
2 Gerrit Rietberg, geboren te Heerde op 8 december 1883,
        overleden te Wapenveld op 7 januari 1884.
3 Roelofje Rietberg, geboren te Heerde op 25 februari 1885, overleden te Wijhe op 21 februari 1954.
        Zij is getrouwd te Wijhe op 30 november 1901 met Johannes van Diepen,
        geboren te Hattem op 31 december 1878, zv. Pauwel van Diepen en Fennigje Bokking.
        Uit dit huwelijk:
        1 Pouwel van Diepen, geboren op 18 augustus 1902.
        2 Evert van Diepen, geboren op 20 maart 1904.
        3 Frederik van Diepen, geboren op 12 juni 1906.
        4 Hendrik Willem van Diepen, geboren 30 januari 1908.
        5 Johannes Hermanus van Diepen, geboren 14 juni 1910.
        6 Egbert van Diepen, geboren 27 december 1911.
        7 Johannes H.B. van Diepen, geboren 31 mei 1917.
4 Gerrit Rietberg, geboren te Heerde op 2 januari 1888,
        overleden te Wapenveld op 16 mei 1889.
5 Gerritje Rietberg, geboren te Heerde rond 1890,
        overleden te Wapenveld op 7 februari 1892.
6 Gerrit Rietberg, geboren te Heerde op 11 februari 1892,
        overleden te Wapenveld op 12 februari 1892.
 
 
IX-j
Derk Rietberg, geboren te Heerde op 23 juli 1846, overleden te Heerde op 24 mei 1916,
zv. Gerrit Rietberg (VIII-g) en Hendrina van Ommen.
Hij is getrouwd te Heerde op 23 april 1881 met Aaltje Ekkelboom,
geboren te Heerde op 23 augustus 1863, overleden te Heerde op 15 november 1924.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Rietberg, geboren te Heerde op 2 / 6 (?) juli 1882,
        overleden te Wapenveld op 18 april 1883.
2 Gerrit Rietberg, landarbeider, geboren te Heerde op 11 / 31 (?) juli 1883,
        overleden aldaar op 2 februari 1934.
3 Reintje Rietberg, geboren te Heerde op 31 augustus 1886, overleden aldaar op 22 maart 1972.
        Haar zoon:
        1 Arend Rietberg, geboren te Heerde in februari 1903, overleden te Wapenveld (Heerde)
           op 28 juli 1903.
 
        Zij (Reintje Rietberg) is getrouwd (1) te Heerde op 18 november 1905 met Hendrik Jan van Voorst,
        geboren te Olst circa 1880, overleden te Deventer op 3 januari 1908, zv. Gerrit Jan van Voorst en Alberta Bonhof.
        Zij is getrouwd (2) te Heerde op 6 augustus 1910 met haar neef Gerrit Rietberg,
        geboren te Doornspijk op 19 februari 1887, overleden te Heerde op 24 augustus 1943,
        zoon van Hendrikus Rietberg (IX-m) en Teunisje van Erven.        
 
 
IX-k
Gerrit Rietberg, geboren te Heerde op 2 juli 1848, overleden te Kampen op 16 december 1896,
zv. Gerrit Rietberg (VIII-g) en Hendrina van Ommen.
Hij is getrouwd te Kampen op 29 april 1875 met Jennechien Kroes,
geboren te Hattem op 13 oktober 1853, overleden te Kampen op 4 februari 1897,
dv. Kornelis Kroes en Petertje Boer.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrika Rietberg, geboren te Kampen op 18 september 1876,
        overleden te Kampen op 22 april 1885.
2 Petertje Rietberg, geboren te Kampen op 7 oktober 1878.
        Zij is getrouwd te Kampen op 22 augustus 1901 met Dirk Wijnhout, geboren te Kampen circa 1880,
        zv. Jan Wijnhout en Aaltje Knol.
3 Gerritje Rietberg, geboren te Kampen op 3 januari 1882.
4 Kornelisje Rietberg, geboren te Kampen op 26 januari 1885.
5 Hendrika Rietberg, geboren te Kampen op 4 maart 1889 (?).
6 Harm Jan Rietberg, geboren te Kampen op 28 september 1891,      volgt onder X-f.
7 Jennegien Rietberg, geboren te Kampen op 21 september 1895,
        overleden te Kampen op 22 augustus 1906.
 
 
IX-l
Jannes Rietberg, geboren te Vorchten op 14 juli 1850, overleden te Wapenveld
op 12 februari 1912, zv. Gerrit Rietberg (VIII-g) en Hendrina van Ommen.
Hij is getrouwd te Heerde op 16 december 1882 met Janna Palm,
geboren te Epe op 21 juli 1859, overleden te Wapenveld op 4 mei 1924,
dv. Geurt Palm en Hendrina Stercken.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrika Rietberg, geboren te Wapenveld op 20 oktober 1883.
        Zij is getrouwd (1) te Oldebroek op 16 maart 1905 met Willem Kroes,
        geboren te Oldebroek op 22 januari 1877, overleden aldaar op 10 oktober 1910,
        zv. Harmen Kroes en Zwaantje Bonhof.
        Uit dit huwelijk:
        1 Harmen Kroes, geboren te Oldebroek op 5 januari 1906.
        2 Jannes Kroes, geboren te Oldebroek op 30 september 1907.
        3 Zwier Kroes, geboren te Oldebroek in december 1909.
        4 Willempje Kroes, geboren te Oldebroek op 27 december 1910.
 
        Zij (Hendrika Rietberg) is getrouwd (2) te Heerde op 27 juli 1912 met Jan de Ruiter,
        geboren te Heerde circa 1866, zv. Gerrit Jan de Ruiter en Janna van de Wetering.
        Uit dit huwelijk:
        1 Janna Hendrika de Ruiter, geboren te Heerde op 29 augustus 1913.
        2 Gerrit de Ruiter, geboren te Heerde op 27 oktober 1920.
        3 Johanna de Ruiter.
2 Geurt Rietberg, geboren te Wapenveld op 15 september 1885,
        overleden aldaar op 8 september 1894.
3 Gerrit Rietberg, geboren te Wapenveld op 16 augustus 1887,
        overleden aldaar op 11 mei 1889.
4 Hendrikus Rietberg, geboren te Wapenveld op 9 maart 1889,
        overleden aldaar op 4 mei 1892.
5 Levenloos geboren dochter Rietberg, geboren te Wapenveld op 21 december 1890.
6 Gerrit Rietberg, geboren te Wapenveld op 27 december 1891,
        ongehuwd overleden te Wapenveld op 31 december 1930.
7 Hendrikje Rietberg, geboren te Wapenveld op 13 november 1896,
        overleden aldaar op 2 juni 1916.
8 Geertje Rietberg, geboren te Wapenveld op 13 november 1896,
        overleden aldaar op 30 november 1896.
9 Geertje Rietberg, geboren te Wapenveld op 13 augustus 1898    [zie:VIII-b-3].
10 Jannes Rietberg, geboren te Wapenveld op 10 december 1899,        volgt onder X-g.
11 Janna Rietberg, geboren te Wapenveld op 21 januari 1903,
        overleden te Heerde op 16 april 1968.
        Zij is getrouwd te Heerde op 5 december 1925 met Gerrit Remmers, geboren te Wapenveld
        op 11 juli 1902, overleden 19 maart 1981, zv. Frederik Remmerts en Geertje Stijf.
        Uit dit huwelijk:
        1 Frederik Remmers.
        2 Janna Remmers.
        3 Frederik Remmers.
        4 Jansje Remmers.
        5 Gerard Remmers.
        6 Gerrit Remmers.
        7 Jannes Remmers.
 
 
IX-m
Hendrikus Rietberg, geboren te Vorchten op 25 november 1857, overleden te Oosterwolde op 27 mei 1916,
zv. Gerrit Rietberg (VIII-g) en Hendrina van Ommen.
Hij is getrouwd te Kampen op 22 april 1886 met Teunisje van Erven, geboren te Doornspijk
op 29 oktober 1864, overleden te Kampen op 27 maart 1955,dv. Helmich van Erven en Trijntje van Straaten.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Rietberg, geboren te Doornspijk op 19 februari 1887   [zie: IX-j-3].
2 Helmig Rietberg, geboren te Heerde op 30 november 1888,
        overleden te Zwolle op 12 augustus 1914.
3 Hendrika Rietberg, geboren te Doornspijk op 24 mei 1892, overleden te Kampen.
        Zij is getrouwd te Kampen op 8 mei 1913 met Berend van Ittersum,
        geboren te Zalk en Veecaten circa 1874, overleden te Kamperveen op 20 maart 1929,
        zv. Arend van Ittersum en Grietje Kloosterman.
4 Trijntje Rietberg, geboren te Doornspijk op 9 maart 1895,
        overleden te Heerde op 5 oktober 1930.
        Zij is getrouwd te Kampen op 2 juli 1914 met Derk Jan Bartelink, boerenarbeider,
        geboren te Kampen op 17 januari 1893, zv. Jan Bartelink en Johanna Frederika Binnenkamp.
        Uit dit huwelijk 5 kinderen (?).
5 Gerritje Rietberg, geboren te Doornspijk op 11 maart 1898, overleden te Kampen
        op 22 juni 1978.
        Zij is getrouwd te Doornspijk op 16 december 1920 met Peter ten Klooster,
        geboren te Heerde op 24 juni 1899, overleden te Kampen op 23 februari 1986,
        zv. Gosen ten Klooster en Christina Bleijenberg.
        Uit dit huwelijk:
        1 Gosen ten Klooster.
6 Kornelisje Rietberg, geboren te Doornspijk op 11 juli 1900,
        overleden te Enschede op 3 juli 1941.
        Zij is getrouwd te Doornspijk op 24 december 1919 met Jan Boeve,
        geboren te Oldebroek circa 1899, zv. Gerrit Boeve en Gerritje Koornberg.
        Uit dit huwelijk 3 kinderen (?).
7 Evertje Rietberg, geboren te Doornspijk op 26 november 1902,
        overleden te Deventer op 23 juli 1958.
        Zij is getrouwd te Doornspijk op 23 september 1920 met Egbert Plette, gemeente-ambtenaar,
        geboren te Doornspijk op 5 oktober 1899, gefusileerd bij de Woeste Hoeve (Apeldoorn) op 8 maart 1945,
        zv. Lammert Plette en Harmpje Limburg.
        Uit dit huwelijk 9 kinderen (?) waaronder:
        1 Trijntje Plette.
8 Grietje Rietberg, geboren te Doornspijk op 28 oktober 1904,
        overleden te Kampen op 28 mei 1979, begraven te IJsselmuiden op 1 juni 1979.
        Zij is getrouwd te Kampen op 21 mei 1931 met Hendrik Ekkelboom, fabrieksarbeider,
        geboren te Kampen circa 1904, zv. Harm Ekkelboom en Johanna Kloosterman.
        Uit dit huwelijk:
        1. H. Ekkelboom.
        2. H. Ekkelboom.
        3 Johan Ekkelboom.
9 Hendrik Willem Rietberg, geboren te Oosterwolde op 7 november 1908,      volgt onder X-h.
 
 
IX-n
Hendrik Willem Rietberg, geboren te Vorchten op 4 januari 1861, overleden te Heerde
op 17 februari 1915, zv. Gerrit Rietberg (VIII-g) en Hendrina van Ommen.
Hij is getrouwd (1) te Oldebroek op 4 september 1891 met Willempje Lindeboom,
geboren te Oldebroek op 10 juni 1859, overleden te Wapenveld (Heerde) op 14 juni 1907,
dv. Steven Lindeboom en Geertje Lindeboom.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Jan Rietberg, geboren te Oldebroek op 17 mei 1894,      volgt onder X-i.
2 Geertje Rietberg, geboren te Oldebroek op 24 september 1895,
        overleden te Wapenveld op 13 januari 1904.
3 Hendrika Rietberg, geboren te Oldebroek op 2 februari 1897,
        ongehuwd overleden te Rijswijk op 15 april 1973.
4 Steven Rietberg, geboren te Oldebroek op 23 juli 1899,          volgt onder X-j.
 
Hij (Hendrik Willem Rietberg) is getrouwd (2) te Oldebroek op 11 februari 1909
met Wilhelmina Johanna Roseboom, geboren te Hattem op 7 juli 1861, overleden te Delft
op 9 juli 1918, dv. Willem Hendrik Roseboom en Johanna Berendina Derks.
 
 
IX-o
Hendrik Rietberg, smid, geboren te Kamperveen op 30 augustus 1857,
overleden te Kampen op 12 april 1928, zv. Lambert Rietberg (VIII-h) en Geziena van de Vegte.
Hij is getrouwd (1) te Kamperveen op 18 mei 1887 met Bartje Spronk,
geboren te Wilsum op 2 oktober 1859, overleden te Kamperveen op 4 maart 1901,
dv. Willem Spronk en Stijntje van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1 Lambert Rietberg, geboren te Kamperveen op 20 juni 1888,
        overleden aldaar op 25 juni 1888.
2 Willem Rietberg, geboren te Kamperveen op 17 mei 1889,
        overleden aldaar op 23 mei 1892.
3 Gezina Rietberg, geboren te Kamperveen op 22 januari 1891,
        overleden aldaar op 2 juni 1901.
4 Willempje Rietberg, geboren te Kamperveen op 1 april 1893,
        overleden te Apeldoorn op 29 augustus 1973.
        Zij is getrouwd te Kampen op 12 april 1917 met Gerrit Gunnink, geboren te Kampen
        op 12 april 1890, overleden te Zalk op 1 december 1919,
        zv. Frans Gunnink en Geertje Netjes.
        Uit dit huwelijk:
        1 Francina Gunnink, geboren te Rotterdam op 17 juni 1918.
5 Lambert Rietberg, geboren te Kamperveen op 29 januari 1896,    volgt onder X-k.
 
Hij (Hendrik Rietberg) is getrouwd (2) te Zalk en Veecaten op 3 november 1904
met Gerrigje Dijk, geboren te Zalk op 7 september 1872, overleden te Ermelo
op 1 december 1955, dv. Anthonij Dijk en Geesje Westra.
 
 
IX-p
Gerrit Rietberg, geboren te Kamperveen op 24 juni 1858, overleden te Kampen
op 10 april 1936, zv. Lambert Rietberg (VIII-h) en Geziena van der Vegte.
Hij is getrouwd (1) te Kamperveen op 21 februari 1884 met Johanna van Brummen,
geboren te Kamperveen op 8 november 1858, overleden te IJsselmuiden op 20 maart 1892,
dv. Jacob van Brummen en Evertje Huisman.
Uit dit huwelijk:
1 Geesje Rietberg, geboren te Zalk op 10 september 1884,
        ongehuwd overleden te Kampen op 24 oktober 1908.
2 Jacob Rietberg, geboren te Zalk op 14 maart 1886,            volgt onder X-l.
3 Lammert Rietberg, geboren te IJsselmuiden op 13 juni 1887,
        overleden aldaar op 11 juli 1887.
4 Lamberta Rietberg, geboren te IJsselmuiden op 17 juni 1888,
        overleden aldaar op 16 juni 1892.
 
Hij (Gerrit Rietberg) is getrouwd met Petertje van den Burg, geboren te Doornspijk op 14 april 1865,
overleden te Zwolle op 29 april 1945, dv. Dirk van den Burg en Aaltje van den Heuvel.
Uit dit huwelijk:
5 Lammert Rietberg, geboren te IJsselmuiden op 30 september 1896,
        ongehuwd overleden te Haarlem in 1945.
6 Aaltje Rietberg, geboren te IJsselmuiden op 9 februari 1898, overleden aldaar op 22 juli 1898.
7 Derk Rietberg, geboren te IJsselmuiden op 11 juni 1899,
        ongehuwd overleden te Den Haag in 1970.
8 Peter Rietberg, geboren te IJsselmuiden op 15 augustus 1900,
        overleden aldaar op 3 september 1900.
9 Peter Rietberg, geboren te IJsselmuiden op 12 september 1901,       volgt onder X-m.
10 Aaltje Rietberg, geboren te Kampen op 29 september 1902,
        overleden aldaar op 25 oktober 1902.
11 Aaltje Rietberg, geboren te Kampen op 26 februari 1904.
        Zij is getrouwd te Den Haag op 27 februari 1929 met Jacob Haverland, overleden rond 1962.
        Uit dit huwelijk:
        1 Albert Haverland.
        2 Nellie Haverland.
        3 Gerard Haverland.
12 Doodgeboren kind Rietberg, geboren te Kampen op 10 september 1905.
13 Hendrika Elisabeth Rietberg, geboren te Kampen op 12 januari 1907,
        overleden aldaar op 24 december 1907.
14 Hendrik Rietberg, geboren te Kampen op 12 januari 1907,
        overleden aldaar op 29 januari 1908.
 
Hij (Gerrit Rietberg) is getrouwd (3) na 1907 met Janna Bruinsma, overleden voor 1936.
 
 
IX-q
Albert Rietberg, geboren te Kamperveen op 8 oktober 1870, overleden te Kampen
op 10 november 1948, zv. Lambert Rietberg (VIII-h) en Gerrigje van Ogtrop.
Hij is getrouwd (1) te IJsselmuiden op 21 januari 1892 met Sophia van de Kamp,
geboren te IJsselmuiden op 11 april 1868, overleden te Kampen op 4 april 1924,
dv. Lubbertus van de Kamp en Annigje de Weerd.
Uit dit huwelijk:
1 Lambert Rietberg, geboren te Kampen op 14 maart 1893,
        ongehuwd overleden aldaar op 29 augustus 1918.
2 Annigje Rietberg, geboren te Kampen op 3 juli 1894, overleden te Zeist op 16 maart 1982.
        Zij is getrouwd te Kampen op 3 oktober 1935 met Frans van Herwijnen,
        geboren te Dubbeldam op 28 januari 1898, overleden te Zeist op 29 mei 1976.
3 Gerrigje Rietberg, geboren te Kampen op 9 januari 1896,
        ongehuwd overleden te Harderwijk op 10 maart 1961.
4 Lubberta Sophia Rietberg, geboren te Kampen op 21 augustus 1897,
        overleden op 29 februari 1976.
        Zij is getrouwd te Kampen op 1 maart 1944 met Dolf Fidder, geboren te Kampen
        op 26 januari 1890, overleden te Voorthuizen op 26 september 1968.
5 Peter Rietberg, geboren te Kampen op 1 januari 1899,
        ongehuwd overleden aldaar op 8 september 1919.
6 Doodgeboren kind Rietberg, geboren te Kampen op 18 februari 1900.
7 Grietje Rietberg, geboren te Kampen op 16 april 1901, overleden te Zeist op 4 januari 1977.
        Zij is getrouwd op 28 maart 1956 met Willem Dignus van der Moer,
        geboren te Colijnsplaat op 6 april 1885, overleden 21 juli 1958 te Apeldoorn.
8 Doodgeboren kind Rietberg, geboren te Kampen op 8 augustus 1903.
9 Hendrika Alberta (Aaltje) Rietberg, geboren te Kampen op 5 november 1904.
10 Jan Gerrit Rietberg, geboren te Kampen op 9 augustus 1907,
        overleden aldaar op 12 mei 1908.
11 Jan Gerrit Rietberg, geboren te Kampen op 6 februari 1909,      volgt onder X-n.
 
Hij (Albert Rietberg) is getrouwd (2) te IJsselmuiden op 6 maart 1926 met zijn schoonzus
Arendina Johanna van de Kamp, weduwe van Asse van der Linde,
geboren te IJsselmuiden op 2 januari 1878, overleden te Kampen op 12 december 1955.
 
 
IX-r
Jacob Rietberg, geboren te Olst op 19 december 1837, overleden te Olst op 4 januari 1910,
zv. Jan Arents Rietberg (VIII-i) en Hermina Kostverloren.
Hij is getrouwd te Olst op 7 mei 1864 met Reindjen van Putten, geboren te Voorst op 23 juni 1834,
overleden te Zwolle op 6 januari 1922, dv. Hendrikus van Putten en Aartjen Nijhof.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Rietberg, geboren te Olst op 1 september 1864,
        ongehuwd overleden te Olst op 9 mei 1890.
2 Hendrik Rietberg, geboren te Olst op 7 augustus 1869,      volgt onder X-o.
 
 
IX-s
Jan Rietberg, geboren te Wijhe op 30 juli 1838, overleden te Zwolle op 26 februari 1911,
zv. Lammert Rietberg (VIII-k) en Johanna Dijkslag.
Hij is getrouwd te Zwolle op 21 juni 1866 met Hermina Elisabeth van 't Land,
geboren te Zwolle circa 1839, overleden te Zwolle op 2 juni 1906.
Uit dit huwelijk:
1 Janna Rietberg, geboren te Zwolle op 30 juni 1867, overleden te Zwollerkerspel
        op 24 januari 1948.
        Zij is getrouwd te Zwolle op 23 februari 1893 met Hendrik Docter, geboren te Zwollerkerspel
        op 22 augustus 1869, overleden aldaar op 10 september 1946,
        zv. Jacob Docter en Jennigje Lieshout.
        Uit dit huwelijk:
        1 Gerrit Docter, geboren te Zwolle op 7 oktober 1893.
        2 Jan Docter, geboren te Zwolle op 2 september 1895.
        3 Marrigje Docter, geboren te Zwolle op 9 mei 1897.
        4 Lammert Docter, geboren te Zwolle op 17 juni 1899.
        5 Herman Docter, geboren te Zwolle op 21 februari 1901.
        6 Hermina Docter, geboren te Zwolle op 14 december 1902.
        7 Hendrika Docter, geboren te Zwolle op 11 januari 1905.
        8 Aaltje Docter, geboren te Zwolle op 2 juli 1907.
        9 Dirkje Docter, geboren te Zwolle op 22 mei 1910.
2 Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 21 september 1869,      volgt onder X-p.
3 Lammert Rietberg, geboren te Zwolle op 1 september 1871,
        overleden aldaar op 21 juni 1893.
4 Hendrik Rietberg, geboren te Zwolle op 7 oktober 1873,
        overleden aldaar op 11 maart 1874.
5 Hendrik Rietberg, geboren te Zwolle op 27 augustus 1875,
        overleden aldaar op 10 november 1895.
6 Doodgeboren zoon Rietberg, geboren te Zwolle op 24 september 1877.
7 Johannes Rietberg, geboren te Zwolle op 14 maart 1880,
        overleden aldaar op 29 juni 1904.
8 Derk Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 19 oktober 1882,
        overleden aldaar op 25 oktober 1882.
9 Derkje Johanna Rietberg, geboren te Zwolle op 26 november 1886,
        overleden aldaar op 18 maart 1910.
 
 
IX-t
Derk Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 13 december 1847, overleden aldaar op 3 april 1933,
zv. Lammert Rietberg (VIII-k) en Johanna Dijkslag.
Hij is getrouwd te Zwolle op 17 november 1870 met Johanna Dijk, geboren te Zwolle
op 6 september 1845, overleden te Zwolle op 31 januari 1920, dv. Jan Egberts Dijk en Alberta Noorlman.
Uit dit huwelijk:
1 Lammert Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 15 april 1871,
       overleden te Zwolle op 16 november 1871.
2 Lammert Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 31 oktober 1872,     volgt onder X-q.
3 Alberta Rietberg, geboren te Zwolle op 28 december 1875, overleden aldaar op 1 september 1959.
        Zij is getrouwd te Zwolle op 11 december 1902 met Gerrit Spijkerman,
        geboren te Zwollerkerspel op 6 juni 1864, overleden te Zwolle op 12 maart 1946,
        zv. Egbert Spijkerman en Fennigje Golts.
        Uit dit huwelijk:
        1 Fennigje Spijkerman, geboren te Zwolle op 14 november 1903.
        2 Derk Jan Spijkerman, geboren te Zwolle op 2 april 1906.
        3 Egberta Spijkerman, geboren te Zwolle op 20 maart 1910.
        4 Johanna Spijkerman, geboren te Zwolle op 23 februari 1915.
        5 Hendrika Spijkerman, geboren te Zwolle op 14 april 1919.
4 Johanna Rietberg, geboren te Zwolle op 17 september 1878,
        overleden aldaar op 18 mei 1952.
5 Jan Herbert Rietberg, geboren te Zwolle op 4 november 1880,       volgt onder X-r.
6 Derk Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 13 december 1882,
        overleden aldaar op 27 december 1882.
7 Derk Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 22 maart 1884,
        overleden aldaar op 20 januari 1885.
8 Derk Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 17 juni 1885.
9 Hendrik Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 24 mei 1888,               volgt onder X-s.
10 Egbert Rietberg, geboren te Zwolle op 18 november 1890,            volgt onder X-t.
 
 
IX-u
Rutger Rietberg, geboren te Zwolle op 24 december 1846, overleden te Oldebroek op 25 maart 1926,
zv. Jan Rietberg (VIII-l) en Janna Rietberg..
Hij is getrouwd te Wilsum op 27 april 1870 met Jannigje Nijland, geboren te Zalk en Veecaten
op 23 maart 1844, overleden te Oldebroek op 30 maart 1910, dv. Gerrit Nijland en Geertruid van Unen.
Uit dit huwelijk:
1 Jentje Rietberg, geboren te Wilsum op 2 augustus 1870, overleden te Oldebroek
        op 24 januari 1933.
        Zij is getrouwd te Zalk op 6 mei 1896 met Anthonij Eikenaar, geboren te Zalk en Veecaten
        circa 18 augustus 1872, overleden te Oldebroek op 14 juli 1955,
        zv. Antonij Eikenaar en Zwaantje Hagen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Levenloos geboren zoon Eikenaar, geboren te Oldebroek op 7 mei 1898.
        1 Jennigje Eikenaar, geboren te Oldebroek circa 1900.
        2 Rutger Eikenaar, geboren te Oldebroek circa 1901.
        3 Zwaantje Eikenaar, geboren te Oldebroek op 18 mei 1902.
        4 Gerrit Eikenaar, geboren te Oldebroek circa 1904.
        5 Jan Eikenaar, geboren te Oldebroek circa 1905.
        6 Levenloos geboren zoon Eikenaar, geboren te Oldebroek op 22 maart 1907.
        7 Geertje Eikenaar, geboren te Oldebroek in december 1909.
2 Gerrit Rietberg, geboren te Wilsum op 27 maart 1872.
3 Geertje Rietberg, geboren te Wilsum op 23 mei 1873, waarschijnlijk ongehuwd,
        wonende te Oldebroek, overleden te Kampen op 2 juni 1945.
4 Jan Rietberg, geboren te Wilsum op 8 november 1874, overleden te Oldebroek op 20 juli 1903.
5 Gerrit Rietberg, geboren te Wilsum op 30 oktober 1876, overleden te Zalk en Veecaten op 28 mei 1894.
        Hij is getrouwd te Zalk en Veecaten op 12 maart 1877 met Janna Eikenaar,
        geboren te Zalk en Veecaten in 1875, overleden te Oldebroek op 1 februari 1935,
        dv. Antonij Eikenaar en Zwaantje Hagen.
6 Peter Rietberg, geboren te Wilsum op 15 november 1879,            volgt onder X-u.
7 Everdina Rietberg, geboren te Oldebroek in januari 1883, overleden aldaar op 2 februari 1883.
8 Everdina Rietberg, geboren te Oldebroek circa 1887, overleden aldaar op 13 februari 1890.
 
 
IX-v
Hendrikus Rietberg, geboren te Voorst op 28 juli 1894, overleden te Twello op 24 augustus 1978,
zv. Wolter Rietberg (VIII-n) en Hendrika Aleida Lammers.
Hij is getrouwd te Twello op 14 november 1936 met Hendrika Johanna Egberts,
geboren te Terwolde op 17 april 1904, overleden te Twello op 9 april 1990.
   
                 
    Hendrik met motor                       Huwelijk                     Opa en oma Rietberg-Egberts tussen (schoon)kinderen en kleinkinderen             
 
Uit dit huwelijk:
1 Johan Rietberg,                      volgt onder X-v.
2 Hendrika Aleida (Rikie) Rietberg, geboren te Twello op 8 september 1937,
        overleden te Deventer op 28 december 2012.
        Zij is getrouwd te Twello op 13 oktober 1961 met Jan Nieuwenhuis, geboren te Twello op 14 december 1935,
        overleden te Deventer (Steenenkamer) op 2 augustus 2002.
        Uit dit huwelijk:
        1 Johannes Nieuwenhuis.
        2 Hendrika Nieuwenhuis.
        3 Wolter Nieuwenhuis.
3 Gerritdina Wouterdina Rietberg, geboren te Twello op 29 januari 1939, overleden te Deventer eind maart 2014.
        Zij is getrouwd met Willie van Zee.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrika van Zee.
        2 Gerritje van Zee.
        3 Wilco van Zee.
        4 Jan van Zee.
        5 Wolter van Zee.
4 Hendrik Rietberg,                   volgt onder X-w.
 
 
IX-w
Jan Rietberg, kantoorbediende, geboren te Petten op 23 februari 1857, overleden te De Bilt
op 24 oktober 1933, zv. Lubbertus Rietberg (VIII-r) en Maria Schoehuizen.
Hij is getrouwd te Kortenhoef op 4 juni 1896 met Anna Elisabeth Twisk,
geboren te Haarlem op 4 februari 1864, overleden De Bilt op 10 september 1930,
dv. Jan Twisk en Wilhelmina Gertrudis Catharina Gruijthuijsen.
Uit dit huwelijk:
1 Anna Rietberg, geboren te Amsterdam circa 1895, overleden aldaar op 4 januari 1927.
        Zij is getrouwd te Amsterdam op 27 juni 1923 met Andries Olthoff, geboren te Arnhem ca. 1898,
        onderwijzer, zv. Andries Olthoff en Hendrina Francina Jansen.
 
 
IX-x
Zeger Jan Hendrik Rietberg, luitenant ter zee, inspecteur van politie,
geboren te Petten op 4 februari 1861, overleden te Den Haag op 8 juni 1907,
zv. Lubbertus Rietberg (VIII-r) en Maria Schoehuizen.
Hij is getrouwd te Den Haag op 10 oktober 1901 met Rebecca Catharina Kaijser,
geboren te Hallum op 26 januari 1868, overleden te Den Haag op 31 maart 1955.
Zij is hertrouwd te Den Haag in 1910 met Bernardus Boekhoudt.
Uit huwelijk (1):
1 Maria Antoinetta Rietberg, geboren te Den Haag op 5 augustus 1902.
2 Lubbertus Rietberg, militair, geboren te Den Haag op 1 december 1903,
        overleden te Benkoelen op 18 september 1944.
        Hij is getrouwd in 1934 met Maria Klara Loweij, geboren te Neuss op 24 mei 1910.
        Lubbertus is overleden op zee (zeemansgraf) nabij Benkoelen (westkust van Sumatra) aan boord
        (als gevangene) van het Japanse troepentransportschip Junyo Maru. Het schip werd
        getorpedeerd door een Britse onderzeeŽr en ruim 5000 mensen kwamen hierbij om het leven.
        Hij was sergeant bij 't K.N.I.L..
 
 
IX-y
Zeger Jan Hendrik Rietberg, geboren te Amsterdam op 20 maart 1846,
zv. Zeger Jan Hendrik Rietberg (VIII-s) en Maria Margaretha van Rheenen.
Vrijgesteld van militaire dienst wegens lichamelijke gebreken. Hij is met toestemming van de Minister van KoloniŽn
bij schrijven van 18 september 1866 (stempel Bandoeng) vertrokken naar Ned. Oost-IndiŽ.
Hij is getrouwd in 1877 met Louisa Carolina Constantina Paulus.
Uit dit huwelijk:
        1 Zoon Rietberg, geboren in Nederlands IndiŽ in 1878, overleden aldaar in 1880.
        2 Dochter Rietberg, geboren in Nederlands-IndiŽ in 1880.
        3 Dochter Rietberg, geboren in Nederlands-IndiŽ in 1881.
        4 Maria Margaretha Rietberg, geboren te Singkawang (West Borneo) op 2 november 1882,
          overleden te Jakarta op 10 september 1953.
          Zij is getrouwd te Batavia op 4 januari 1904 met Victor Hugo Varkevisser, opzichter stadsgemeente,
          geboren te Batavia op 21 december 1878, overleden 15 oktober 1915,
          zv. Dirk Otto (Quirijn) Varkevisser en Louise Bloem.
          Uit dit huwelijk:
          1 Hendrik Otto Varkevisser, geboren te Batavia op 22 september 1904.
          2 Nanny Ernestine Varkevisser, geboren te Batavia op 28 april 1907.
          3 Victor Marius Varkevisser, geboren te Batavia op 22 november 1908.
          4 Gustaphine Margaretha Varkevisser, geboren te Batavia op 23 juni 1910.
          5 Hugo Willem Louis Varkevisser, beboren te Batavia op 20 oktober 1911.
          6 George Auguste Varkevisser, geboren te Batavia op 23 maart 1913.
          7 Antoinette Maria Louise Varkevisser, geboren te Batavia op 2 juni 1914.
        5 Anna Fleur Rietberg, geboren op 7 mei 1885, overleden op 21 november 1962.
        6 HenriŽtte Johanna Rietberg, geboren te Batavia op 1887, overleden te Den Haag op 24 augustus 1939.
           Zij is getrouwd in 1906 met Gerrit Hendrik Boelhouwer, geboren te Batavia op 6 februari 1878, overleden te Den Haag op 4 juli 1946,
           zv. Kornelis Hendrik Boelhouwer en Margaretha Johanna Maria Schwanefeld.
           Uit dit huwelijk:
           1 Gerda Boelhouwer, geboren te Batavia op 30 oktober 1907.
           2 Herman Paul Boelhouwer, geboren te Batavia op 27 april 1909.
           3 Frits Boelhouwer, geboren te Buitenzorg op 10 augustus 1916.
        7 Doodgeboren kind Rietberg, geboren te Batavia op 9 november 1892.
        8 Zeger Jan Hendrik Rietberg, geboren op 27 maart 1894,        volgt onder X-x.
 
 
IX-z
Jacobus Rietberg, geboren te Amsterdam op 28 mei 1859,
zv. Zeger Jan Hendrik Rietberg (VIII-s)  en Maria Margaretha van Rheenen.
Hij is getrouwd met Emma Louise Roulet, geboren te Le Locle (Zwits.) op 14 juli 1876.
Uit dit huwelijk:
        1 Henri Emile Rietberg, beursmakelaar, geboren te Brussel op 12 november 1907,
           in 1949 vertrokken naar New York.
           Hij is getrouwd (1) te Mazamet (Fr.) op 11 september 1930 met Germaine Durand,
           geboren te Toulouse (Fr.) op 18 januari 1904.
           Hij is getrouwd (2) te Les Breuets (Zwits.) op 5 oktober 1946 met Esther Susanna Rijser,
           geboren te Les Breuets op 3 oktober 1912.
 
 
IX-aa
Lambertus Johannes Rietberg, commies ter provinciale griffie, waarnemend gouveneur van Suriname,
geboren te Zwolle op 28 mei 1870, overleden te Paramaribo (Suriname) op 18 september 1924,
zv. Lambertus Johannes Rietberg (VIII-t) en Elize Henriette Tielemann.
Hij is getrouwd te Schoterland op 18 november 1903 met Wilhelmina Adriana Hubertina Brants,
geboren te Schoterland op 3 november 1880, overleden te Rotterdam op 17 februari 1964,
dv. Daniel Jacob Rudolph Brants en Wilhelmina Catharina Coenradina Chr. Wilbrenninck.
Uit dit huwelijk:
1 Lambertus Johannes Rietberg, geboren te Utrecht op 4 november 1907,   volgt onder X-y.
 
 
 
Generatie X
 
X-a 
Dirk Rietberg, geboren te Hatert op 24 mei 1901, zv. Friedrich Rietberg (IX-a) en Hillegonda de Jager.
Zijn zoon:
1 Herman Rietberg.
 
 
X-b
Jannes Rietberg, geboren te Epe op 2 oktber 1908, overleden te Hattem op 13 maart 1996,
zv. Hendrik Rietberg (IX-d) en Hendrikjen Bredenhoff.
Hij is getrouwd te Hattem op 27 maart 1930 met Aaltje Frelink, geboren te Hattem op 26 november 1908,
overleden aldaar op 23 november 1974, dv. Jacob Frelink en Hendrika Smit.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrikje Rietberg.
2 Jacob Rietberg,                  volgt onder XI-a.
3 Hendrik Rietberg.
4 Aaltje Rietberg.
        Zij is getrouwd met Reinder Rorije.
        Uit dit huwelijk:
        1 Reinder Rorije.
        2 Jannes Rorije.
        3 Randy Rorije.
 
X-c
Klaas Rietberg, spoorwegarbeider, geboren te Heerde op 29 januari 1880, overleden te Heino op 23 januari 1951,
zv. Hendrik Rietberg (IX-e) en Klasina van Munster.
Hij is getrouwd te Heerde op 17 juni 1909 met Everdina Stokking, geboren te Heerde circa 1881,
overleden te Heino op 24 augustus 1925, dv. Hendrikus Stokking en Johanna Everdina Beumer.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrikus Rietberg, lasser, geboren te Heino circa 1912, overleden te Hengelo (Ov.) op 7 augustus 1957.
        Hij is getrouwd met Henrica Bouwmeester.
 
X-d
Martinus Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 29 augustus 1869, overleden te Zwolle op 11 juli 1951,
zv. Berend Rietberg (IX-f) en Arendje van Rees.
Hij is getrouwd te Zwollerkerspel op 14 juli 1892 met Hendrika van der Veen,
geboren te Zwolle op 14 september 1871, overleden te Zwolle op 7 november 1931,
dv. Hendrik van der Veen en Aaltje Herdink.
Uit dit huwelijk:
1 Aaltje Rietberg, geboren te Zwolle op 4 mei 1893, overleden te Ermelo op 7 juli 1952.
2 Arendina Rietberg, geboren te Zwolle op 1 december 1894,
        overleden aldaar op 20 juni 1965.
3 Hendrik Rietberg, geboren te Zwolle op 21 februari 1896,     volgt onder XI-b.
4 Berend Rietberg, geboren te Zwolle op 19 april 1898,
        overleden te Zwolle op 4 december 1899.
5 Hendrika Rietberg, geboren te Zwolle op 19 april 1898,
        overleden aldaar op 23 oktober 1960.
6 Berendje Rietberg, geboren te Zwolle op 4 maart 1902,
        overleden te Zwolle op 28 oktober 1975.
7 Martina Rietberg, geboren te Zwolle op 21 september 1903,
        overleden te Zwolle op 17 september 1923.
8 Berend Rietberg, geboren te Zwolle op 20 februari 1906,       volgt onder XI-c.
9 Stien(tje) Rietberg, geboren te Zwolle op 28 oktober 1907, overleden aldaar op 27 maart 1990.
 
 
X-e
Gerrit Cornelis Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 6 augustus 1880,
overleden te Heerde op 24 augustus 1943, zv.n Hendrik Rietberg (IX- h) en Maria Eghuizen.
Hij is getrouwd te Heerde op 14 maart 1914 met Jacoba Roelofina Bach,
geboren te Zwolle op 14 april 1890, overleden te Wapenveld op 25 december 1979.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Rietberg, geboren te Wapenveld op 30 september 1914, volgt onder XI-d.
 
 
X-f
Harm Jan Rietberg, geboren te Kampen op 28 september 1891,
overleden te Rotterdam op 13 mei 1943, zv. Gerrit Rietberg (IX-k) en Jennechien Kroes.
Hij is getrouwd in De Bilt op 23 juli 1918 met Neeltje van Rheenen, geboren De Bilt
op 1 januari 1889, overleden te Rotterdam op 6 mei 1974, dv. Jean Louis van Rheenen en Berendina Kaptein.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Rietberg, geboren te Rotterdam op 2 september 1921,       volgt onder XI-e.
 
 
X-g
Jannes Rietberg, geboren te Wapenveld op 10 december 1899,
overleden te Heerde op 21 augustus 1983, zv. Jannes Rietberg (IX-l) en Janna Palm.
Hij is getrouwd te Heerde op 14 mei 1921 met Siena Okkerse,
geboren te Heerde op 1 juli 1902, overleden aldaar op 21 juni 1997.
Uit dit huwelijk:
1 Janna Rietberg, geboren te Heerde op 23 augustus 1921,
        overleden te Heerde op 18 april 1922.
2 Steven Rietberg,                  volgt onder XI-f.
3 Jannes Rietberg,                  volgt onder XI-g.
4 Cornelia Jannetje Rietberg, geboren te Heerde op 10 november 1925, overleden te Heerde
        op 28 december 1995.
        Zij is getrouwd te Heerde op 10 oktober 1946 met Derk van Velzen, geboren te Heerde
        op 7 februari 1922, overleden aldaar op 20 februari 1996,
        zv. Hendrikus van Velzen en Geertje van Velzen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Hendrik van Velzen.
        2 Jannes van Velzen.
        3 Geertje van Velzen.
5 Jan Rietberg,                      volgt onder XI-h.
6 Janna Rietberg, geboren te Heerde op 17 juli 1929, overleden te Heerde op 3 maart 1930.
7 Gerrit Rietberg,                  volgt onder XI-i.
8 Siena Rietberg, geboren te Heerde op 4 februari 1932, overleden te Zwolle op 24 maart 2014.
        Zij is getrouwd te Heerde op 1 september 1951met Jantinus Rosendal.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jan Rosendal.
        2 Jannes Rosendal.
        3 Hilligjen Rosendal.
        4 Siena Rosendal.
        5 Jantinus Rosendal.
        6 Stefania Rosendal.
        7 Robert Rosendal.
        8 Angeligue Rosendal.
9 Hendrik Rietberg,                volgt onder XI-j.
10 Jansje Rietberg.
        Zij is getrouwd met Willem Simmelink.
 
 
X-h
Hendrik Willem Rietberg, geboren te Oosterwolde op 7 november 1908,
overleden te Zwolle op 29 januari 1978, begraven te Wilsum op 2 februari 1978,
zv. Hendrikus Rietberg (IX-m) en Teunisje van Erven.
Hij is getrouwd met Dirkje Koeleman, geboren te Wilsum op 11 december 1905,
overleden te Kampen op 8 oktober 1984, dv. Dries Koeleman en Jennigje van de Molen.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrikus Rietberg, geboren te Wilsum op 22 november 1930,
        overleden aldaar op 3 augustus 1931.
2 Hendrikus Rietberg,            volgt onder XI-k.
3 Dries Rietberg, geboren te Oldebroek op 3 januari 1933, begraven te Wilsum op 5 mei 2008.
4 Jan Rietberg,                     volgt onder XI-l.
5 Helmich Rietberg,              volgt onder XI-m.
6 Jennigje Rietberg, geboren te Wilsum op 15 april 1936,
        overleden aldaar op 12 mei 1936.
7 Jennigje Rietberg, geboren te IJsselmuiden op 25 mei 1937,
        overleden te aldaar op 4 november 1937.
8 Jennigje Rietberg.
        Zij is getrouwd met Gerrit Martinus Lijftogt, geboren te Vorden op 26 oktober 1934,
        overleden te Lochem op 4 mei 2007, zv. Johan Antonie Lijftogt en Dina Breuker.
        Uit dit huwelijk:
        1 Dirkje Lijftogt.
        2 Johan Lijftogt.
        3 Martin Lijftogt.
9 Gerrit Rietberg,                  volgt onder XI-n.
10 Kornelis Rietberg,             volgt onder XI-o.
11 Teunisje (Teunie) Rietberg, geboren te Wilsum op 22 juni 1943, overleden te Zwolle op 5 december 2014.
        Zij is getrouwd te Wilsum op 16 juli 1965 met Jacob van Lente.
        Uit dit huwelijk:
        1 Gerrit van Lente.
        2 Dirkje van Lente.
        3 Berend van Lente.
        4 Hendrik van Lente.
12 Berend Jan Rietberg,         volgt onder XI-p.
13 Rika Rietberg, geboren te Wilsum op 7 maart 1947, overleden te Kampen op 9 mei 2010.
        Zij is getrouwd met Johannes Andreas Zandbergen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Wouter Zandbergen.
        2 Hendrik Zandbergen.
14 Trijntje Rietberg.
        Zij is getrouwd met Dries Stoffer.
        Uit dit huwelijk:
        1 Miluska Stoffer.
        2 Iwan Stoffer.
 
 
X-i
Gerrit Jan Rietberg, kleermaker, geboren te Oldebroek op 17 mei 1894,
overleden te Heerde op 15 april 1941, zv. Hendrik Willem Rietberg (IX-n) en Willempje Lindeboom.
Hij is getrouwd te Heerde op 21 oktober 1920 met Everdina Mondria, geboren te Heerde
op 26 september 1896, overleden te Heerde op 6 maart 1982,
dv. Jurrien Mondria en Derkje van Olst.
Uit dit huwelijk:
1 Derkje Rietberg, geboren te Hattem op 13 maart 1922,
        overleden te St. Annaparochie op 12 januari 2005.
        Zij is getrouwd te Hallum op 6 mei 1943 met Frans B. Rienks.
        Uit dit huwelijk:
        1 Bennie Rienks.
        2 Everdina Rienks.
2 Wilhelmina Rietberg, geboren op 28 maart 1924, overleden te Heerde op 15 maart 2006.
        Zij is getrouwd met Jan van Duren, geboren te Heerde op 11 juni 1925, overleden aldaar op 11 april 2010.
        Uit dit huwelijk:
        1 Johan van Duren.
        2 Diny van Duren.
 
 
X-j
Steven Rietberg, geboren te Oldebroek op 23 juli 1899, overleden te Zwolle op 12 juli 1949,
zv.n Hendrik Willem Rietberg (IX-n) en Willempje Lindeboom.
Hij is getrouwd te Heerde op 21 december 1929 met Dina van de Put, geboren te Wapenveld
op 7 oktober 1903, overleden te Heerde op 26 december 1996,
dv. Berend Willem van de Put en Elisabeth Bredenhoff.
Uit dit huwelijk:
1 Willempje (Willy) Rietberg.
        Zij was getrouwd met Wim van Es.
        Uit dit huwelijk:
        1 Manna van Es.
        2 Stevendina van Es.
        3 Harmen van Es.
2 Elisabeth Rietberg.
        Zij was getrouwd met Reinier Horst.
        Uit dit huwelijk:
        1 Ronny Horst.
        2 Jolanda Horst.
3 Hendrik Willem Rietberg,            volgt onder XI-q.
4 Berend Willem Rietberg, geboren te Heerde rond 12 april 1942,
        overleden te Zwolle op 7 mei 1942.
5 Berend Willem Rietberg,             volgt onder XI-r.
 
 
X-k
Lambert Rietberg, geboren te Kamperveen op 29 januari 1896,
overleden te Zwolle op 28 oktober 1983, zv. Hendrik Rietberg (IX-o) en Bartje Spronk.
Hij is getrouwd te Kampen op 20 oktober 1921 met Johanna de Groot, geboren te Zwolle
op 1 januari 1897, overleden aldaar op 8 maart 1991, dv. Gerrit de Groot en Grietje Rooseboom.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Rietberg, geboren te Nieuw Vennep op 25 maart 1923,
        overleden aldaar op 8 april 1923.
2 Gerrit Rietberg, geboren te Nieuw Vennep op 25 maart 1923,
        overleden aldaar op 6 april 1923.
3 Bertha Gezina Rietberg, geboren te Haarlemmermeer op 28 maart 1924,
        overleden te Harderwijk op 1 november 1986.
        Zij is getrouwd op 23 maart 1950 met Gerlof van der Werf,
        geboren te Oldebiltzijl op 11 april 1920, overleden te Harderwijk op 16 juni 1989.
        Uit dit huwelijk:
        1 Tjipke van der Werf.
        2 Lambertus van der Werf.
        3 Tjipke van der Werf.
        4 Johanna van der Werf.
        5 Wilma van der Werf.
        6 Karst van der Werf.
4 Grietje Rietberg, geboren te Zwolle op 26 oktober 1925,
        overleden te Yarra Glen (AustraliŽ) op 18 april 1962.
        Zij is getrouwd met Hendrik Jan Schreurs.
        Uit dit huwelijk:
        1 Joy Schreurs.
        2 Esther Schreurs.
        3 Yolanda Schreurs.
        4 Roslin Schreurs.
5 Willy Rietberg.
        Zij is getrouwd met Klaas Dikken.
6 Hendrik Rietberg,                 volgt onder XI-s.
7 Gerrit Rietberg,                    volgt onder XI-t.
 
 
X-l
Jacob Rietberg, smid, geboren te Zalk op 14 maart 1886, overleden te Heerde op 23 maart 1975,
zv. Gerrit Rietberg (IX- p) en Johanna van Brummen.
Hij is getrouwd te Kampen op 27 oktober 1910 met Aaltje Gunnink, geboren te Kampereiland
op 23 augustus 1883, overleden te Epe op 14 maart 1966, dv. Frans Gunnink en Geertje Netjes.
Uit dit huwelijk:
1 Johanna Rietberg, geboren te Zalk en Veecaten op 9 januari 1915, overleden te Epe op 14 september 2011.
 
 
X-m
Peter Rietberg, rijwielmonteur, chauffeur-monteur, geboren te IJsselmuiden op 12 september 1901,
overleden te Zwolle op 1 mei 1983, zv. Gerrit Rietberg (IX-p) en Petertje van den Burg.
Hij is getrouwd te Vollenhove op 15 juli 1931 met Baukje Zandbergen, geboren te Vollenhove
op 26 augustus 1909. overleden te Zwolle op 15 december 1983,
dv. Wolter Zandbergen en Jansje Tukker.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Rietberg,                   volgt onder XI-u.   
2 Doodgeboren kind Rietberg.
3 Jansje Rietberg, geboren te Zwolle op 16 augustus 1935, overleden te Oldebroek op 9 juni 1985.
        Zij is getrouwd met Johannes Strijkert.
        Uit dit huwelijk:
        1 Reinier Strijkert.
4 Wouter Rietberg,                 volgt onder XI-v.
5 Petertje Boukje Rietberg.
 
 
X-n
Jan Gerrit Rietberg, geboren te Kampen op 6 februari 1909, overleden te Wapenveld
op 17 juni 1979, zv. Albert Rietberg (IX-q) en Sophia van de Kamp.
Hij is getrouwd op 24 augustus 1933 met Diena Kroes, geboren te Zeist op 13 juli 1909,
overleden te Bilthoven op 19 mei 1996, begraven te Wapenveld op 23 mei 1996.
Uit dit huwelijk:
1 Sophia Albertha Arendina Rietberg.
        Zij is getrouwd met Gerrit van Rensen.
2 Albert Lambertus Pieter Rietberg,           volgt onder XI-w.
3 Egbertine Everarda Rietberg.
        Zij is getrouwd met Peter Kuijper.
4 Elize Rietberg.
        Zij is getrouwd met Jan Wondergem.
5 Anneke Gerdina Margreet (Margot) Rietberg.
        Zij is getrouwd met Jacob (Jaap) Pomstra.
        Uit dit huwelijk:
        1 Henkjan Pomstra.
        2 Ingrid Pomstra.
6 Diny Jantine Rietberg.
        Zij is getrouwd met Theo van Dijk.
Wilma Rietberg.
        Zij is getrouwd met Johan Dam.
        Uit dit huwelijk:
        1 Christiaan Dam.
        2 Anne-Wil Dam.
8 Johannes Jan Gerrit Rietberg.
        Hij is getrouwd met Ina Braat.
9 Gerhardus Jean Rietberg.
 
 
X-o
Hendrik Rietberg, smid, geboren te Olst op 7 augustus 1869,
overleden te Zwolle op 3 maart 1938, zv. Jacob Rietberg (IX-r) en Reindjen van Putten.
Hij is getrouwd te Voorst op 18 november 1893 met Roelofina van Mekeren, geboren te
Heerde circa 21 maart 1866, overleden te Zwolle op 23 december 1949,
dv. Roelof van Mekeren en Aaltje Dal.
Uit dit huwelijk:
1 Reintje Rietberg, geboren te Zwolle op 4 november 1894,
        ongehuwd overleden te Apeldoorn op 5 juni 1982.
2 Roelof  Rietberg, geboren te Zwolle op 3 juni 1896,     volgt onder XI-x.
3 Jacob Rietberg, geboren te Zwolle op 10 mei 1901,     volgt onder XI-y.
4 Aaltje Rietberg, geboren te Zwolle op 4 december 1902,
        overleden te Tilburg op 19 december 1993.
        Zij is getrouwd te Zwolle op 23 oktober 1928 met Leendert ter Horst,
        geboren te Zwolle op 22 januari 1902, overleden te Tilburg op 31 juli 1974.
        Uit dit huwelijk:
        1 Gertie ter Horst.
 
 
X-p
Jan Rietberg, fabrieksarbeider, geboren te Zwolle op 21 september 1869,
overleden aldaar op 15 februari 1959, zv. Jan Rietberg (IX-s) en Hermina Elisabeth van 't Land.
Hij is getrouwd te Zwollerkerspel op 14 april 1892 met Jennigje Bouwmeester,
geboren te Dalfsen op 3 juli 1866, overleden te Zwolle op 2 juli 1946,
dv. Berend Jan Bouwmeester en Janna Bendijk.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 20 februari 1893, overleden aldaar op 2 september 1893.
2 Johanna Rietberg, geboren te Zwolle op 16 februari 1895,
        overleden aldaar op 25 januari 1919.
 
 
X-q
Lammert Jan Rietberg, stalknecht, veekoopman, geboren te Zwolle op 31 oktober 1872,
overleden te Zwolle op 1 februari 1951, zv. Derk Jan Rietberg (IX-t) en Johanna Dijk.
Hij is getrouwd te Zwolle op 16 augustus 1894 met Jantien Tingen,
geboren te Smilde op 4 september 1865, overleden te Zwolle op 15 maart 1957,
dv. Jan Tingen en Aaltje Boelen.
Uit dit huwelijk:
1 Derk Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 14 november 1894,      volgt onder XI-z.
2 Doodgeboren kind Rietberg, geboren te Zwolle op 20 september 1897.
3 Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 11 juni 1899,                      volgt onder XI-aa.
4 Doodgeboren kind Rietberg, geboren te Zwolle op 17 mei 1902.
5 Johanna Rietberg, geboren te Zwolle op 22 juli 1903, overleden aldaar op 6 oktober 1999.
        Zij is getrouwd met Gerrit Eikelboom, geboren te Zalk op 16 oktober 1897,
        overleden op 21 september 1962, zv. Arend Eikelboom en Aaltje Nijmeijer.
6 Doodgeboren kind Rietberg, geboren te Zwolle op 13 oktober 1907.
7 Aaltje Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 10 maart 1912.
        Zij is getrouwd op 21 december 1933 met Hendrikus Johannes Toersen,
        zv. Hendrik Toersen en Gerrigje Bendijk.
        Uit dit huwelijk:
        Levenloos geboren kind Toersen, geboren te Zwolle op 9 september 1940.
 
 
X-r
Jan Herbert Rietberg, pakhuisknecht, geboren te Zwolle op 4 november 1880,
overleden aldaar op 2 april 1967, zv. Derk Jan Rietberg (IX-t) en Johanna Dijk.
Hij is getrouwd (1) te Zwolle op 28 augustus 1902 met Dirkje Geerhof,
geboren te Epe op 18 maart 1875, overleden te Zwolle op 4 september 1903,
dv. Arien Geerhof en Aaltjen Schuurman.
Uit dit huwelijk:
1 Derkje Johanna Rietberg, geboren te Zwolle op 25 augustus 1903.
        Zij is getrouwd op 22 februari 1923 te Zwolle met Berend Frederik de Wilde, bankwerker,
        geboren te Zwolle circa 1899, zv. Frederik de Wilde en Hermina van Brussel.
 
Hij (Jan Herbert Rietberg) is getrouwd (2) te Zwolle op 7 april 1904 met Janna Huisman,
geboren te Zwolle op 19 september 1869, overleden aldaar op 8 september 1946,
dv. Willem Huisman en Geesje Meijerink.
Uit dit huwelijk:
2 Derk Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 17 december 1904.
3 Willem Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 19 mei 1906,
        overleden aldaar op 7 september 1906.
4 Willem Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 14 april 1908,
        overleden aldaar op 8 september 1908.
 
 
X-s
Hendrik Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 24 mei 1888, overleden op 27 november 1959,
zv. Derk Jan Rietberg (IX-t) en Johanna Dijk.
Hij is getrouwd op 25 februari 1932 met Aaltje Hoekman, weduwe van Kornelis Sellis,
geboren te Genemuiden op 2 december 1899, overleden te Zwolle op 11 april 1969,
dv. Gerrit Hoekman en Roelofje Tuinman.
Uit dit huwelijk:
1 Doodgeboren dochter Rietberg, geboren te Zwolle op 15 juli 1933.
2 Herm Rietberg, geboren te Zwolle op 16 februari 1937, verongelukt op 3 juli 1970.
 
 
X-t
Egbert Rietberg, geboren te Zwolle op 18 november 1890, overleden aldaar op 13 januari 1977,
zv. Derk Jan Rietberg (IX-t) en Johanna Dijk.
Hij is getrouwd te Zwolle op 8 augustus 1918 met Jansje Klaseboer,
geboren te Zwollerkerspel op 30 juni 1900, overleden te Wijthmen op 27 december 1992,
dv. Tiem Klaseboer en Geesje Drost.
Uit dit huwelijk:
1 Derk Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 31 oktober 1918, overleden aldaar op 29 augustus 1996.
        Hij is getrouwd met Derkje (tante Dikkie) Rietberg, geboren ca. 1933, overleden op 8 oktober 2013, begraven te Zwolle.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jansje Rietberg, geboren te Zwollerkerspel op 12 april 1963,
           overleden te Zwolle op 12 november 1967.
        2 Hendrik Jan (Henkie) Rietberg, geboren op 25 maart 1967,
           overleden te Zwolle op 10 maart 1971.
2 Geesje Rietberg, geboren te Zwolle op 16 augustus 1920, overleden op 7 september 1992.
        Zij is getrouwd met Gerrit Jan van Leusen, geboren op 8 juni 1919,
        overleden te Zwollerkerspel op 23 juni 1962.
 
 
X-u
Peter Rietberg, boerenknecht, geboren te Wilsum op 15 november 1879,
zv. Rutger Rietberg (IX-u) en Jannigje Nijland.
Hij is getrouwd te Zalk en Veecaten op 25 april 1907 met Elisabeth Knikker,
geboren te Oldebroek circa 1885, overleden te Hattemmerbroek op 7 januari 1963,
dv. Gerrit Knikker en Roelofje Tempelman.
Uit dit huwelijk:
1 Jennigje Rietberg, geboren te Oldebroek circa 1913, aldaar overleden op 12 oktober 1932.
2 Gerrit Rietberg, geboren te Hattemerbroek op 1 juli 1915,      volgt onder XI-ab.
3 Rutger Rietberg, geboren te Hattemerbroek op 12 juni 1918,  volgt onder XI-ac.
4 Jan Rietberg.
        Hij is getrouwd met Trijntje van Hattem.
5 Peter Rietberg,                                           volgt onder XI-ad.
6 Roelofje Rietberg.
        Zij is getrouwd met Cornelis van Dijk.
7 Willempje Rietberg.
 
 
X-v
Johan Rietberg, geboren te Twello op 12 juli 1932, overleden te Rozendaal op 29 juni 2010,
zv. Hendrikus Rietberg (IX-v) en Hendrika Johanna Egberts.
Hij is getrouwd te Heelsum (gem. Renkum) op 18 mei 1960 met Maartje van 't Hof, geboren te Arnhem
op 11 april 1939, overleden te Duiven op 26 september 2008,
dv. Cornelis van t Hof en Wilhelmina Adriana van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1 Wilhelmina Adriana (Mirian) Rietberg.
2 Hendrikus Johannes (Rudy) Rietberg,          volgt onder XI-ae.
3 Jan Albertus (Bert-Jan) Rietberg.
4 Marjolein Esther Rietberg.
 
 
X-w
Hendrik Rietberg, geboren te Twello op 25 juni 1940, zv. Hendrikus Rietberg (IX-v) en Hendrika Johanna Egberts.
Hij is getrouwd met Hendrika Grietha Leeftink.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrikus Richard Rietberg,                      volgt onder XI-af.
2 Hendrik Rietberg.
 
 
X-x
Zeger Jan Hendrik Rietberg, geboren te Batavia (vanaf 1942: Djakarta - IndonesiŽ) op 27 maart 1894,
overleden te Den Haag op 30 september 1978, zv. Zeger Jan Hendrik Rietberg (IX-y) en Louisa Carolina Constantina Paulus.
Hij is getrouwd te Batavia op 25 juni 1919 met Anna Mahieu ("Mem"), geboren te Gorontalo op Celebes (nu: Sulawesi - IndonesiŽ),
overleden te Den Haag op 31 juli 1973.
Uit dit huwelijk:
1 Zeger Jan Hendrik Rietberg,                          volgt onder XI-ag.
2 Louise Anne Maria (Zus) Rietberg, onderwijzeres, geboren te Bandoeng (Java - IndonesiŽ) op 1 juni 1925,
        overleden te Luanda (Angola) op 28 september 1974.
        Zij is getrouwd te Bandoeng op 27 oktober 1949 met Koop Kroes.
        Uit dit huwelijk:
        1 Henk Kroes.
        2 Wietse Kroes.
        3 Rob Kroes.
        4 Marian Kroes.
        5 Ria Kroes.
3 Gerrit Karel Herman (Kiki) Rietberg, geboren te Bandoeng op 18 september 1923, volgt onder XI-ah.
  
 
X-y
Lambertus Johannes Rietberg, geboren te Utrecht op 4 november 1907,
overleden te Den Haag op 24 maart 1982,
zv. Lambertus Johannes Rietberg (IX-aa) en Wilhelmina Adriana Hubertina Brants.
Hij is getrouwd te Zutphen op 15 maart 1934 (gescheiden, Zutphen 14 augustus 1964)
met jonkvrouwe mr. Cordula Judith de Jonge, geboren te Zutphen op 4 december 1909,
overleden aldaar op 12 september 1999, dv. Bonifacius de Jonge en Anna Maria Storm Buijsing.
Zij is hertrouwd te Voorst op 11 juni 1965 met Eduard Leonard Henri Ruysch Lehman de Lehnsfeld,
geboren in 1901, overleden te Zutphen in 1985.
Uit dit huwelijk:
1 Lambertus Johannes Rietberg,                  volgt onder XI-ai.
2 Anna Maria Rietberg, geboren te Overschie op 31 maart 1937, overleden te Doesburg op 18 januari 2015.
        Zij is getrouwd te Rotterdam op 29 december 1959 met Johannes Cornelis Kutsch Lojenga, geboren te Wageningen
        op 31 juli 1925, overleden te Doesburg op 17 juli 1993,
        zv. Reinder Frederik Kutsch Lojenga en Cornelia van Engelenburg.
        Uit dit huwelijk:
        1 Cordula Judith Lolenga.
3 Wilta Adrienne Hubertine Rietberg.
 
 
 
Generatie XI
 
XI-a
Jacob Rietberg, geboren te Oldebroek op 10 februari 1934, overleden te Heerde op 20 mei 2007,
zv. Jannes Rietberg(X-b) en Aaltje Frelink.
Hij is getrouwd met J.G. Kamphuis.
Uit dit huwelijk:
1 Alie Rietberg.
        Zij is getrouwd met Bertus Grit.
        Uit dit huwelijk:
        1 Anita Grit.
        2 Marja Grit.
        3 Abertina Grit.
2 Cor Rietberg.
                 volgt onder XII-a.
3 Jansje Rietberg.
        Zij is getrouwd met Adrie van Piekeren.
        Uit dit huwelijk:
        1 Shannon van Piekeren.
        2 JoŽl van Piekeren.
4 Broertje Rietberg, overleden.
5 Sjaenien Rietberg.
        Zij is getrouwd met Gerard van 't Loo.
        Uit dit huwelijk:
        1 Romano van 't Loo.
        2 Kimo van 't Loo.
6 Jacco Rietberg.
                volgt onder XII-b.
 
 
XI-b
Hendrik Rietberg, bankwerker, geboren te Zwolle op 21 februari 1896,
overleden te Haarlem op 23 februari 1952, zv. Martinus Rietberg (X-d) en Hendrika van de Veen.
Hij is getrouwd te Zwolle op 23 december 1930 met Maaike Schrijnhout,
geboren te Leeuwarden op 22 februari 1903, overleden te Haarlem op 12 maart 1975,
dv. Paulus Schrijnhout en Hendrika de Vries.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrikje (Riek) Rietberg.
        Zij is getrouwd met Frederik Leonard August (Guus) Baams, geboren te Hilversum op 15 december 1920,
        overleden aldaar op 17 maart 2010.
        Uit dit huwelijk:
        1 Coby Baams.
        2 Maaije Baams.
2 Paulina Rietberg, geboren te Zwolle op 8 december 1934, overleden te Huizen op 25 november 2011.
        Begraven te Haarlem.
 
 
XI-c
Berend Rietberg, bankwerker, geboren te Zwolle op 20 februari 1906, overleden aldaar op 11 april 1956,
zv. Martinus Rietberg (X-d) en Hendrika van der Veen.
Hij is getrouwd te Zwolle op 25 juli 1935 met Aleida Mooten, geboren te Zwolle
op 23 april 1909, overleden aldaar op 7 juni 1998, dv. Adrianus Marinus Mooten en Gesina Klumperman.
Uit dit huwelijk:
1 Martinus Rietberg,                volgt onder XII-c.
 
 
XI-d
Hendrik Rietberg, geboren te Wapenveld op 30 september 1914, overleden te Apeldoorn
op 27 december 1991, zv. Gerrit Cornelis Rietberg (X-e) en Jacoba Roelofina Bach.
Hij is getrouwd met Gerritje Bijsterbosch, geboren te Heerde op 5 september 1920,
overleden te Apeldoorn op 24 november 1995, dv. Berend Bijsterbosch en Johanna Paulina Bijsterbosch.
Uit dit huwelijk:
1 Rudolphina Jacoba Rietberg.
2 Bernard Rietberg,                  volgt onder XII-d.
 
 
XI-e
Gerrit Rietberg, werktuigbouwkundige, geboren te Rotterdam op 2 september 1921,
overleden te Basel op 9 augustus 1988, zv. Harm Jan Rietberg (X-f) en Neeltje van Rheenen.
Hij is getrouwd te Enschede met Corstiana Gesina Hemken, geboren te Enschede op 21 februari 1920,
overleden te Driebergen op 29 augustus 2003, dv. Gerrit Hendrik Hemken en Janna van der Schoot.
Uit dit huwelijk:
1 Harm Jan Rietberg,                volgt onder XII-e.
2 Janna Corstiana (Jeanette) Rietberg.
        Zij is getrouwd met Sjirk van der Meer.
        Uit dit huwelijk:
        1 Christine Elisabeth van der Meer.
        2 Janna Margaretha van der Meer.
 
 
XI-f
Steven Rietberg, fabrieksarbeider, muzikant, geboren te Heerde op 18 april 1923, overleden aldaar op 17 maart 2006,
zv. Jannes  Rietberg (X-g) en Siena Okkerse.
Hij is getrouwd met Derkje van den Bosch.
Uit dit huwelijk:
Siena Rietberg.
        Zij was getrouwd met Joost Willem Simmelink.
        Uit dit huwelijk:
        1 Inger Simmelink.
        2 Wouter Simmelink.
        Zij (Siena Rietberg) is hertrouwd met Philip Joukes.
2 Cornelia Rietberg.
        Zij is getrouwd met Jacob Hoeve.
        Uit dit huwelijk:
        1 Sander Hoeve.
        2 Allard Hoeve.
        3 Hielke Hoeve.
3 Janita Stefania Diana Rietberg.
        Zij was getrouwd met Paul LŁcken.
        Uit dit huwelijk:
        1 Robert LŁcken.
        2 Stephanie LŁcken.
        Zij (Janita Rietberg) is hertrouwd met Paul Hodgson.
 
 
XI-g
Jannes Rietberg, geboren op 30 juni 1924, overleden te Heerde op 26 juni2002,
zv. Jannes Rietberg (X-g) en Siena Okkerse.
Hij is getrouwd met Anna Vincke.
Uit dit huwelijk:
1 Jannes Rietberg, geboren te Heerde op 19 mei 1948, overleden aldaar op 20 mei 1948.
2 Johannes Rietberg,                  volgt onder XII-f.
3 Jannes Rietberg,                      volgt onder XII-g.
4 Egbertje Rietberg.
        Zij is getrouwd met Engelbertus Hoogers.
        Uit dit huwelijk:
        1 Alexander Hoogers.
        2 Christiaan Hoogers.
        3 Ingerborg Hoogers.
5 Siena Rietberg.
        Zij is getrouwd met Lambert Jan Harmsen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Lambert Harmsen.
        2 Annemarieke Harmsen.
 
 
XI-h
Jan Rietberg, geboren te Heerde op 5 maart 1928, overleden aldaar op 27 november 2013,
zv. Jannes  Rietberg (X-g) en Siena Okkerse.
Hij is getrouwd (1) met Gerrigje Sebilla van Olst, geboren te Wapenveld op 23 december 1926,
overleden te Zwolle op 30 augustus 1981, dv. Hendrikus van Olst en Hendrika Blom.
Uit dit huwelijk:
1 Jannes Rietberg,                        volgt onder XII-h.
2 Hendrika Rietberg.
        Zij is getrouwd met Gerrit Augustinus.
        Uit dit huwelijk:
        1 Simone Augustinus.
        2 Janet Augustinus.
        3 Gerrit Augustinus.
        4 Henrie Augustinus.
        5 Han Augustinus.
3 Sylvia Rietberg.
        Zij is getrouwd met Dirk Hendrik Boers.
        Uit dit huwelijk:
        1 Sybilla Boers.
        2 Maaike Boers.
        3 Joost Boers.
        4 Sjoerd Boers.
 
Hij (Jan Rietberg) is getrouwd (2) met Aleida van Werven.
 
 
XI-i
Gerrit Rietberg, zv. Jannes  Rietberg (X-g) en Siena Okkerse.
Hij is getrouwd met Reintje van den Beldt.
Uit dit huwelijk:
1 Berend Rietberg,            volgt onder XII-i.
2 Siena Rietberg.
        Zij is getrouwd met Frederik Johannes Drent.
        Uit dit huwelijk:
        1 Mirjam Drent.
        2 Esther Drent.
 
 
XI-j
Hendrik Rietberg, zv. Jannes  Rietberg (X-g) en Siena Okkerse.
Hij is getrouwd met Hilletje van der Meer, geboren te Delft op 3 januari 1937, overleden te Den Haag
op 27 december 2004.
Uit dit huwelijk:
1 Jannes Leonardus Rudolf Rietberg,     volgt onder XII-j.
        Hij is getrouwd met Cornelia Jannetje Elisa Kruithoff.
2 Marchel Richard Rietberg,                   volgt onder XII-k.
       
 
 
XI-k
Hendrikus (Drikus) Rietberg, geboren te Wilsum op 30 december 1931, overleden te Kampen op 7 mei 2008,
zv. Hendrik Willem Rietberg (X-h) en Dirkje Koeleman.
Hij is getrouwd met Willemina Johanna Lijftogt.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Willem Rietberg,            volgt onder XII-l.
2 Johan Antonie Rietberg,             volgt onder XII-m.
3 Dirkje Paula Rietberg.
        Zij is getrouwd met Egbert Gerrit van Dijk.
        Uit dit huwelijk:
        1 Maurice van Dijk.
        2 Mariska van Dijk.
 
 
XI-l
Jan Rietberg, zv. Hendrik Willem Rietberg (X-h) en Dirkje Koeleman.
Hij is getrouwd (1) met Maria Stitselaar.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Willem Rietberg.
2 Dirkje Rietberg, als baby overleden.
3 Dirkje Rietberg.
4 Dirk Rietberg.
 
Hij (Jan Rietberg) is getrouwd (2) met Grietje Moes.
Uit dit huwelijk:
4 Jeroen Rietberg.
 
 
XI-m
Helmich Rietberg, zv. Hendrik Willem Rietberg (X-h) en Dirkje Koeleman.
Hij is getrouwd met Fredrika Dalsem.
Uit dit huwelijk:
1 Dirkje Rietberg.
2 Anna Rietberg.
3 Hendrika Wilhelmina Rietberg.
4 Marjo Rietberg.
 
 
XI-n
Gerrit Rietberg, zv. Hendrik Willem Rietberg (X-h) en Dirkje Koeleman.
Hij is getrouwd met Berendina Jonker.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Jacob Rietberg.
 
 
XI-o
Kornelis Rietberg, zv. Hendrik Willem Rietberg (X-h) en Dirkje Koeleman.
Hij is getrouwd met Willempje Stoffer.
Uit dit huwelijk:
1 Berendje Rietberg.
 
 
XI-p
Berend Jan Rietberg, zv. Hendrik Willem Rietberg (X-h) en Dirkje Koeleman.
Hij is getrouwd met Annigje van Oosten.
Uit dit huwelijk:
1 Jolanda Rietberg.
2 Wibaut Rietberg.
3 Ronald Rietberg.
 
 
XI-q
Hendrik Willem Rietberg, zv. Steven Rietberg (X-j) en Dina van de Put.
Hij is getrouwd met Aleida Willemsen, geboren te Zwollerkerspel op 24 april 1943.
Uit dit huwelijk:
1 Steven Rietberg.
        Hij is getrouwd met Dorien van Duren.
        Uit dit huwelijk:
        1  Steven Floris
2 Egbertina Aleida Rietberg.
 
 
XI-r
Berend Willem Rietberg, geboren te Zwolle op 25 februari 1943, overleden op 8 juni 2006,
zv. Steven Rietberg (X-j) en Dina van de Put
Hij is getrouwd met E.R. (Diny) Rozendal.
Uit dit huwelijk:
1 Steven Rietberg,                  volgt onder XII-n.
2 Lian Rietberg.
        Zij is getrouwd met William Steenbergen, afkomstig uit Wapenveld.
 
 
XI-s
Hendrik Rietberg, geboren te te Zwolle op 30 december 1931, overleden te Harderwijk op 9 juni 2014,
zv. Lambert Rietberg (X-k) en Johanna de Groot.
Hij is getrouwd met Fennigje Lindeboom.
Uit dit huwelijk:
1 Lambert Rietberg,                volgt onder XII-o.
2 Frederika Rietberg.
        Zij is getrouwd met Jan van de Kolk.
        Uit dit huwelijk:
        1 Lisette Fenneke van de Kolk.
        2 Hidde Justus van de Kolk.
3 Anita Rietberg.
        Zij is getrouwd met Gerard Aanstoot.
        Uit dit huwelijk:
        1 Roos Aanstoot.
        2 Jelle Aanstoot.
4 Esther Rietberg.
        Zij is getrouwd met Hans van Dalen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Bastiaan van Dalen.
        2 Job van Dalen.
5 Chris Rietberg.
        Hij is getrouwd met Lamberta Seydel.
 
 
XI-t
Gerrit Rietberg, zv. Lambert Rietberg (X-k) en Johanna de Groot.
Hij was getrouwd met Gerritdina Willemina Bijker.
Uit dit huwelijk:
1 Lambert Rietberg,                 volgt onder XII-p.
2 Harm Jan Rietberg,                   volgt onder XII-q.
       
 
 
XI-u
Gerrit Rietberg, kantoormachine-monteur, geboren te Kampen op 23 augustus 1931,
overleden te Zwolle op 29 juni 1973, zv. Peter Rietberg (X-m) en Baukje Zandbergen.
Hij is getrouwd met Roelie van der Molen.
Uit dit huwelijk:
1 Ina Rietberg.
        Zij heeft een relatie met Ben Bremmer.
        Kinderen:
        1 Zita Bremmer.
        2 Rianne Bremmer.        
2 Ruud Rietberg,                      volgt onder XII-r.
3 Evelien Rietberg.
        Zij is getrouwd met Martin Pasman.
        Kinderen:
        1 Sven Pasman.
        2 Lars Pasman.
        3 Anika Pasman.
4 Yvonne Rietberg.
5 Richard Rietberg.
 
 
XI-v
Wouter (Wolter-Peter) Rietberg, zv. Peter Rietberg (X-m) en Baukje Zandbergen.
Hij is getrouwd met Aaltje (Alie) Harms.
Uit dit huwelijk:
1 Alberta Baukje (Anita) Rietberg.
2 Ingrid Petra Gerlian Rietberg.
       Zij is getrouwd met Gerrit Koopman.
 
 
XI-w
Albert Lambertus Pieter Rietberg, zv. Jan Gerrit Rietberg (X-n) en Diena Kroes.
Hij is getrouwd met Nelly van Oost.
Uit dit huwelijk:
1 Caroline Rietberg.
        Zij is getrouwd met Arend Jan Compagnie.
2 Petrine Dominique Rietberg.
        Zij is getrouwd op 30 januari 1987 en gescheiden in 2009.
        Uit dit huwelijk:
        1 Caterina Therese Sijtsma.
        2 Menno Boaz Sijtsma.
        3 Abram Pieter Sijtsma.
  
    
XI-x
Roelof Rietberg, rijkstelegrafist, geboren te Zwolle op 3 juni 1896, overleden te Heerde
op 5 december 1982, zv. Hendrik Rietberg (X-o) en Roelofina van Mekeren.
Hij is getrouwd te Zwolle op 24 juli 1923 met Roelofina Veenstra,
geboren te Zwolle op 20 november 1894, overleden te Heerde op 18 juli 1969,
dv. Jan Abraham Veenstra en Cornelia van der Laan.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Rietberg,                       volgt onder XII-s.
2 Jan Abraham Rietberg,                volgt onder XII-t.
 
 
XI-y
Jacob Rietberg, belastingambtenaar, geboren te Zwolle op 10 mei 1901, overleden te Tilburg
op 21 december 1983, zv. Hendrik Rietberg (X-o) en Roelofina van Mekeren.
Hij is getrouwd te Hardenberg op 17 mei 1929 met Everdina Hemke, geboren te Hardenberg
op 6 juli 1906, overleden te Tilburg op 24 oktober 1969, dv. Evert Hemke en Dina Pot.
Uit dit huwelijk:
1 Roelofina Rietberg.
        Zij is getrouwd met Willem Hendrik Duijvelaar.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jaap Duijvelaar.
        2 Gerda Duijvelaar.
        3 Rob Duijvelaar.
2 Evert Rietberg,                          volgt onder XII-u.
3 Hendrik Rietberg,                       volgt onder XII-v.
 
 
XI-z
Derk Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 14 november 1894,
overleden te Zwolle op 8 mei 1971, zv. Lammert Jan Rietberg (X-q) en Jantien Tingen.
Hij is getrouwd te Zwolle op 22 april 1920 met Gerrigjen van Assen, geboren te Zwolle
op 1 januari 1899, overleden aldaar op 2 november 1982, dv. Hendrik van Assen en Anna Bartels.
Uit dit huwelijk:
1 Lammert Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 21 mei 1921, overleden aldaar op 3 juli 2004.
        Hij is getrouwd op 21 oktober 1948 met Jennigje Esselink, geboren te Zwollerkerspel op 6 december 1922,
        overleden te Zwolle op 23 juli 2010.
2 Hendrik Rietberg,                        volgt onder XII-w.
3 Jantinus Rietberg.                       volgt onder XII-x.
4 Johan Rietberg, geboren te Zwolle op 10 november 1937, overleden op 25 november 2005.
        Hij is getrouwd met G. van de Meer.
 
 
 
XI-aa
Jan Rietberg, geboren te Zwolle op 11 juni 1899, overleden aldaar op 13 oktober 1983,
zv. Lammert Jan Rietberg (X-q) en Jantien Tingen.
Hij is getrouwd te Zwolle op 10 september 1925 met Hendrika van den Berg,
geboren te Zwollerkerspel op 2 november 1902, overleden te Zwolle op 27 augustus 1975,
dv. Hendrik van den Berg en Femmigje Rigterink.
Uit dit huwelijk:
1 Jantien Rietberg.
        Zij is getrouwd met J. van der Brug.
2 Fennigje Rietberg, geboren op 28 juli 1931, overleden op 8 maart 1991.
        Zij is getrouwd met Hennie ten Brinke, geboren op 9 maart 1927, overleden op 7 april 1991.
3 Lamberta Rietberg.
        Zij is getrouwd met Arie Molijn.
4 Hendrika Rietberg.
        Zij is getrouwd met E. Th. Krol.
 
 
XI-ab
Gerrit Rietberg, geboren te Hattemerbroek op 1 juli 1915, zv. Peter Rietberg (X-u) en Elisabeth Knikker.
Hij is getrouwd met Christina Elisabeth Wagenaar, geboren te Heerde op 6 april 1911,
overleden te Hattem op 7 juni 1989.
Uit dit huwelijk:
1 Peter Rietberg,                            volgt onder XII-y.
2 Jan Rietberg.
3 Gerrit Rietberg.
 
 
XI-ac
Rutger (Ruth) Rietberg, geboren te Hattemerbroek op 12 juni 1918, overleden te Hattem op 24 juli 1999,
zv. Peter Rietberg (X-u) en Elisabeth Knikker.
Hij is getrouwd met Marrigjen Coster, geboren te Hattem op 2 maart 1918, overleden aldaar op 22 juni 2002,
dv. Johannes Coster en Marrigje Mensink.
Uit dit huwelijk:
1 Elisabeth Rietberg.
        Zij is getrouwd met Lubbertus (Bertus) Kroeze.
2 Marrigjen (Marrie) Rietberg.
        Zij is getrouwd met Jacobus (Kobus) van Ommen.
        Uit dit huwelijk:
        1 Jan van Ommen.
        2 Marleen van Ommen.
3 Peter Rietberg, geboren op 12 november 1950, verongelukt op 4 oktober 1983.
4 Johannes Rietberg,                     volgt onder XII-z.
5 Roelofje (Roelie) Rietberg.
        Zij is getrouwd met Harm Johannes (Johan) Groeneveld.
        Uit dit huwelijk:
        1 Marrigje Groeneveld.
        2 Jansje Groeneveld.
6 Aaltje Rietberg.
        Zij is getrouwd met Jan Alfers Schrooten.
        Uit dit huwelijk:
        1 Marilijn Schrooten.
        2 Carmen Schrooten.
 
 
XI-ad
Peter Rietberg, geboren circa 1924, overleden te Elburg op 28 november 2007,
zv. Peter Rietberg (X-u) en Elisabeth Knikker.
Hij is getrouwd met Fennetje Evink.
Uit dit huwelijk:
1 Zwier Rietberg,                          volgt onder XII-aa.
2 Peter Rietberg,                                 volgt onder XII-ab.
3 Elisabeth (Betsie) Rietberg.
        Zij is getrouwd met Jitse van Dijk.
        Uit dit huwelijk:
        1 Marcel van Dijk.
        2 Stefan van Dijk.
        3 Lisanne van Dijk.
 
 
XI-ae
Hendrikus Johannes Rietberg, zv. Johan Rietberg (X-v) en Maartje van 't Hof.
Hij is getrouwd met Petra Boekhorst.
Uit dit huwelijk:
1 Danique Rietberg.
2 Demi Rietberg.
 
 
XI-af
Hendrikus Richard Rietberg, zv. Hendrik Rietberg (X-w) en Hendrika Grietha Leeftink.
Hij is getrouwd (1) met Linda Dijkhof.
Uit dit huwelijk:
1 Lťon Rietberg.
Hij is getrouwd (2) met Monique Antonia Haarman.
Uit dit huwelijk:
2 Tygo Hendrikus Samuel Rietberg.
 
 
XI-ag
Zeger Jan Hendrik, aannemer, geboren te Batavia (vanaf 1942 Djakarta - IndonesiŽ) op 29 juni 1922,
overleden te Rotterdam op 12 december 1997, zv. Zeger Jan Hendrik Rietberg (X-x) en Anna Mahieu.
Hij is getrouwd te Bandoeng (IndonesiŽ) op 29 juni 1954 met Giok Hong (Sylvie) Tjiong, secetaresse,
geboren te Semarang (Java - IndonesiŽ) op 31 december 1931
Uit dit huwelijk:
1 Ron Rietberg,                                  volgt onder XII-ac.
2 Anja Marisa (Ankie) Rietberg.
 
 
XI-ah
Gerrit Hendrik Karel (Bob) Rietberg, medisch analist, geboren te Bandoeng (IndonesiŽ) op 18 september 1923,
overleden te Miami (USA) op 29 augustus 1985, zv. Zeger Jan Hendrik Rietberg (X-x) en Anna Mahieu.
Hij is getrouwd (1)  en gescheiden met/van Marie Johanna Koene.
Hij is getrouwd (2) met Barbara Hartley.
Uit huwelijk (1):
1 Rob(ert) Rietberg.
 
Uit huwelijk (2):
2 Tracey Rietberg.
        Zij is getrouwd met Diego Fernandez
        Uit dit huwelijk:.
        1 Madison Fernandez.
        2 Lucas Fernandez.
3 Stephen Gerrit Rietberg (Steve),     volgt onder XII-ad .
 
 
XI-ai
Lambertus Johannes Rietberg, zv. Lambertus Johannes Rietberg (X-y) en Cordula Judith de Jonge.
Hij is getrouwd met Catharina van Rossem.
Uit dit huwelijk:
1 Francine Adrienne Rietberg.
2 Lambertus Johannes Rietberg,       volgt onder XII-ae.
3 Wilt Adriaan Rietberg.
 
 
 
Generatie XII
 
XII-a
Cor Rietberg, zv. Jacob Rietberg (XI-a) en J.G. Kamphuis.
Hij is getrouwd met Roelie .........
Uit dit huwelijk:
1 Gerlinde Rietberg, overleden.
2 Renate Rietberg.
 
 
XII-b
Jacco Rietberg, zv. Jacob Rietberg (XI-a) en J.G. Kamphuis.
Hij is getrouwd met Chitra .........
Uit dit huwelijk:
1 Chris Rietberg.
 
 
XII-c
Martinus Rietberg, zv. Berend Rietberg (XI-c) en Aleida Mooten.
Hij is getrouwd met Theresia Waanders.
Uit dit huwelijk:
1 Peter Rietberg.
2 Peter Mark Rietberg.
3 Edwin Rietberg.
4 Allard Martin Rietberg.
 
 
XII-d
Bernard Rietberg, zv. Hendrik Rietberg (XI-d) en ....? Bijsterbos.
Hij is getrouwd met Frederika Maria (Ria) Scholten.
Uit dit huwelijk:
1 Hendrik Rietberg.
 
 
XII-e
Harm Jan Rietberg, zv. Gerrit Rietberg (XI-e) en Corstiana Gesina Hemken.
Hij is getrouwd met Roellinde Dulfer.
Uit dit huwelijk:
1 Gert Rietberg.
2 Roland Frederik Rietberg.
3 Lianne Roelie Rietberg.
 
 
XII-f
Johannes Rietberg, zv. Jannes Rietberg (XI-g) en Anna Vincke.
Hij is getrouwd met Wilhelmina Brielle.
Uit dit huwelijk:
1 Ceasare Rietberg.
 
 
XII-g
Jannes Rietberg, zv. Jannes Rietberg XI-g) en Anna Vincke.
Hij is getrouwd  met Hermina Arendina van Oene.
Uit dit huwelijk:
1 Mirjam Rietberg.
2 Robert Rietberg.
3 Annerieke Rietberg.
 
 
XII-h
Jannes Rietberg, zv. Jan Rietberg (XI-h) en Gerritje Sybilla van Olst.
Hij is getrouwd met Teuntje Hanekamp.
Uit dit huwelijk:
1 Jan Jurrien Rietberg.
2 Nienke Alida Rietberg.
 
 
XII-i
Berend Rietberg, zv. Gerrit Rietberg (XI-i) en Reintje van den Beldt.
Hij is getrouwd met H.A. (Annemieke) Jurg.
Uit dit huwelijk:
1 Barbara Julia Rietberg.
2 Moniquw HťlŤne Rietberg.
 
 
XII-j
Jannes Leonardus Rudolf Rietberg, zv. Hendrik Rietberg (XI-j) en Hilletje van der Meer.
Hij is getrouwd (1) met Cornelia Jannetje Elisa Kruithoff.
Hij is getrouwd (2) met Anja van der Form.
Uit dit huwelijk:
1 Steven Rietberg.
2 Ryan Rietberg.
 
XII-k
Marchal Richard (Marcel) Rietberg, zv. Hendrik Rietberg (XI-j) en Hilletje van der Meer.
Hij is getrouwd met Jacqueline Poot.
Uit dit huwelijk:
1 Kristi Anouschka Rietberg.
2 Manouk Rietberg.
 
 
XII-l
Hendrik Willem Rietberg, zv. Hendrikus Rietberg (XI-k) en Willemina Johanna Lijftogt.
Hij is getrouwd met Annetta Elisabeth Leene.
Uit dit huwelijk:
1 Annemieke Rietberg.
2 Henri Rietberg.
3 Rozemarijn Rietberg.
4 Joanna Rietberg.
 
 
XII-m
Johan Antonie Rietberg, zv. Hendrikus Rietberg (XI-k) en Willemina Johanna Lijftogt.
Hij is getrouwd met Esther Renata Munsterman.
Uit dit huwelijk:
1 Anne-Lotte Rietberg.
2 Jelle Rietberg.
3 Wiebe Rietberg.
4 Willemijn Rietberg.
5 Hidde Rietberg
 
 
XII-n
Steven Rietberg, zv. Berend Willem Rietberg (XI-r) en E.R. (Diny) Rozendal.
Hij is getrouwd met Gerda de Bruin.
Uit dit huwelijk:
1 Berend Clement (Wouter) Rietberg.
2 Willem Jan (Wilben) Rietberg.
3 Annet Dinie (Anne) Rietberg.
 
 
XII-o
Lambert Rietberg, zv. Hendrik Rietberg (XI-s) en Fennigje Lindeboom.
Hij is getrouwd met Wijnanda Hoekerd.
Uit dit huwelijk:
1 Cora Rietberg.
2 Henrik Rietberg.
3 Christiaan Rietberg.
4 Jesse Rietberg.
 
 
XII-p
Lambert Rietberg, zv. Gerrit Rietberg (XI-t) en Gerritdina Willemina Bijker.
Hij is getrouwd met Yvonne van de Burg.
Uit dit huwelijk:
1 Martijn Rietberg.
2 Manouk Rietberg.
 
 
XII-q
Harm Jan Rietberg, zv. Gerrit Rietberg (XI-t) en Gerritdina Willemina Bijker.
Hij is getrouwd met Jacoba Hendrica Cornelia Huibers.
Uit dit huwelijk:
1 Joyce Rietberg.
2 Rowan Rietberg.
 
 
XII-r
Ruud Rietberg, geboren te Zwolle op 15 november 1961, overleden aldaar in september 2003,
zv. Gerrit Rietberg (XI-u) en Roelie van der Molen.
Hij was getrouwd met Petra Lok.
Uit dit huwelijk:
1 Kim Rietberg.
   Haar zoon:
        1 Angelo Rietberg.
 
 
XII-s
Hendrik Rietberg, zv. Roelof Rietberg (XI-x) en Roelofina Veenstra.
Hij is getrouwd met Johanna Volkers.
Uit dit huwelijk:
1 Renate Rietberg.
2 Hans Rietberg.
3 Anke Rietberg.
4 Ruth Rietberg.
 
 
XII-t
Jan Abraham Rietberg, geboren te Den Haag op 1 juni 1925, overleden te Doetinchem op 7 maart 2012,
zv. Roelof Rietberg (XI-x) en Roelofina Veenstra.
Hij is getrouwd met Angenieta (Ankie) Piepers.
Uit dit huwelijk:
1 Roel Evert Rietberg,                     volgt onder XIII-a.
2 Josephine Agenieta Rietberg.
        Zij is getrouwd met Frederik Frijlink.
        Uit dit huwelijk:
        1 Heleen Frijlink.
        2 Rogier Frijlink.
3 Maarten Paul Rietberg.
 
 
XII-u
Evert Rietberg, zv. Jacob Rietberg (XI-y) en Everdina Hemke.
Hij is getrouwd met Arina Liefhebber.
Uit dit huwelijk:
1 Doodgeboren kind Rietberg.
2 Erwin Carl Gustav Rietberg.
3 Jeroen Evert Rietberg.
4 Diederik Joost Rietberg.
 
 
XII-v
Hendrik Rietberg, zv. Jacob Rietberg (XI-y) en Everdina Hemke.
Hij is getrouwd (1) met Wilhelmina M. C. Aarts.
Uit dit huwelijk:
1 Huub Rietberg.
2 Evelien Rietberg.
3 Derk Rietberg.
 
Hij (Hendrik Rietberg) is getrouwd (2) met Trudy van de Boome.
 
 
XII-w
Hendrik Rietberg, zv. Derk Jan Rietberg (XI-z) en Gerrigjen van Assen.
Hij is getrouwd met Gerrigje Bakker.
Uit dit huwelijk:
1 Derk Jan Rietberg,                       volgt onder XIII-b.
 
 
XII-x
Jantinus (Tinus) Rietberg, geboren te Zwolle op 24 januari 1928, overleden aldaar op 12 september 2000.
zv. Derk Jan Rietberg (XI-z) en Gerrigjen van Assen.
Hij is getrouwd te Zwolle op 15 juli 1928 met Jansje Kruizinga, geboren te Zwolle op 28 september 1929,
overleden aldaar op 18 maart 2014, dochter van Jacob Kruizinga en Geertruida Snijder.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrigje (Gerda) Rietberg.
        Zij is getrouwd met Martin George Bos.
        Uit dit huwelijk:
        1 Marcel Bos.
        2 Daniella Bos.
2 Truus Rietberg.
        Zij heeft een relatie met Wim van de Laar.
        Uit deze relatie:
        1 Dennis van de Laar.
        2 Saskia van de Laar.
3 Willemina Rietberg.
        Zij is getrouwd met Berend Oost.
        Uit dit huwelijk:
        1 Miranda Oost.
        2 Wendy Oost.
 
 
XII-y
Peter Rietberg, zv. Gerrit Rietberg (XI-ab) en Christina Elisabeth Wagenaar.
Hij is getrouwd met Jansje Blankespoor.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Rietberg.
2 Christina Elisabeth Rietberg.
 
 
XII-z
Johannes Rietberg, zv. Rutger Rietberg (XI-ac) en Marrigjen Coster.
Hij is getrouwd met Johanna Schrooten.
Uit dit huwelijk:
1 Mientje (Ineke) Rietberg.
2 Marrigjen (Maralle) Rietberg.
 
 
XII-aa
Zwier Rietberg, zv. Peter Rietberg (XI-ad) en Fennetje Evink.
Hij is getrouwd met Hendrikje (Heidi) Top.
Uit dit huwelijk:
1 Fennetje (Vera) Rietberg.
2 Hielke Rietberg.
3 Iris Rietberg.
 
 
XII-ab
Peter Rietberg, zv. Peter Rietberg (XI-ad) en Fennetje Evink.
Hij is getrouwd met Marja van Beek.
Uit dit huwelijk:
1 Peter Rietberg.
2 Anton Rietberg.
 
XII-ac
Ron Rietberg, zv. Zeger Jan Hendrik Rietberg (XI-ag) en Giok Hong Tjiong.
Hij is getrouwd met Clarkleen.
Uit dit huwelijk:
1 Jordan Rietberg.
 
XII-ad
Stephen Gerrit Rietberg (Steve), zv. Gerrit Karel Herman Rietberg (XI-ag) en Barbara Hartley.
Hij is getrouwd met Maria Del Rosaria Gonzalez, dv. Reinaldo Gonzalez Sorzano.
Uit dit huwelijk:
1 Justin Rietberg.
2 Marcus Rietberg.
 
 
XII-ae
Lambertus Johannes (Jan) Rietberg, zv. Lambertus Johannes Rietberg (XI-ah)
en Catharina van Rossem.
Hij is getrouwd met Caro Numan.
Uit dit huwelijk:
1 Lambertus Johannes Rietberg.
2 Frederik Daniel Rietberg.
    
 
 
Generatie XIII
 
XIII-a
Roel Evert Rietberg, geboren te Haulerwijk op 9 november 1956,
zv. Jan Abraham Rietberg (XII-t) en Angenieta Piepers.
Hij is getrouwd met Dorothea Maria Heine, geboren te Hildesheim (D.) op 18 februari 1966.
Uit dit huwelijk:
1 Matthijs Theodor Abraham (Thijs) Rietberg, geboren te Deventer op 12 mei 1996.
2 Bram Ruben Rietberg, geboren te Deventer op 19 mei 1999.
 
XIII-b
Derk Jan (Dick) Rietberg, geboren te Zwolle op 23 juli 1947, overleden te Meppel op 13 juni 1994,
zv. Hendrik Rietberg (XII-w) en Gerrigje Bakker.
Hij is getrouwd met Alberta Johanna Antonia Gerritse.
Uit dit huwelijk:
1 Roy Rietberg.
2 Marjolein Rietberg.